Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

IaD - Active Life L1

  • Správca fondov IaD Investments
  • Produkt životného cyklu - investičný horizont nad 20 rokov
  • Referenčná mena EUR
  • Fondy IaD Kapital a IaD Optimal sa dňa 11.9.2017 zlúčili do fondu IaD Growth Opportunities

Aktuálna hodnota podielového listu 0.0400202417536977 EUR

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Tue May 22 00:00:00 CEST 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac 1.0977525188407 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace 0.6087942369274901 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov 1.3407533383460901 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov 2.9859433036917515 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku 0.5093651933494425 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky 6.991006126266064 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. 2.2717520204227792 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov 16.441792386318788 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. 3.086092431268539 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 6.043682502571857 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Fri Apr 01 00:00:00 CEST 2011 0.0316991937948074 +0.0 +0.0
Fri Apr 01 00:00:00 CEST 2016 0.0356174482384554 +1.1240145013039632E-4 +0.31657879737636563
Fri Apr 03 00:00:00 CEST 2009 0.02975 +0.0 +0.0
Fri Apr 04 00:00:00 CEST 2014 0.035093484710563 +0.0 +0.0
Fri Apr 05 00:00:00 CEST 2013 0.0336843648803719 +0.0 +0.0
Fri Apr 06 00:00:00 CEST 2018 0.0392391284545763 +8.102710447159545E-5 +0.20692296530708632
Fri Apr 07 00:00:00 CEST 2017 0.0384445359344718 -2.942102371499694E-5 -0.07646997096496477
Fri Apr 08 00:00:00 CEST 2011 0.0317975848417352 +0.0 +0.0
Fri Apr 09 00:00:00 CEST 2010 0.0309722913511759 +0.0 +0.0
Fri Apr 10 00:00:00 CEST 2015 0.0377206076003839 +0.0 +0.0
Fri Apr 11 00:00:00 CEST 2014 0.0351766875824722 +0.0 +0.0
Fri Apr 12 00:00:00 CEST 2013 0.0335728243226016 +0.0 +0.0
Fri Apr 13 00:00:00 CEST 2012 0.032053925484706 +0.0 +0.0
Fri Apr 15 00:00:00 CEST 2011 0.031806381360538 +0.0 +0.0
Fri Apr 16 00:00:00 CEST 2010 0.0310006305560952 +0.0 +0.0
Fri Apr 17 00:00:00 CEST 2009 0.029749 +0.0 +0.0
Fri Apr 17 00:00:00 CEST 2015 0.0379232794603741 +0.0 +0.0
Fri Apr 19 00:00:00 CEST 2013 0.0336567589691857 +0.0 +0.0
Fri Apr 20 00:00:00 CEST 2012 0.0318165184772268 +0.0 +0.0
Fri Apr 21 00:00:00 CEST 2017 0.0383227984990663 +5.30450609020211E-6 +0.01384356213685578
Fri Apr 23 00:00:00 CEST 2010 0.0310006305560952 +0.0 +0.0
Fri Apr 24 00:00:00 CEST 2009 0.029779 +0.0 +0.0
Fri Apr 24 00:00:00 CEST 2015 0.0377117060418369 +0.0 +0.0
Fri Apr 25 00:00:00 CEST 2014 0.0350705974825045 +0.0 +0.0
Fri Apr 26 00:00:00 CEST 2013 0.0335032359239604 +0.0 +0.0
Fri Apr 27 00:00:00 CEST 2012 0.0319257625247155 +0.0 +0.0
Fri Apr 27 00:00:00 CEST 2018 0.0395702541227815 -1.5634206066400536E-5 -0.03949439238681407
Fri Apr 28 00:00:00 CEST 2017 0.0386949222212706 +3.7212372220429835E-4 +0.9710243948217112
Fri Apr 29 00:00:00 CEST 2011 0.0317619122312857 +0.0 +0.0
Fri Apr 29 00:00:00 CEST 2016 0.0363396899955638 +0.0 +0.0
Fri Apr 30 00:00:00 CEST 2010 0.0309301641604244 +0.0 +0.0
Fri Aug 02 00:00:00 CEST 2013 0.0340486900844786 +1.9849361955794065E-5 +0.05833099669085584
Fri Aug 03 00:00:00 CEST 2012 0.0322658187932974 +0.0 +0.0
Fri Aug 05 00:00:00 CEST 2011 0.0318743671900217 +0.0 +0.0
Fri Aug 06 00:00:00 CEST 2010 0.0311413062485508 +0.0 +0.0
Fri Aug 07 00:00:00 CEST 2009 0.030285 +0.0 +0.0
Fri Aug 07 00:00:00 CEST 2015 0.0373234574295792 +0.0 +0.0
Fri Aug 08 00:00:00 CEST 2014 0.0354394420276799 +0.0 +0.0
Fri Aug 09 00:00:00 CEST 2013 0.0341868847686065 +0.0 +0.0
Fri Aug 10 00:00:00 CEST 2012 0.032404070997737 +0.0 +0.0
Fri Aug 11 00:00:00 CEST 2017 0.0387007231709485 -3.2911207320870245E-4 -0.8432320330072969
Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2011 0.0307216854816 -2.2962343227229953E-4 -0.7418860149380748
Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2016 0.0364188129017219 +0.0 +0.0
Fri Aug 13 00:00:00 CEST 2010 0.0311569104548172 +0.0 +0.0
Fri Aug 14 00:00:00 CEST 2009 0.030338 +0.0 +0.0
Fri Aug 14 00:00:00 CEST 2015 0.0373208494261767 +0.0 +0.0
Fri Aug 15 00:00:00 CEST 2014 0.0353472259578841 +0.0 +0.0
Fri Aug 16 00:00:00 CEST 2013 0.0341646917621914 +0.0 +0.0
Fri Aug 17 00:00:00 CEST 2012 0.032578685234114 +0.0 +0.0
Fri Aug 18 00:00:00 CEST 2017 0.0387556088005148 +5.488562956629944E-5 +0.14182068206802967
Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2011 0.031074853922385 +0.0 +0.0
Fri Aug 20 00:00:00 CEST 2010 0.031142934945325 +0.0 +0.0
Fri Aug 21 00:00:00 CEST 2009 0.030362 +0.0 +0.0
Fri Aug 21 00:00:00 CEST 2015 0.0369922469805427 +0.0 +0.0
Fri Aug 23 00:00:00 CEST 2013 0.034127712340667 +0.0 +0.0
Fri Aug 24 00:00:00 CEST 2012 0.0327820572425739 +0.0 +0.0
Fri Aug 25 00:00:00 CEST 2017 0.0387792841214941 +2.3675320979299475E-5 +0.06108876034218724
Fri Aug 27 00:00:00 CEST 2010 0.0311937170262873 +0.0 +0.0
Fri Aug 28 00:00:00 CEST 2009 0.03042 +0.0 +0.0
Fri Aug 28 00:00:00 CEST 2015 0.0366110455139957 +0.0 +0.0
Fri Aug 30 00:00:00 CEST 2013 0.0341063523824726 +0.0 +0.0
Fri Aug 31 00:00:00 CEST 2012 0.0326695584303233 +0.0 +0.0
Fri Dec 01 00:00:00 CET 2017 0.0395043104280545 -1.329576634463009E-4 -0.3354359920551815
Fri Dec 02 00:00:00 CET 2011 0.0311746006672449 +7.936798318915993E-4 +2.612428491528874
Fri Dec 02 00:00:00 CET 2016 0.0366319368606552 -1.228334977540005E-4 -0.33419742949338627
Fri Dec 03 00:00:00 CET 2010 0.0314202022159625 -1.0122533020129332E-9 -3.2216637748661014E-6
Fri Dec 04 00:00:00 CET 2009 0.03078 +0.0 +0.0
Fri Dec 04 00:00:00 CET 2015 0.0371861697178819 +0.0 +0.0
Fri Dec 05 00:00:00 CET 2014 0.036340131559358 +1.5996863739001221E-6 +0.004402176674318525
Fri Dec 06 00:00:00 CET 2013 0.0347653870154874 +0.0 +0.0
Fri Dec 07 00:00:00 CET 2012 0.0330693561469258 +0.0 +0.0
Fri Dec 08 00:00:00 CET 2017 0.0397842569567822 +2.799465287276967E-4 +0.708648058134159
Fri Dec 09 00:00:00 CET 2011 0.0312326142945293 +0.0 +0.0
Fri Dec 09 00:00:00 CET 2016 0.0372921875267335 +6.602506660783047E-4 +1.8023908170344356
Fri Dec 10 00:00:00 CET 2010 0.0314275651570516 +0.0 +0.0
Fri Dec 11 00:00:00 CET 2009 0.030879 +0.0 +0.0
Fri Dec 11 00:00:00 CET 2015 0.0365383613884648 +0.0 +0.0
Fri Dec 12 00:00:00 CET 2014 0.0365026105296156 +0.0 +0.0
Fri Dec 14 00:00:00 CET 2012 0.0331911968587579 +0.0 +0.0
Fri Dec 15 00:00:00 CET 2017 0.0397252762701757 -5.8980686606500965E-5 -0.1482513212966836
Fri Dec 16 00:00:00 CET 2011 0.0311253571729035 +0.0 +0.0
Fri Dec 16 00:00:00 CET 2016 0.037483877036143 +1.9168950940949558E-4 +0.5140205553028494
Fri Dec 17 00:00:00 CET 2010 0.031415161169164 +0.0 +0.0
Fri Dec 18 00:00:00 CET 2009 0.030824 +0.0 +0.0
Fri Dec 18 00:00:00 CET 2015 0.0359485179124738 +0.0 +0.0
Fri Dec 19 00:00:00 CET 2014 0.035887769992212 +0.0 +0.0
Fri Dec 20 00:00:00 CET 2013 0.0345697842083644 +0.0 +0.0
Fri Dec 21 00:00:00 CET 2012 0.0331948168619664 +0.0 +0.0
Fri Dec 23 00:00:00 CET 2011 0.030768032557434 +0.0 +0.0
Fri Dec 27 00:00:00 CET 2013 0.0347122820122399 +1.4249780387549926E-4 +0.4122033363489237
Fri Dec 28 00:00:00 CET 2012 0.0332090095988812 +1.4192736914796222E-5 +0.04275588256388119
Fri Dec 29 00:00:00 CET 2017 0.0398720279710068 +1.456186591460018E-5 +0.036534851152353554
Fri Dec 30 00:00:00 CET 2011 0.0310513206214685 +0.0 +0.0
Fri Dec 30 00:00:00 CET 2016 0.0375644410909667 +3.008552860229996E-5 +0.08015464273074713
Fri Feb 01 00:00:00 CET 2013 0.0334568857915266 +0.0 +0.0
Fri Feb 03 00:00:00 CET 2017 0.0377966644985864 +1.628389741525002E-4 +0.43269312083826605
Fri Feb 04 00:00:00 CET 2011 0.0316338740243106 +0.0 +0.0
Fri Feb 05 00:00:00 CET 2010 0.0308257464880706 +1.0061396160665481E-16 +3.268496584496461E-13
Fri Feb 05 00:00:00 CET 2016 0.0354258198882645 +0.0 +0.0
Fri Feb 06 00:00:00 CET 2009 0.029939 +0.0 +0.0
Nájdených 2 035 záznamov, zobrazujem 1 až 100.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií