Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

SALVE konzervatívne portfólio

  • Správca fondov Generali Poisťovňa
  • Nižšia úroveň rizika
  • Referenčná mena EUR

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Thu Jan 18 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac 0.6952715991246805 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace 0.9413267431205297 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov 1.448385566377386 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov 1.1970380268359282 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku 0.5504384145160968 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky 3.4900172384824124 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. 1.1448045873997392 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov 7.091340634086918 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. 1.375874095312879 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 2.219520470481795 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Fri Apr 01 00:00:00 CEST 2011 0.0330733973336935 +0.0 +0.0
Fri Apr 01 00:00:00 CEST 2016 0.034677 +2.3999999999996247E-5 +0.06925807289410102
Fri Apr 04 00:00:00 CEST 2014 0.0341189437538384 +0.0 +0.0
Fri Apr 05 00:00:00 CEST 2013 0.0340777698309292 +0.0 +0.0
Fri Apr 07 00:00:00 CEST 2017 0.035642 +8.000000000001062E-6 +0.022450468653545386
Fri Apr 08 00:00:00 CEST 2011 0.0331347333883479 +0.0 +0.0
Fri Apr 09 00:00:00 CEST 2010 0.0332497125308715 +0.0 +0.0
Fri Apr 10 00:00:00 CEST 2015 0.0355522017808524 -1.9360436852897123E-5 -0.054426726423784544
Fri Apr 11 00:00:00 CEST 2014 0.0340903330702221 +0.0 +0.0
Fri Apr 12 00:00:00 CEST 2013 0.033894246031339 +0.0 +0.0
Fri Apr 13 00:00:00 CEST 2012 0.0329663875668503 +0.0 +0.0
Fri Apr 15 00:00:00 CEST 2011 0.0328808088664219 +0.0 +0.0
Fri Apr 16 00:00:00 CEST 2010 0.0328356905624052 +0.0 +0.0
Fri Apr 17 00:00:00 CEST 2015 0.0356467885917458 +0.0 +0.0
Fri Apr 19 00:00:00 CEST 2013 0.034035691354791 +0.0 +0.0
Fri Apr 20 00:00:00 CEST 2012 0.0332182536378331 +0.0 +0.0
Fri Apr 21 00:00:00 CEST 2017 0.035599 -1.4000000000000123E-5 -0.03931148737819967
Fri Apr 23 00:00:00 CEST 2010 0.0332353856985159 +0.0 +0.0
Fri Apr 24 00:00:00 CEST 2015 0.0357568554960718 +0.0 +0.0
Fri Apr 25 00:00:00 CEST 2014 0.0341585430840895 +0.0 +0.0
Fri Apr 26 00:00:00 CEST 2013 0.0340155901719224 +0.0 +0.0
Fri Apr 27 00:00:00 CEST 2012 0.0331506680264609 +0.0 +0.0
Fri Apr 28 00:00:00 CEST 2017 0.03573 +1.2999999999999817E-4 +0.36516853932585036
Fri Apr 29 00:00:00 CEST 2011 0.0331228558505803 +0.0 +0.0
Fri Apr 29 00:00:00 CEST 2016 0.034901 +0.0 +0.0
Fri Apr 30 00:00:00 CEST 2010 0.0332537522278636 +0.0 +0.0
Fri Aug 02 00:00:00 CEST 2013 0.0336064305946321 +0.0 +0.0
Fri Aug 03 00:00:00 CEST 2012 0.0332489236759971 +0.0 +0.0
Fri Aug 05 00:00:00 CEST 2011 0.033036129374845 +0.0 +0.0
Fri Aug 06 00:00:00 CEST 2010 0.0328720910903893 +3.347548555689833E-5 +0.10193939342551062
Fri Aug 07 00:00:00 CEST 2009 0.033384 +3.799999999999637E-5 +0.11395669645533246
Fri Aug 07 00:00:00 CEST 2015 0.035352440856425 +0.0 +0.0
Fri Aug 08 00:00:00 CEST 2014 0.0345394604994494 +0.0 +0.0
Fri Aug 09 00:00:00 CEST 2013 0.0335905171581945 +0.0 +0.0
Fri Aug 10 00:00:00 CEST 2012 0.033298999483763 +0.0 +0.0
Fri Aug 11 00:00:00 CEST 2017 0.035699 -1.250000000000001E-4 -0.3489280928986176
Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2011 0.0329885071701322 +0.0 +0.0
Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2016 0.034918 +0.0 +0.0
Fri Aug 13 00:00:00 CEST 2010 0.0329046379910485 +3.254690065920135E-5 +0.09901074005212251
Fri Aug 14 00:00:00 CEST 2009 0.033386 +2.000000000002E-6 +0.005990893841371303
Fri Aug 14 00:00:00 CEST 2015 0.035317399723668 +0.0 +0.0
Fri Aug 15 00:00:00 CEST 2014 0.0345218384624679 +0.0 +0.0
Fri Aug 16 00:00:00 CEST 2013 0.033664422507208 +0.0 +0.0
Fri Aug 17 00:00:00 CEST 2012 0.0333681836547001 +0.0 +0.0
Fri Aug 18 00:00:00 CEST 2017 0.035752 +5.1999999999996493E-5 +0.1456582633053074
Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2011 0.0325252594785431 +0.0 +0.0
Fri Aug 20 00:00:00 CEST 2010 0.0329046379910485 +0.0 +0.0
Fri Aug 21 00:00:00 CEST 2009 0.033386 +0.0 +0.0
Fri Aug 21 00:00:00 CEST 2015 0.0353024975537236 +0.0 +0.0
Fri Aug 23 00:00:00 CEST 2013 0.0335751732552715 +0.0 +0.0
Fri Aug 24 00:00:00 CEST 2012 0.0334675174025475 +0.0 +0.0
Fri Aug 25 00:00:00 CEST 2017 0.035764 +1.0999999999997123E-5 +0.03076664895252179
Fri Aug 27 00:00:00 CEST 2010 0.0328913592270135 +0.0 +0.0
Fri Aug 28 00:00:00 CEST 2009 0.033435 +2.5999999999998247E-5 +0.07782334101588617
Fri Aug 28 00:00:00 CEST 2015 0.0352463839350411 +0.0 +0.0
Fri Aug 30 00:00:00 CEST 2013 0.0334303777346747 +0.0 +0.0
Fri Aug 31 00:00:00 CEST 2012 0.0335531332787797 +8.561587623220207E-5 +0.2558178283809127
Fri Dec 01 00:00:00 CET 2017 0.036027 -5.3999999999998494E-5 -0.14966325767024102
Fri Dec 02 00:00:00 CET 2011 0.0325902427836468 +0.0 +0.0
Fri Dec 02 00:00:00 CET 2016 0.035022 -4.400000000000237E-5 -0.1254776706781513
Fri Dec 03 00:00:00 CET 2010 0.0329703212882725 +0.0 +0.0
Fri Dec 04 00:00:00 CET 2009 0.033149 +0.0 +0.0
Fri Dec 04 00:00:00 CET 2015 0.0354 +0.0 +0.0
Fri Dec 05 00:00:00 CET 2014 0.0350125418382618 +0.0 +0.0
Fri Dec 06 00:00:00 CET 2013 0.0338778300653296 +0.0 +0.0
Fri Dec 07 00:00:00 CET 2012 0.033668266743257 +0.0 +0.0
Fri Dec 08 00:00:00 CET 2017 0.036122 +9.40000000000038E-5 +0.2609081825247159
Fri Dec 09 00:00:00 CET 2011 0.0327098373445843 +0.0 +0.0
Fri Dec 09 00:00:00 CET 2016 0.035268 +2.4500000000000216E-4 +0.6995403020872146
Fri Dec 10 00:00:00 CET 2010 0.0329673238024005 +0.0 +0.0
Fri Dec 11 00:00:00 CET 2009 0.033121 +0.0 +0.0
Fri Dec 11 00:00:00 CET 2015 0.035166 +0.0 +0.0
Fri Dec 12 00:00:00 CET 2014 0.0350262776465553 +0.0 +0.0
Fri Dec 14 00:00:00 CET 2012 0.0337088255452411 +0.0 +0.0
Fri Dec 15 00:00:00 CET 2017 0.036101 -2.1000000000000185E-5 -0.058136315818615
Fri Dec 16 00:00:00 CET 2011 0.032741697008471 +0.0 +0.0
Fri Dec 16 00:00:00 CET 2016 0.035324 +5.6000000000000494E-5 +0.15878416695021258
Fri Dec 17 00:00:00 CET 2010 0.0329627526364458 +0.0 +0.0
Fri Dec 18 00:00:00 CET 2009 0.03316 -1.5000000000001124E-5 -0.04521477015825326
Fri Dec 18 00:00:00 CET 2015 0.034936 +0.0 +0.0
Fri Dec 19 00:00:00 CET 2014 0.0352916546082793 +0.0 +0.0
Fri Dec 20 00:00:00 CET 2013 0.0337467033490835 +0.0 +0.0
Fri Dec 21 00:00:00 CET 2012 0.0337677120185159 +0.0 +0.0
Fri Dec 23 00:00:00 CET 2011 0.0326812119756313 +0.0 +0.0
Fri Dec 27 00:00:00 CET 2013 0.0337273727115582 -1.9330637525301342E-5 -0.0572815582172268
Fri Dec 28 00:00:00 CET 2012 0.0337884932928597 +0.0 +0.0
Fri Dec 29 00:00:00 CET 2017 0.036153 +0.0 +0.0
Fri Dec 30 00:00:00 CET 2011 0.0325901312562353 +0.0 +0.0
Fri Dec 30 00:00:00 CET 2016 0.035368 +1.6999999999996185E-5 +0.048089162965681
Fri Feb 01 00:00:00 CET 2013 0.0339011474374572 +0.0 +0.0
Fri Feb 03 00:00:00 CET 2017 0.035449 +6.0999999999998555E-5 +0.17237481632190566
Fri Feb 04 00:00:00 CET 2011 0.033058522310054 -2.9600172985963513E-6 -0.00895306891955272
Fri Feb 05 00:00:00 CET 2010 0.033205792569388 +0.0 +0.0
Fri Feb 05 00:00:00 CET 2016 0.034786 +0.0 +0.0
Fri Feb 06 00:00:00 CET 2015 0.0355070824685277 +0.0 +0.0
Fri Feb 07 00:00:00 CET 2014 0.0339511993828 +0.0 +0.0
Fri Feb 08 00:00:00 CET 2013 0.033884965985248 +0.0 +0.0
Fri Feb 10 00:00:00 CET 2012 0.0330339360024187 +0.0 +0.0
Fri Feb 10 00:00:00 CET 2017 0.035477 +2.5999999999998247E-5 +0.07334066740007472
Fri Feb 11 00:00:00 CET 2011 0.0330651542475457 +0.0 +0.0
Nájdených 1 861 záznamov, zobrazujem 1 až 100.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
Stiahnuť hodnoty v tabuľke
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií