Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Amundi - Rentier Invest Línia 5 (Pioneer)

  • Správca fondov Rentier Invest je Generali Poisťovňa
  • Produkt životného cyklu - investičný horizont 3 - 5 rokov
  • Referenčná mena EUR
  • Poradca a administrátor Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
  • Skladba fondov a ich podiely v jednotlivých líniách môžu byť v priebehu času menené. Tieto činnosti vykonáva správca fondov spolu s administrátorom. Správca s administrátorom dodržiava cieľový podiel akciových, dlhopisových a peňažných fondov v jednotlivých líniách.
  • Spoločnosť Pioneer sa 3.7.2017 stala súčasťou skupiny Amundi. K 1.11.2017 sa Pioneer Asset Management, a. s. premenoval na na Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Fri Jan 19 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac 0.5251641137855589 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace 1.7271922054916011 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov 2.7510624021471752 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov 3.9601719846119154 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku 1.055873295204579 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky 6.614063587839403 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. 2.147879560087218 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov 28.76643215517001 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. 5.172096454523412 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 2.019748653500897 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Fri Apr 01 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 01 00:00:00 CEST 2016 4.343 -0.006999999999999673 -0.16091954022986954
Fri Apr 03 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 04 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Apr 04 00:00:00 CEST 2014 3.9516 +0.014600000000000168 +0.3708407416814765
Fri Apr 05 00:00:00 CEST 2013 3.6148 +0.0 +0.0
Fri Apr 07 00:00:00 CEST 2017 4.474 +0.008000000000000007 +0.17913121361397089
Fri Apr 08 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 08 00:00:00 CEST 2016 4.329 +0.006999999999999673 +0.16196205460434498
Fri Apr 09 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 10 00:00:00 CEST 2015 4.629 +0.01499999999999968 +0.3250975292587839
Fri Apr 11 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Apr 11 00:00:00 CEST 2014 3.9058 -0.016999999999999904 -0.43336392372795274
Fri Apr 12 00:00:00 CEST 2013 3.6413 +0.0048000000000003595 +0.13199505018562263
Fri Apr 13 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 15 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 15 00:00:00 CEST 2016 4.367 +0.0039999999999995595 +0.09168003667201674
Fri Apr 16 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 17 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 17 00:00:00 CEST 2015 4.592 -0.036000000000000476 -0.777873811581685
Fri Apr 18 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Apr 18 00:00:00 CEST 2014 3.9324 +0.0 +0.0
Fri Apr 19 00:00:00 CEST 2013 3.6022 -0.0045000000000001705 -0.12476779327363374
Fri Apr 20 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 21 00:00:00 CEST 2017 4.455 +0.0019999999999997797 +0.044913541432748616
Fri Apr 22 00:00:00 CEST 2016 4.357 -0.0039999999999995595 -0.09172208209125188
Fri Apr 23 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 24 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 24 00:00:00 CEST 2015 4.604 -0.001000000000000334 -0.021715526601525426
Fri Apr 25 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Apr 25 00:00:00 CEST 2014 3.9388 -0.007000000000000117 -0.17740382178519098
Fri Apr 26 00:00:00 CEST 2013 3.6761 +0.006199999999999761 +0.1689419330226798
Fri Apr 27 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 28 00:00:00 CEST 2017 4.479 -0.006000000000000227 -0.13377926421405562
Fri Apr 29 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 29 00:00:00 CEST 2016 4.319 -0.022999999999999687 -0.5297098111469296
Fri Apr 30 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2014 4.0357 -0.012799999999999478 -0.3161664814128642
Fri Aug 02 00:00:00 CEST 2013 3.7027 +0.01990000000000025 +0.5403497338981396
Fri Aug 03 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Aug 03 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 04 00:00:00 CEST 2017 4.473 +0.008999999999999453 +0.20161290322579362
Fri Aug 05 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 05 00:00:00 CEST 2016 4.473 +0.011999999999999567 +0.268997982515117
Fri Aug 06 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 07 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 07 00:00:00 CEST 2015 4.494 -0.007000000000000561 -0.1555209953343848
Fri Aug 08 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Aug 08 00:00:00 CEST 2014 4.0148 -0.0049000000000001265 -0.12189964425206767
Fri Aug 09 00:00:00 CEST 2013 3.7059 +0.0048000000000003595 +0.12969117289456733
Fri Aug 10 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Aug 10 00:00:00 CEST 2012 3.409 +0.005900000000000016 +0.17337133789780523
Fri Aug 11 00:00:00 CEST 2017 4.447 -0.009000000000000341 -0.20197486535009546
Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2016 4.493 +0.002000000000000668 +0.044533511467406584
Fri Aug 13 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 14 00:00:00 CEST 2009 3.31939188740623 +0.0 +0.0
Fri Aug 14 00:00:00 CEST 2015 4.459 -0.002000000000000668 -0.044832997085876514
Fri Aug 15 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Aug 15 00:00:00 CEST 2014 4.0509 +0.0 +0.0
Fri Aug 16 00:00:00 CEST 2013 3.7179 +1.0000000000021103E-4 +0.002689762762912551
Fri Aug 17 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Aug 17 00:00:00 CEST 2012 3.4174 +0.00550000000000006 +0.16120050411794296
Fri Aug 18 00:00:00 CEST 2017 4.449 -0.01100000000000012 -0.24663677130044448
Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2016 4.456 -0.016000000000000014 -0.35778175313059535
Fri Aug 20 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 21 00:00:00 CEST 2009 3.31939188740623 +0.0 +0.0
Fri Aug 21 00:00:00 CEST 2015 4.359 -0.0860000000000003 -1.9347581552305968
Fri Aug 22 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Aug 22 00:00:00 CEST 2014 4.0928 +0.001700000000000479 +0.04155361638680688
Fri Aug 23 00:00:00 CEST 2013 3.6791 +0.011900000000000244 +0.3244982547992947
Fri Aug 24 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Aug 24 00:00:00 CEST 2012 3.4157 -0.005399999999999849 -0.15784396831428182
Fri Aug 25 00:00:00 CEST 2017 4.44 -0.0039999999999995595 -0.09000900090008201
Fri Aug 26 00:00:00 CEST 2016 4.466 +0.004000000000000448 +0.08964589870015516
Fri Aug 27 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 28 00:00:00 CEST 2009 3.31939188740623 +0.0 +0.0
Fri Aug 28 00:00:00 CEST 2015 4.347 +0.005000000000000782 +0.11515430677108895
Fri Aug 29 00:00:00 CEST 2014 4.132 +9.999999999994458E-4 +0.02420721374969048
Fri Aug 30 00:00:00 CEST 2013 3.667 +0.00749999999999984 +0.20494603087853136
Fri Aug 31 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Aug 31 00:00:00 CEST 2012 3.3984 -0.008000000000000007 -0.23485204321276854
Fri Dec 01 00:00:00 CET 2017 4.564 +0.004999999999999893 +0.10967317394165832
Fri Dec 02 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 02 00:00:00 CET 2016 4.371 +0.012000000000000455 +0.2752924982794269
Fri Dec 03 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 04 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 04 00:00:00 CET 2015 4.404 -0.004999999999999893 -0.11340440009071528
Fri Dec 05 00:00:00 CET 2014 4.239 +0.024999999999999467 +0.5932605600379617
Fri Dec 06 00:00:00 CET 2013 3.7912 +0.008399999999999963 +0.2220577350110915
Fri Dec 07 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Dec 07 00:00:00 CET 2012 3.527 +0.008199999999999985 +0.2330339888598303
Fri Dec 08 00:00:00 CET 2017 4.587 +0.01100000000000012 +0.2403846153846274
Fri Dec 09 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 09 00:00:00 CET 2016 4.411 +0.006999999999999673 +0.15894641235239249
Fri Dec 10 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 11 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 11 00:00:00 CET 2015 4.373 -0.021999999999999353 -0.500568828213872
Nájdených 2 616 záznamov, zobrazujem 1 až 100.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
Stiahnuť hodnoty v tabuľke
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií