Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

IaD - Active Life L4

  • Správca fondov IaD Investments
  • Produkt životného cyklu - investičný horizont nad 2 - 5 rokov
  • Referenčná mena EUR
  • Fond IaD Kapital sa dňa 11.9.2017 zlúčil do fondu IaD Growth Opportunities

Aktuálna hodnota podielového listu 0.0300469954004874 EUR

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Wed May 16 00:00:00 CEST 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac 0.35819013207188943 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace -1.6325278150409517 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov -1.7919695301072736 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov -0.6058927756937948 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku -2.026643785881588 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky -1.2803892642375803 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. -0.42668688175190317 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov 0.597164302032771 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. 0.11882285821940286 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 1.0115233014542646 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Fri Apr 01 00:00:00 CEST 2016 0.0291238 -1.3300000000000811E-5 -0.04564627227830442
Fri Apr 04 00:00:00 CEST 2014 0.0296348825380545 +0.0 +0.0
Fri Apr 06 00:00:00 CEST 2018 0.0297832135539536 +2.3259916686300952E-5 +0.0781584439606604
Fri Apr 07 00:00:00 CEST 2017 0.0299641 +1.6000000000002124E-5 +0.05342575989797638
Fri Apr 10 00:00:00 CEST 2015 0.0305726 +0.0 +0.0
Fri Apr 11 00:00:00 CEST 2014 0.0296929942747157 +0.0 +0.0
Fri Apr 17 00:00:00 CEST 2015 0.0306827 +0.0 +0.0
Fri Apr 21 00:00:00 CEST 2017 0.0299987 -1.6000000000009063E-6 -0.005333280000542118
Fri Apr 24 00:00:00 CEST 2015 0.0306141 +0.0 +0.0
Fri Apr 25 00:00:00 CEST 2014 0.0296849962607628 +0.0 +0.0
Fri Apr 27 00:00:00 CEST 2018 0.0299130132869614 -2.1642385777797396E-5 -0.07229876306044503
Fri Apr 28 00:00:00 CEST 2017 0.0301259 +1.2720000000000092E-4 +0.42401837412955956
Fri Apr 29 00:00:00 CEST 2016 0.0295844 +0.0 +0.0
Fri Aug 07 00:00:00 CEST 2015 0.0302784 +0.0 +0.0
Fri Aug 08 00:00:00 CEST 2014 0.0298795395515334 +0.0 +0.0
Fri Aug 11 00:00:00 CEST 2017 0.0302969 -1.2739999999999974E-4 -0.41874422747606843
Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2016 0.0299451 +0.0 +0.0
Fri Aug 14 00:00:00 CEST 2015 0.0302904 +0.0 +0.0
Fri Aug 15 00:00:00 CEST 2014 0.0298226853206239 +0.0 +0.0
Fri Aug 18 00:00:00 CEST 2017 0.0303044 +7.499999999997092E-6 +0.02475500793809715
Fri Aug 21 00:00:00 CEST 2015 0.0301642 +0.0 +0.0
Fri Aug 25 00:00:00 CEST 2017 0.0303306 +2.620000000000053E-5 +0.08645609218463335
Fri Aug 28 00:00:00 CEST 2015 0.0300129 +0.0 +0.0
Fri Dec 01 00:00:00 CET 2017 0.0305731529517992 -7.0965081680998E-5 -0.23157815018028316
Fri Dec 02 00:00:00 CET 2016 0.0300212 -3.5099999999999715E-5 -0.1167808412878486
Fri Dec 04 00:00:00 CET 2015 0.0302768 +0.0 +0.0
Fri Dec 05 00:00:00 CET 2014 0.0303428 +6.999999999993123E-7 +0.0023070255519570537
Fri Dec 08 00:00:00 CET 2017 0.0306154065783396 +4.2253626540398465E-5 +0.13820500164642624
Fri Dec 09 00:00:00 CET 2016 0.0302582 +2.3699999999999763E-4 +0.7894421275631771
Fri Dec 11 00:00:00 CET 2015 0.0300643 +0.0 +0.0
Fri Dec 12 00:00:00 CET 2014 0.0304151 +0.0 +0.0
Fri Dec 15 00:00:00 CET 2017 0.0305913450301651 -2.406154817450115E-5 -0.07859294016864737
Fri Dec 16 00:00:00 CET 2016 0.0303214 +6.319999999999937E-5 +0.20886900079976556
Fri Dec 18 00:00:00 CET 2015 0.0298445 +0.0 +0.0
Fri Dec 19 00:00:00 CET 2014 0.0301611 +0.0 +0.0
Fri Dec 29 00:00:00 CET 2017 0.0306738427082326 +1.8952010698201904E-5 +0.06182377515287385
Fri Dec 30 00:00:00 CET 2016 0.0303787 +2.689999999999984E-5 +0.08862736312178754
Fri Feb 03 00:00:00 CET 2017 0.0305108 +5.980000000000221E-5 +0.19638107122918314
Fri Feb 05 00:00:00 CET 2016 0.0295673 +0.0 +0.0
Fri Feb 06 00:00:00 CET 2015 0.0306533 +0.0 +0.0
Fri Feb 07 00:00:00 CET 2014 0.0299388364071648 +0.0 +0.0
Fri Feb 09 00:00:00 CET 2018 0.0303209369376197 -3.4484811437660023E-4 -1.1245370493267473
Fri Feb 10 00:00:00 CET 2017 0.0305364 +2.5599999999997153E-5 +0.08390471570720592
Fri Feb 12 00:00:00 CET 2016 0.02937 +0.0 +0.0
Fri Feb 13 00:00:00 CET 2015 0.0306985 +0.0 +0.0
Fri Feb 16 00:00:00 CET 2018 0.0305490140218461 +2.280770842264003E-4 +0.7522098828793844
Fri Feb 17 00:00:00 CET 2017 0.0305834 +4.70000000000019E-5 +0.1539146723254845
Fri Feb 19 00:00:00 CET 2016 0.0291384 +0.0 +0.0
Fri Feb 20 00:00:00 CET 2015 0.0307632 +0.0 +0.0
Fri Feb 21 00:00:00 CET 2014 0.0300260867742655 +0.0 +0.0
Fri Feb 23 00:00:00 CET 2018 0.0305029633967383 -4.6050625107801196E-5 -0.15074340885394122
Fri Feb 24 00:00:00 CET 2017 0.0306174 +3.399999999999931E-5 +0.11117141978982659
Fri Feb 26 00:00:00 CET 2016 0.029386 +0.0 +0.0
Fri Feb 27 00:00:00 CET 2015 0.0308246 +0.0 +0.0
Fri Feb 28 00:00:00 CET 2014 0.0300407759686983 +0.0 +0.0
Fri Jan 05 00:00:00 CET 2018 0.0308871765379032 +2.1333382967059916E-4 +0.6954910465565547
Fri Jan 06 00:00:00 CET 2017 0.0304803 +1.0159999999999683E-4 +0.33444485774572286
Fri Jan 09 00:00:00 CET 2015 0.0304936 +0.0 +0.0
Fri Jan 13 00:00:00 CET 2017 0.0304987 +1.8400000000001748E-5 +0.06036685990625301
Fri Jan 15 00:00:00 CET 2016 0.0296455 +0.0 +0.0
Fri Jan 16 00:00:00 CET 2015 0.0303345 +0.0 +0.0
Fri Jan 20 00:00:00 CET 2017 0.0304922 -6.499999999999562E-6 -0.021312383806531443
Fri Jan 22 00:00:00 CET 2016 0.0294421 +0.0 +0.0
Fri Jan 23 00:00:00 CET 2015 0.0304366 +0.0 +0.0
Fri Jan 26 00:00:00 CET 2018 0.0309135012418872 +7.668508770399679E-6 +0.02481249684038289
Fri Jan 27 00:00:00 CET 2017 0.0305221 +2.989999999999937E-5 +0.09805786397831184
Fri Jan 30 00:00:00 CET 2015 0.0306351 +0.0 +0.0
Fri Jul 01 00:00:00 CEST 2016 0.0293186 +0.0 +0.0
Fri Jul 04 00:00:00 CEST 2014 0.0298815769974821 +0.0 +0.0
Fri Jul 08 00:00:00 CEST 2016 0.029567 +2.699999999997843E-6 +0.00913263632149608
Fri Jul 10 00:00:00 CEST 2015 0.0301221 +0.0 +0.0
Fri Jul 11 00:00:00 CEST 2014 0.0299224351919475 +0.0 +0.0
Fri Jul 18 00:00:00 CEST 2014 0.0298998032976796 +0.0 +0.0
Fri Jul 21 00:00:00 CEST 2017 0.030301 -5.759999999999793E-5 -0.18973206933125653
Fri Jul 24 00:00:00 CEST 2015 0.0303005 +0.0 +0.0
Fri Jul 25 00:00:00 CEST 2014 0.0299134905611964 +0.0 +0.0
Fri Jul 28 00:00:00 CEST 2017 0.0303181 +1.709999999999906E-5 +0.05643378106331909
Fri Jul 29 00:00:00 CEST 2016 0.0298082 +0.0 +0.0
Fri Jun 03 00:00:00 CEST 2016 0.029538 +0.0 +0.0
Fri Jun 05 00:00:00 CEST 2015 0.0304959 +0.0 +0.0
Fri Jun 12 00:00:00 CEST 2015 0.0303182 +0.0 +0.0
Fri Jun 13 00:00:00 CEST 2014 0.0298831370405978 +0.0 +0.0
Fri Jun 16 00:00:00 CEST 2017 0.0303 +2.7000000000013125E-6 +0.008911685199677777
Fri Jun 17 00:00:00 CEST 2016 0.0294809 +0.0 +0.0
Fri Jun 23 00:00:00 CEST 2017 0.0303072 +7.199999999998874E-6 +0.023762376237627336
Fri Jun 26 00:00:00 CEST 2015 0.0300737 +0.0 +0.0
Fri Jun 27 00:00:00 CEST 2014 0.0298917786492172 +0.0 +0.0
Fri Jun 30 00:00:00 CEST 2017 0.0301918 -1.1539999999999814E-4 -0.3807676063773471
Fri Mar 02 00:00:00 CET 2018 0.0303117855319228 -2.0945578838990273E-4 -0.6862623514938946
Fri Mar 03 00:00:00 CET 2017 0.0306757 +3.790000000000043E-5 +0.12370339906912875
Fri Mar 04 00:00:00 CET 2016 0.0294811 +0.0 +0.0
Fri Mar 06 00:00:00 CET 2015 0.0310013 +0.0 +0.0
Fri Mar 07 00:00:00 CET 2014 0.0300890258191134 +0.0 +0.0
Fri Mar 09 00:00:00 CET 2018 0.0304983697103415 +1.865841784187E-4 +0.6155499425205306
Fri Mar 13 00:00:00 CET 2015 0.031087 +0.0 +0.0
Fri Mar 14 00:00:00 CET 2014 0.0300778428882966 +0.0 +0.0
Fri Mar 16 00:00:00 CET 2018 0.0304621990109716 -3.617069936989736E-5 -0.11859879630756609
Fri Mar 18 00:00:00 CET 2016 0.0299203 +0.0 +0.0
Fri Mar 20 00:00:00 CET 2015 0.0311002 +0.0 +0.0
Fri Mar 21 00:00:00 CET 2014 0.0300322117931077 +0.0 +0.0
Nájdených 787 záznamov, zobrazujem 1 až 100.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií