Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Realitná investičná stratégia

  • Správca fondov IAD Investments
  • Stredná úroveň rizika
  • Referenčná mena EUR

Aktuálna hodnota podielového listu 0.067967 EUR

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Thu May 24 00:00:00 CEST 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac 0.40328537241114404 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace 1.0565224534180073 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov 1.9256381094969077 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov 3.353742978387375 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku 1.1785971273893026 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky 10.567779304716119 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. 3.3958547484575385 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov 18.57563762043123 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. 3.4605556168706864 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 3.247545496544868 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Fri Apr 01 00:00:00 CEST 2016 0.063971 +0.0 +0.0
Fri Apr 04 00:00:00 CEST 2014 0.058571 +0.0 +0.0
Fri Apr 06 00:00:00 CEST 2018 0.067694 +0.0 +0.0
Fri Apr 07 00:00:00 CEST 2017 0.065456 +0.0 +0.0
Fri Apr 08 00:00:00 CEST 2016 0.063971 +0.0 +0.0
Fri Apr 10 00:00:00 CEST 2009 0.047058 +3.800000000000331E-5 +0.08081667375586221
Fri Apr 10 00:00:00 CEST 2015 0.06093 +0.0 +0.0
Fri Apr 11 00:00:00 CEST 2014 0.058571 +0.0 +0.0
Fri Apr 13 00:00:00 CEST 2018 0.067694 +0.0 +0.0
Fri Apr 15 00:00:00 CEST 2016 0.063971 +0.0 +0.0
Fri Apr 17 00:00:00 CEST 2015 0.06093 +0.0 +0.0
Fri Apr 18 00:00:00 CEST 2014 0.058571 +0.0 +0.0
Fri Apr 20 00:00:00 CEST 2018 0.067694 +0.0 +0.0
Fri Apr 21 00:00:00 CEST 2017 0.065456 +0.0 +0.0
Fri Apr 22 00:00:00 CEST 2016 0.063971 +0.0 +0.0
Fri Apr 24 00:00:00 CEST 2015 0.06093 +0.0 +0.0
Fri Apr 25 00:00:00 CEST 2014 0.058571 +0.0 +0.0
Fri Apr 27 00:00:00 CEST 2018 0.067694 +0.0 +0.0
Fri Apr 28 00:00:00 CEST 2017 0.065729 +2.7299999999999547E-4 +0.4170740650207563
Fri Apr 29 00:00:00 CEST 2016 0.063971 +0.0 +0.0
Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2014 0.059143 +2.030000000000018E-4 +0.344418052256529
Fri Aug 04 00:00:00 CEST 2017 0.066219 +0.0 +0.0
Fri Aug 05 00:00:00 CEST 2016 0.064142 +0.0 +0.0
Fri Aug 07 00:00:00 CEST 2015 0.06169 +0.0 +0.0
Fri Aug 08 00:00:00 CEST 2014 0.059143 +0.0 +0.0
Fri Aug 11 00:00:00 CEST 2017 0.066219 +0.0 +0.0
Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2016 0.064142 +0.0 +0.0
Fri Aug 14 00:00:00 CEST 2015 0.06169 +0.0 +0.0
Fri Aug 15 00:00:00 CEST 2014 0.059143 +0.0 +0.0
Fri Aug 18 00:00:00 CEST 2017 0.066219 +0.0 +0.0
Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2011 0.053005 +1.6299999999999648E-4 +0.3084667499337712
Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2016 0.064142 +0.0 +0.0
Fri Aug 20 00:00:00 CEST 2010 0.050906 +0.0 +0.0
Fri Aug 22 00:00:00 CEST 2014 0.059143 +0.0 +0.0
Fri Aug 25 00:00:00 CEST 2017 0.066219 +0.0 +0.0
Fri Aug 26 00:00:00 CEST 2016 0.064142 +0.0 +0.0
Fri Aug 27 00:00:00 CEST 2010 0.050906 +0.0 +0.0
Fri Aug 28 00:00:00 CEST 2015 0.06169 +0.0 +0.0
Fri Aug 30 00:00:00 CEST 2013 0.057246 +2.099999999999949E-4 +0.368188512518401
Fri Dec 01 00:00:00 CET 2017 0.06694 +0.0 +0.0
Fri Dec 02 00:00:00 CET 2016 0.064855 +0.0 +0.0
Fri Dec 04 00:00:00 CET 2015 0.062496 +0.0 +0.0
Fri Dec 05 00:00:00 CET 2014 0.060108 +0.0 +0.0
Fri Dec 08 00:00:00 CET 2017 0.06694 +0.0 +0.0
Fri Dec 09 00:00:00 CET 2016 0.064855 +0.0 +0.0
Fri Dec 11 00:00:00 CET 2015 0.062496 +0.0 +0.0
Fri Dec 12 00:00:00 CET 2008 0.046142866626834 +0.0 +0.0
Fri Dec 12 00:00:00 CET 2014 0.060108 +0.0 +0.0
Fri Dec 15 00:00:00 CET 2017 0.06694 +0.0 +0.0
Fri Dec 16 00:00:00 CET 2016 0.064855 +0.0 +0.0
Fri Dec 18 00:00:00 CET 2015 0.062496 +0.0 +0.0
Fri Dec 19 00:00:00 CET 2014 0.060108 +0.0 +0.0
Fri Dec 22 00:00:00 CET 2017 0.06694 +0.0 +0.0
Fri Dec 23 00:00:00 CET 2016 0.064855 +0.0 +0.0
Fri Dec 29 00:00:00 CET 2017 0.067172 +2.319999999999961E-4 +0.34657902599342094
Fri Dec 30 00:00:00 CET 2011 0.053745 +1.6100000000000142E-4 +0.3004628247238088
Fri Dec 30 00:00:00 CET 2016 0.065029 +1.7400000000000748E-4 +0.2682908025595623
Fri Dec 31 00:00:00 CET 2010 0.051545 +1.1699999999999905E-4 +0.22750252780585356
Fri Feb 02 00:00:00 CET 2018 0.067254 +0.0 +0.0
Fri Feb 03 00:00:00 CET 2017 0.06512 +9.099999999999386E-5 +0.1399375663165614
Fri Feb 05 00:00:00 CET 2016 0.062903 +0.0 +0.0
Fri Feb 06 00:00:00 CET 2015 0.060573 +0.0 +0.0
Fri Feb 09 00:00:00 CET 2018 0.067254 +0.0 +0.0
Fri Feb 10 00:00:00 CET 2017 0.06512 +0.0 +0.0
Fri Feb 13 00:00:00 CET 2015 0.060573 +0.0 +0.0
Fri Feb 16 00:00:00 CET 2018 0.067254 +0.0 +0.0
Fri Feb 17 00:00:00 CET 2017 0.06512 +0.0 +0.0
Fri Feb 19 00:00:00 CET 2016 0.062903 +0.0 +0.0
Fri Feb 20 00:00:00 CET 2015 0.060573 +0.0 +0.0
Fri Feb 21 00:00:00 CET 2014 0.058176 +0.0 +0.0
Fri Feb 23 00:00:00 CET 2018 0.067254 +0.0 +0.0
Fri Feb 24 00:00:00 CET 2017 0.06512 +0.0 +0.0
Fri Feb 26 00:00:00 CET 2016 0.062903 +0.0 +0.0
Fri Feb 27 00:00:00 CET 2015 0.060573 +0.0 +0.0
Fri Feb 28 00:00:00 CET 2014 0.058176 +0.0 +0.0
Fri Jan 02 00:00:00 CET 2015 0.060476 +3.6800000000000027E-4 +0.6122313169627915
Fri Jan 05 00:00:00 CET 2018 0.067172 +0.0 +0.0
Fri Jan 08 00:00:00 CET 2016 0.062751 +0.0 +0.0
Fri Jan 09 00:00:00 CET 2015 0.060449 +0.0 +0.0
Fri Jan 12 00:00:00 CET 2018 0.067172 +0.0 +0.0
Fri Jan 13 00:00:00 CET 2017 0.065029 +0.0 +0.0
Fri Jan 15 00:00:00 CET 2016 0.062751 +0.0 +0.0
Fri Jan 16 00:00:00 CET 2015 0.060449 +0.0 +0.0
Fri Jan 19 00:00:00 CET 2018 0.067172 +0.0 +0.0
Fri Jan 20 00:00:00 CET 2017 0.065029 +0.0 +0.0
Fri Jan 22 00:00:00 CET 2016 0.062751 +0.0 +0.0
Fri Jan 23 00:00:00 CET 2015 0.060449 +0.0 +0.0
Fri Jan 26 00:00:00 CET 2018 0.067172 +0.0 +0.0
Fri Jan 27 00:00:00 CET 2017 0.065029 +0.0 +0.0
Fri Jan 29 00:00:00 CET 2010 0.049495 +5.129999999999996E-4 +1.0473235065942674
Fri Jan 30 00:00:00 CET 2015 0.060449 +0.0 +0.0
Fri Jul 01 00:00:00 CEST 2016 0.064022 +0.0 +0.0
Fri Jul 03 00:00:00 CEST 2015 0.061421 +0.0 +0.0
Fri Jul 04 00:00:00 CEST 2014 0.05894 +0.0 +0.0
Fri Jul 07 00:00:00 CEST 2017 0.066046 +0.0 +0.0
Fri Jul 08 00:00:00 CEST 2016 0.064075 +0.0 +0.0
Fri Jul 10 00:00:00 CEST 2015 0.061421 +0.0 +0.0
Fri Jul 11 00:00:00 CEST 2014 0.05894 +0.0 +0.0
Fri Jul 14 00:00:00 CEST 2017 0.066046 +0.0 +0.0
Fri Jul 15 00:00:00 CEST 2016 0.064075 +0.0 +0.0
Nájdených 1 121 záznamov, zobrazujem 1 až 100.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií