Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Amundi - Rentier Invest Línia 6 (Pioneer)

  • Správca fondov Rentier Invest je Generali Poisťovňa
  • Produkt životného cyklu - investičný horizont 1 - 3 roky
  • Referenčná mena EUR
  • Poradca a administrátor Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
  • Skladba fondov a ich podiely v jednotlivých líniách môžu byť v priebehu času menené. Tieto činnosti vykonáva správca fondov spolu s administrátorom. Správca s administrátorom dodržiava cieľový podiel akciových, dlhopisových a peňažných fondov v jednotlivých líniách.
  • Spoločnosť Pioneer sa 3.7.2017 stala súčasťou skupiny Amundi. K 1.11.2017 sa Pioneer Asset Management, a. s. premenoval na na Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Thu Jan 18 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac -0.1414027149321262 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace 0.5410022779043233 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov 1.145803494700659 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov 1.4363688595231405 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku 0.4266211604095682 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky 2.1405843216661946 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. 0.7052648098254011 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov 6.374902391763304 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. 1.2402406240211938 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 0.3711104767342155 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Fri Apr 01 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 01 00:00:00 CEST 2016 3.47 -0.004999999999999893 -0.1438848920863336
Fri Apr 03 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 04 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Apr 04 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 05 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 07 00:00:00 CEST 2017 3.497 +0.0040000000000000036 +0.11451474377327031
Fri Apr 08 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 08 00:00:00 CEST 2016 3.466 +0.0040000000000000036 +0.1155401502021931
Fri Apr 09 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 10 00:00:00 CEST 2015 3.606 +0.005999999999999783 +0.1666666666666714
Fri Apr 11 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Apr 11 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 12 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 13 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 15 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 15 00:00:00 CEST 2016 3.48 +0.0030000000000001137 +0.08628127696290733
Fri Apr 16 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 17 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 17 00:00:00 CEST 2015 3.59 -0.015000000000000124 -0.41608876560333385
Fri Apr 18 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Apr 18 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 19 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 20 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 21 00:00:00 CEST 2017 3.487 -9.999999999998899E-4 -0.028669724770637117
Fri Apr 22 00:00:00 CEST 2016 3.473 -0.001000000000000334 -0.02878526194589881
Fri Apr 23 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 24 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 24 00:00:00 CEST 2015 3.592 +0.0 +0.0
Fri Apr 25 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Apr 25 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 26 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 27 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 28 00:00:00 CEST 2017 3.501 -0.0030000000000001137 -0.08561643835616906
Fri Apr 29 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 29 00:00:00 CEST 2016 3.46 -0.010000000000000231 -0.28818443804034644
Fri Apr 30 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2014 3.3275 -0.005900000000000016 -0.1769964600707965
Fri Aug 02 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 03 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Aug 03 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 04 00:00:00 CEST 2017 3.501 +0.0029999999999996696 +0.08576329331044974
Fri Aug 05 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 05 00:00:00 CEST 2016 3.527 +0.0030000000000001137 +0.08513053348468702
Fri Aug 06 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 07 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 07 00:00:00 CEST 2015 3.537 -0.002000000000000224 -0.05651313930489721
Fri Aug 08 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Aug 08 00:00:00 CEST 2014 3.3165 -0.0022999999999999687 -0.06930215740629819
Fri Aug 09 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 10 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Aug 10 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 11 00:00:00 CEST 2017 3.49 -0.0040000000000000036 -0.11448196908986574
Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2016 3.541 +0.0019999999999997797 +0.056513139304883
Fri Aug 13 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 14 00:00:00 CEST 2009 3.31939188740623 +0.0 +0.0
Fri Aug 14 00:00:00 CEST 2015 3.522 -0.002000000000000224 -0.05675368898978661
Fri Aug 15 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Aug 15 00:00:00 CEST 2014 3.3337 +0.0 +0.0
Fri Aug 16 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 17 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Aug 17 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 18 00:00:00 CEST 2017 3.49 -0.005999999999999783 -0.1716247139588063
Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2016 3.524 -0.008999999999999897 -0.25474101330314625
Fri Aug 20 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 21 00:00:00 CEST 2009 3.31939188740623 +0.0 +0.0
Fri Aug 21 00:00:00 CEST 2015 3.487 -0.028000000000000025 -0.7965860597439587
Fri Aug 22 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Aug 22 00:00:00 CEST 2014 3.3514 +9.999999999976694E-5 +0.0029839166890468505
Fri Aug 23 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 24 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Aug 24 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 25 00:00:00 CEST 2017 3.486 -0.0019999999999997797 -0.057339449541288445
Fri Aug 26 00:00:00 CEST 2016 3.531 +0.0030000000000001137 +0.08503401360545126
Fri Aug 27 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 28 00:00:00 CEST 2009 3.31939188740623 +0.0 +0.0
Fri Aug 28 00:00:00 CEST 2015 3.474 +0.002000000000000224 +0.05760368663594306
Fri Aug 29 00:00:00 CEST 2014 3.383 +0.0 +0.0
Fri Aug 30 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 31 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Aug 31 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 01 00:00:00 CET 2017 3.529 +0.0019999999999997797 +0.05670541536714779
Fri Dec 02 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 02 00:00:00 CET 2016 3.464 +0.008999999999999897 +0.26049204052098673
Fri Dec 03 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 04 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 04 00:00:00 CET 2015 3.487 -0.004999999999999893 -0.14318442153494004
Fri Dec 05 00:00:00 CET 2014 3.426 +0.01200000000000001 +0.35149384885764334
Fri Dec 06 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 07 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Dec 07 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 08 00:00:00 CET 2017 3.538 +0.0040000000000000036 +0.11318619128466878
Fri Dec 09 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 09 00:00:00 CET 2016 3.475 +9.999999999998899E-4 +0.02878526194587039
Fri Dec 10 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 11 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 11 00:00:00 CET 2015 3.478 -0.008000000000000007 -0.22948938611588687
Nájdených 2 612 záznamov, zobrazujem 1 až 100.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
Stiahnuť hodnoty v tabuľke
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií