Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

IaD - Active Life L2

  • Správca fondov IaD Investments
  • Produkt životného cyklu - investičný horizont 10 - 20 rokov
  • Referenčná mena EUR
  • Fondy IaD Kapital a IaD Optimal sa dňa 11.9.2017 zlúčili do fondu IaD Growth Opportunities

Aktuálna hodnota podielového listu 0.03903611727342 EUR

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Tue May 22 00:00:00 CEST 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac 2.8087905590949647 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace 2.8087905590949647 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov 2.8087905590949647 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov 2.4865622041889246 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku 2.8087905590949647 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky 5.9750555685420315 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. 1.946105563186773 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov 14.631103151211045 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. 2.7624750144286336 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 5.3306269469691525 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Fri Apr 01 00:00:00 CEST 2011 0.0318792140412952 +0.0 +0.0
Fri Apr 01 00:00:00 CEST 2016 0.0352116965031188 +8.834681762300012E-5 +0.2515330069998498
Fri Apr 03 00:00:00 CEST 2009 0.030253 +0.0 +0.0
Fri Apr 04 00:00:00 CEST 2014 0.0348035652635528 +0.0 +0.0
Fri Apr 05 00:00:00 CEST 2013 0.0335196544151551 +0.0 +0.0
Fri Apr 06 00:00:00 CEST 2018 0.0383580198950496 +7.105690269749998E-5 +0.18559033452638118
Fri Apr 07 00:00:00 CEST 2017 0.0377068829312654 -7.559961783198954E-6 -0.02004526967198217
Fri Apr 08 00:00:00 CEST 2011 0.0318511394683493 +0.0 +0.0
Fri Apr 09 00:00:00 CEST 2010 0.03116078410003 +0.0 +0.0
Fri Apr 10 00:00:00 CEST 2015 0.0370997773824883 +0.0 +0.0
Fri Apr 11 00:00:00 CEST 2014 0.0348815842102294 +0.0 +0.0
Fri Apr 12 00:00:00 CEST 2013 0.0334211346859619 +0.0 +0.0
Fri Apr 13 00:00:00 CEST 2012 0.0320751590860564 +0.0 +0.0
Fri Apr 15 00:00:00 CEST 2011 0.0318586419205099 +0.0 +0.0
Fri Apr 16 00:00:00 CEST 2010 0.0311863010680293 +0.0 +0.0
Fri Apr 17 00:00:00 CEST 2009 0.030073 +0.0 +0.0
Fri Apr 17 00:00:00 CEST 2015 0.0372811945753955 +0.0 +0.0
Fri Apr 19 00:00:00 CEST 2013 0.0335063587029793 +0.0 +0.0
Fri Apr 20 00:00:00 CEST 2012 0.0318701651886911 +0.0 +0.0
Fri Apr 21 00:00:00 CEST 2017 0.0376066298704759 -1.3907965513981768E-6 -0.0036981381277882974
Fri Apr 23 00:00:00 CEST 2010 0.0311863010680293 +0.0 +0.0
Fri Apr 24 00:00:00 CEST 2009 0.030102 +0.0 +0.0
Fri Apr 24 00:00:00 CEST 2015 0.0370935045284012 +0.0 +0.0
Fri Apr 25 00:00:00 CEST 2014 0.0347911763351909 +0.0 +0.0
Fri Apr 26 00:00:00 CEST 2013 0.0333747878718685 +0.0 +0.0
Fri Apr 27 00:00:00 CEST 2012 0.031959948466401 +0.0 +0.0
Fri Apr 27 00:00:00 CEST 2018 0.038653804521763 -1.634165164780127E-5 -0.04225908941361922
Fri Apr 28 00:00:00 CEST 2017 0.0379338217705516 +3.27191900075699E-4 +0.8700378130202182
Fri Apr 29 00:00:00 CEST 2011 0.0318036301660681 +0.0 +0.0
Fri Apr 29 00:00:00 CEST 2016 0.0358747288745904 +0.0 +0.0
Fri Apr 30 00:00:00 CEST 2010 0.0311287757227379 +0.0 +0.0
Fri Aug 02 00:00:00 CEST 2013 0.0338670264420905 +2.084683123039499E-5 +0.0615928635670997
Fri Aug 03 00:00:00 CEST 2012 0.0322745988613007 +0.0 +0.0
Fri Aug 05 00:00:00 CEST 2011 0.0319676191766379 +0.0 +0.0
Fri Aug 06 00:00:00 CEST 2010 0.0313395383156902 +0.0 +0.0
Fri Aug 07 00:00:00 CEST 2009 0.030596 +0.0 +0.0
Fri Aug 07 00:00:00 CEST 2015 0.0367617313251807 +0.0 +0.0
Fri Aug 08 00:00:00 CEST 2014 0.0351287699964971 +0.0 +0.0
Fri Aug 09 00:00:00 CEST 2013 0.033990942439145 +0.0 +0.0
Fri Aug 10 00:00:00 CEST 2012 0.0324021414180459 +0.0 +0.0
Fri Aug 11 00:00:00 CEST 2017 0.0379551541254867 -2.951720012382003E-4 -0.7716849269736485
Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2011 0.0309414175911373 -1.9933952691279788E-4 -0.640124214569127
Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2016 0.0359680355577669 +0.0 +0.0
Fri Aug 13 00:00:00 CEST 2010 0.031359756936091 +0.0 +0.0
Fri Aug 14 00:00:00 CEST 2009 0.030636 +0.0 +0.0
Fri Aug 14 00:00:00 CEST 2015 0.0367550574202597 +0.0 +0.0
Fri Aug 15 00:00:00 CEST 2014 0.0350471497219429 +0.0 +0.0
Fri Aug 16 00:00:00 CEST 2013 0.0339740818758037 +0.0 +0.0
Fri Aug 17 00:00:00 CEST 2012 0.032566329956199 +0.0 +0.0
Fri Aug 18 00:00:00 CEST 2017 0.0380140653693219 +5.891124383519686E-5 +0.15521276409636187
Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2011 0.0312546714885459 +0.0 +0.0
Fri Aug 20 00:00:00 CEST 2010 0.0313444064373815 +0.0 +0.0
Fri Aug 21 00:00:00 CEST 2009 0.030661 +0.0 +0.0
Fri Aug 21 00:00:00 CEST 2015 0.0364830819900501 +0.0 +0.0
Fri Aug 23 00:00:00 CEST 2013 0.0339390554584951 +0.0 +0.0
Fri Aug 24 00:00:00 CEST 2012 0.0327551801944972 +0.0 +0.0
Fri Aug 25 00:00:00 CEST 2017 0.0380378053699561 +2.3740000634202285E-5 +0.06245057034431056
Fri Aug 27 00:00:00 CEST 2010 0.0313951963768856 +0.0 +0.0
Fri Aug 28 00:00:00 CEST 2009 0.030712 +0.0 +0.0
Fri Aug 28 00:00:00 CEST 2015 0.0361727254738954 +0.0 +0.0
Fri Aug 30 00:00:00 CEST 2013 0.0339181942386638 +0.0 +0.0
Fri Aug 31 00:00:00 CEST 2012 0.0326545908794402 +0.0 +0.0
Fri Dec 01 00:00:00 CET 2017 0.0386883343530187 -1.174529303742955E-4 -0.30266859300277815
Fri Dec 02 00:00:00 CET 2011 0.031358953297484 +6.993810426998981E-4 +2.2811180693845756
Fri Dec 02 00:00:00 CET 2016 0.036179486490501 -1.0814959356700293E-4 -0.298034276237928
Fri Dec 03 00:00:00 CET 2010 0.0315901596144583 -9.559529973168779E-10 -3.0261099652761914E-6
Fri Dec 04 00:00:00 CET 2009 0.031078 +0.0 +0.0
Fri Dec 04 00:00:00 CET 2015 0.0367048058312362 +0.0 +0.0
Fri Dec 05 00:00:00 CET 2014 0.0359646215766605 +1.222542352498357E-6 +0.0033994071342817733
Fri Dec 06 00:00:00 CET 2013 0.0345453809223387 +0.0 +0.0
Fri Dec 07 00:00:00 CET 2012 0.0330414853221741 +0.0 +0.0
Fri Dec 08 00:00:00 CET 2017 0.0389276186777404 +2.3928432472170025E-4 +0.618492185624504
Fri Dec 09 00:00:00 CET 2011 0.0314104075451788 +0.0 +0.0
Fri Dec 09 00:00:00 CET 2016 0.0367666582912752 +5.871718007742013E-4 +1.6229412236913987
Fri Dec 10 00:00:00 CET 2010 0.0316006731159992 +0.0 +0.0
Fri Dec 11 00:00:00 CET 2009 0.031167 +0.0 +0.0
Fri Dec 11 00:00:00 CET 2015 0.036130894115838 +0.0 +0.0
Fri Dec 12 00:00:00 CET 2014 0.0360974256200161 +0.0 +0.0
Fri Dec 14 00:00:00 CET 2012 0.0331509676730973 +0.0 +0.0
Fri Dec 15 00:00:00 CET 2017 0.0388748309788173 -5.2787698923105475E-5 -0.13560474726210714
Fri Dec 16 00:00:00 CET 2011 0.0313081966743248 +0.0 +0.0
Fri Dec 16 00:00:00 CET 2016 0.0369311828225144 +1.645245312391977E-4 +0.4474829611540656
Fri Dec 17 00:00:00 CET 2010 0.0315850799052804 +0.0 +0.0
Fri Dec 18 00:00:00 CET 2009 0.03112 +0.0 +0.0
Fri Dec 18 00:00:00 CET 2015 0.0355997114433648 +0.0 +0.0
Fri Dec 19 00:00:00 CET 2014 0.0355764053740441 +0.0 +0.0
Fri Dec 20 00:00:00 CET 2013 0.0343790982633456 +0.0 +0.0
Fri Dec 21 00:00:00 CET 2012 0.0331600427820024 +0.0 +0.0
Fri Dec 23 00:00:00 CET 2011 0.0310037056504084 +0.0 +0.0
Fri Dec 27 00:00:00 CET 2013 0.0345102212835166 +1.3112302017100064E-4 +0.38140331420734697
Fri Dec 28 00:00:00 CET 2012 0.0331763678418935 +1.6325059891096616E-5 +0.04923111830228777
Fri Dec 29 00:00:00 CET 2017 0.0390134005728172 +1.8760969774697656E-5 +0.04811166346370044
Fri Dec 30 00:00:00 CET 2011 0.0312481463815148 +0.0 +0.0
Fri Dec 30 00:00:00 CET 2016 0.037015058504559 +3.577678684989899E-5 +0.09674819300984439
Fri Feb 01 00:00:00 CET 2013 0.0333990861001701 +0.0 +0.0
Fri Feb 03 00:00:00 CET 2017 0.0372250337192296 +1.4782869710239926E-4 +0.3987050723326604
Fri Feb 04 00:00:00 CET 2011 0.0318027326182316 +0.0 +0.0
Fri Feb 05 00:00:00 CET 2010 0.0311536624991155 +0.0 +0.0
Fri Feb 05 00:00:00 CET 2016 0.0351477234986726 +0.0 +0.0
Fri Feb 06 00:00:00 CET 2009 0.030416 +0.0 +0.0
Nájdených 2 040 záznamov, zobrazujem 1 až 100.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií