Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

SALVE vyvážené portfólio

  • Správca fondov Generali Poisťovňa
  • Stredná úroveň rizika
  • Referenčná mena EUR

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Thu Jan 18 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac 0.8956730162734905 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace 1.399665297428876 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov 2.158640950312929 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov 2.564760194921778 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku 0.6214930931233154 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky 7.813030328882942 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. 2.522984630431324 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov 10.325183856202468 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. 1.977020842451993 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 3.800146259924775 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Fri Apr 01 00:00:00 CEST 2011 0.0342040128777577 +0.0 +0.0
Fri Apr 01 00:00:00 CEST 2016 0.037223 +3.899999999999737E-5 +0.10488382099826765
Fri Apr 04 00:00:00 CEST 2014 0.0359673221871959 +0.0 +0.0
Fri Apr 05 00:00:00 CEST 2013 0.0361737810164174 +0.0 +0.0
Fri Apr 07 00:00:00 CEST 2017 0.038825 +2.9999999999960614E-6 +0.007727577146980025
Fri Apr 08 00:00:00 CEST 2011 0.0342156736805751 +0.0 +0.0
Fri Apr 09 00:00:00 CEST 2010 0.0336925844925746 +0.0 +0.0
Fri Apr 10 00:00:00 CEST 2015 0.0377147908073839 +8.772706329399776E-5 +0.2331488417237466
Fri Apr 11 00:00:00 CEST 2014 0.0359631529254199 +0.0 +0.0
Fri Apr 12 00:00:00 CEST 2013 0.035894540941567 +0.0 +0.0
Fri Apr 13 00:00:00 CEST 2012 0.0355234671569026 +0.0 +0.0
Fri Apr 15 00:00:00 CEST 2011 0.0342306296352844 +0.0 +0.0
Fri Apr 16 00:00:00 CEST 2010 0.0336858115801511 +0.0 +0.0
Fri Apr 17 00:00:00 CEST 2015 0.0377341374329911 +0.0 +0.0
Fri Apr 19 00:00:00 CEST 2013 0.0357698197359822 +0.0 +0.0
Fri Apr 20 00:00:00 CEST 2012 0.0354222605914207 +0.0 +0.0
Fri Apr 21 00:00:00 CEST 2017 0.038757 -1.6000000000002124E-5 -0.041265829314212965
Fri Apr 23 00:00:00 CEST 2010 0.0336917901386484 +0.0 +0.0
Fri Apr 24 00:00:00 CEST 2015 0.037838431516332 +0.0 +0.0
Fri Apr 25 00:00:00 CEST 2014 0.035955427233117 +0.0 +0.0
Fri Apr 26 00:00:00 CEST 2013 0.0356167877359765 +0.0 +0.0
Fri Apr 27 00:00:00 CEST 2012 0.035291596619524 +0.0 +0.0
Fri Apr 28 00:00:00 CEST 2017 0.038919 +1.6100000000000142E-4 +0.4153981113576606
Fri Apr 29 00:00:00 CEST 2011 0.034238041983181 +0.0 +0.0
Fri Apr 29 00:00:00 CEST 2016 0.037583 +0.0 +0.0
Fri Apr 30 00:00:00 CEST 2010 0.0337160388374486 +0.0 +0.0
Fri Aug 02 00:00:00 CEST 2013 0.0352386306696896 +0.0 +0.0
Fri Aug 03 00:00:00 CEST 2012 0.0356863347266168 +0.0 +0.0
Fri Aug 05 00:00:00 CEST 2011 0.0345876407025787 +0.0 +0.0
Fri Aug 06 00:00:00 CEST 2010 0.0338702183461606 +1.3130567031699458E-5 +0.038782328584659354
Fri Aug 07 00:00:00 CEST 2009 0.033394 +2.4999999999997247E-5 +0.07491983577571659
Fri Aug 07 00:00:00 CEST 2015 0.037605811335881 +0.0 +0.0
Fri Aug 08 00:00:00 CEST 2014 0.0364348571749041 +0.0 +0.0
Fri Aug 09 00:00:00 CEST 2013 0.0351604946854424 +0.0 +0.0
Fri Aug 10 00:00:00 CEST 2012 0.0352541957349108 +0.0 +0.0
Fri Aug 11 00:00:00 CEST 2017 0.038995 -1.5400000000000136E-4 -0.39336892385502154
Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2011 0.034468630624786 +0.0 +0.0
Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2016 0.037569 +1.000000000001E-6 +0.002661839863719706
Fri Aug 13 00:00:00 CEST 2010 0.0338826439163047 +1.2425570144102005E-5 +0.0366858282905298
Fri Aug 14 00:00:00 CEST 2009 0.03341 +1.6000000000002124E-5 +0.047912798706349236
Fri Aug 14 00:00:00 CEST 2015 0.0375952642001187 +0.0 +0.0
Fri Aug 15 00:00:00 CEST 2014 0.036409143378481 +0.0 +0.0
Fri Aug 16 00:00:00 CEST 2013 0.0351849074712632 +0.0 +0.0
Fri Aug 17 00:00:00 CEST 2012 0.0355363461296097 +0.0 +0.0
Fri Aug 18 00:00:00 CEST 2017 0.03906 +6.499999999999562E-5 +0.16668803692780898
Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2011 0.034200478234601 +0.0 +0.0
Fri Aug 20 00:00:00 CEST 2010 0.0338826439163047 +0.0 +0.0
Fri Aug 21 00:00:00 CEST 2009 0.03341 +0.0 +0.0
Fri Aug 21 00:00:00 CEST 2015 0.037573801648841 +0.0 +0.0
Fri Aug 23 00:00:00 CEST 2013 0.0351356549270302 +0.0 +0.0
Fri Aug 24 00:00:00 CEST 2012 0.0356112733899088 +0.0 +0.0
Fri Aug 25 00:00:00 CEST 2017 0.039071 +1.1000000000004062E-5 +0.02816180235537047
Fri Aug 27 00:00:00 CEST 2010 0.0338842654091462 +0.0 +0.0
Fri Aug 28 00:00:00 CEST 2009 0.033438 +2.6000000000005186E-5 +0.07781635340597859
Fri Aug 28 00:00:00 CEST 2015 0.0375112587396481 +0.0 +0.0
Fri Aug 30 00:00:00 CEST 2013 0.034941523047686 +0.0 +0.0
Fri Aug 31 00:00:00 CEST 2012 0.0356075943332511 +0.0 +0.0
Fri Dec 01 00:00:00 CET 2017 0.039535 -9.999999999996123E-6 -0.025287646984438084
Fri Dec 02 00:00:00 CET 2011 0.034340869278062 +0.0 +0.0
Fri Dec 02 00:00:00 CET 2016 0.03783 -5.6999999999994555E-5 -0.1504473830073465
Fri Dec 03 00:00:00 CET 2010 0.0340895036692536 +0.0 +0.0
Fri Dec 04 00:00:00 CET 2009 0.033625 +0.0 +0.0
Fri Dec 04 00:00:00 CET 2015 0.037838 +0.0 +0.0
Fri Dec 05 00:00:00 CET 2014 0.0369237407921881 +0.0 +0.0
Fri Dec 06 00:00:00 CET 2013 0.0356422754880864 +0.0 +0.0
Fri Dec 07 00:00:00 CET 2012 0.0355799436398807 +0.0 +0.0
Fri Dec 08 00:00:00 CET 2017 0.039661 +1.260000000000011E-4 +0.31870494498545554
Fri Dec 09 00:00:00 CET 2011 0.0347275694954703 +0.0 +0.0
Fri Dec 09 00:00:00 CET 2016 0.038133 +3.029999999999977E-4 +0.800951625693898
Fri Dec 10 00:00:00 CET 2010 0.0340910220845435 +0.0 +0.0
Fri Dec 11 00:00:00 CET 2009 0.03366 +0.0 +0.0
Fri Dec 11 00:00:00 CET 2015 0.037546 +0.0 +0.0
Fri Dec 12 00:00:00 CET 2014 0.03695510569644 +0.0 +0.0
Fri Dec 14 00:00:00 CET 2012 0.0357740126052071 +0.0 +0.0
Fri Dec 15 00:00:00 CET 2017 0.039635 -2.6000000000005186E-5 -0.06555558357077018
Fri Dec 16 00:00:00 CET 2011 0.034711042573216 +0.0 +0.0
Fri Dec 16 00:00:00 CET 2016 0.038203 +7.000000000000062E-5 +0.18356803818215894
Fri Dec 17 00:00:00 CET 2010 0.034087386647936 +0.0 +0.0
Fri Dec 18 00:00:00 CET 2009 0.0337 -1.6000000000002124E-5 -0.04745521414164955
Fri Dec 18 00:00:00 CET 2015 0.037264 +0.0 +0.0
Fri Dec 19 00:00:00 CET 2014 0.0371181390182071 +0.0 +0.0
Fri Dec 20 00:00:00 CET 2013 0.0355438457477249 +0.0 +0.0
Fri Dec 21 00:00:00 CET 2012 0.0358080290505325 +0.0 +0.0
Fri Dec 23 00:00:00 CET 2011 0.0345630443564708 +0.0 +0.0
Fri Dec 27 00:00:00 CET 2013 0.0355762002237478 +3.235447602289998E-5 +0.09102694247702914
Fri Dec 28 00:00:00 CET 2012 0.0358785069686997 +0.0 +0.0
Fri Dec 29 00:00:00 CET 2017 0.039743 +4.799999999999943E-5 +0.12092203048241856
Fri Dec 30 00:00:00 CET 2011 0.0345609614436933 +0.0 +0.0
Fri Dec 30 00:00:00 CET 2016 0.038288 +5.6000000000000494E-5 +0.1464741577735964
Fri Feb 01 00:00:00 CET 2013 0.0362425336500652 +0.0 +0.0
Fri Feb 03 00:00:00 CET 2017 0.038394 +9.399999999999686E-5 +0.2454308093994655
Fri Feb 04 00:00:00 CET 2011 0.0341413391601046 +5.48784518300538E-7 +0.001607415974461901
Fri Feb 05 00:00:00 CET 2010 0.0336780040346519 +0.0 +0.0
Fri Feb 05 00:00:00 CET 2016 0.037172 +0.0 +0.0
Fri Feb 06 00:00:00 CET 2015 0.0374801763981386 +0.0 +0.0
Fri Feb 07 00:00:00 CET 2014 0.0357888627135637 +0.0 +0.0
Fri Feb 08 00:00:00 CET 2013 0.0361437171227679 +0.0 +0.0
Fri Feb 10 00:00:00 CET 2012 0.0353856996082105 +0.0 +0.0
Fri Feb 10 00:00:00 CET 2017 0.038425 +3.0000000000002247E-5 +0.07813517385075386
Fri Feb 11 00:00:00 CET 2011 0.034156663967777 +0.0 +0.0
Nájdených 1 861 záznamov, zobrazujem 1 až 100.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
Stiahnuť hodnoty v tabuľke
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií