Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Amundi - Rentier Invest Línia 4 (Pioneer)

  • Správca fondov Rentier Invest je Generali Poisťovňa
  • Produkt životného cyklu - investičný horizont 5 - 8 rokov
  • Referenčná mena EUR
  • Poradca a administrátor Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
  • Skladba fondov a ich podiely v jednotlivých líniách môžu byť v priebehu času menené. Tieto činnosti vykonáva správca fondov spolu s administrátorom. Správca s administrátorom dodržiava cieľový podiel akciových, dlhopisových a peňažných fondov v jednotlivých líniách.
  • Spoločnosť Pioneer sa 3.7.2017 stala súčasťou skupiny Amundi. K 1.11.2017 sa Pioneer Asset Management, a. s. premenoval na na Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Fri Jan 19 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac 1.1662315056570893 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace 2.8854664542396824 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov 4.083094555873945 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov 6.135865595325063 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku 1.7507002801120608 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky 11.490504507960875 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. 3.6784868246226177 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov 39.73505157117785 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. 6.904876393846449 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 3.703703703703698 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Mon Jan 19 00:00:00 CET 2015 5.213 -0.0039999999999995595 -0.0766724170979387
Mon Jan 20 00:00:00 CET 2014 4.6862 -0.0034000000000000696 -0.07250085295120812
Mon Jan 21 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jan 21 00:00:00 CET 2013 4.1701 +0.010799999999999699 +0.25965907724855697
Mon Jan 23 00:00:00 CET 2012 3.7396 +0.0021999999999997577 +0.058864451222760295
Mon Jan 23 00:00:00 CET 2017 5.465 -0.001000000000000334 -0.01829491401390726
Mon Jan 24 00:00:00 CET 2011 3.7107 +0.0020999999999999908 +0.05662514156286136
Mon Jan 25 00:00:00 CET 2010 3.38184143637363 -0.019084024868349925 -0.5611421092828266
Mon Jan 25 00:00:00 CET 2016 5.175 -0.019000000000000128 -0.3658067000385046
Mon Jan 26 00:00:00 CET 2015 5.384 +0.009000000000000341 +0.167441860465118
Mon Jan 27 00:00:00 CET 2014 4.5768 -0.022799999999999265 -0.49569527785023126
Mon Jan 28 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jan 28 00:00:00 CET 2013 4.1702 +0.001100000000000101 +0.02638459139862448
Mon Jan 30 00:00:00 CET 2012 3.7509 -0.0038999999999997925 -0.10386705017576503
Mon Jan 30 00:00:00 CET 2017 5.454 -0.027000000000000135 -0.49261083743841994
Mon Jan 31 00:00:00 CET 2011 3.7045 -0.009300000000000086 -0.2504173622704542
Mon Jul 01 00:00:00 CEST 2013 4.2691 -0.005600000000000271 -0.1310033452640056
Mon Jul 02 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jul 02 00:00:00 CEST 2012 3.8102 +0.048900000000000166 +1.300082418312826
Mon Jul 03 00:00:00 CEST 2017 5.564 +0.022999999999999687 +0.4150875293268399
Mon Jul 04 00:00:00 CEST 2011 3.7192 +0.01949999999999985 +0.5270697624131628
Mon Jul 04 00:00:00 CEST 2016 5.299 -0.010999999999999233 -0.20715630885121072
Mon Jul 06 00:00:00 CEST 2009 3.31939188740623 +0.0 +0.0
Mon Jul 07 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jul 07 00:00:00 CEST 2014 4.8761 -0.02210000000000001 -0.4511861500142942
Mon Jul 08 00:00:00 CEST 2013 4.3163 +0.03329999999999966 +0.7774924118608482
Mon Jul 09 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jul 09 00:00:00 CEST 2012 3.8641 -0.007400000000000073 -0.19114038486375762
Mon Jul 10 00:00:00 CEST 2017 5.541 +0.014000000000000234 +0.2533019721367822
Mon Jul 11 00:00:00 CEST 2011 3.7369 -0.001100000000000101 -0.029427501337622175
Mon Jul 11 00:00:00 CEST 2016 5.341 +0.028999999999999915 +0.5459337349397657
Mon Jul 12 00:00:00 CEST 2010 3.50970102288533 +0.014664529668279691 +0.4195815893979926
Mon Jul 13 00:00:00 CEST 2009 3.31939188740623 +0.0 +0.0
Mon Jul 13 00:00:00 CEST 2015 5.547 +0.07099999999999973 +1.2965668371073775
Mon Jul 14 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jul 14 00:00:00 CEST 2014 4.8447 +0.01789999999999914 +0.3708461092234927
Mon Jul 15 00:00:00 CEST 2013 4.3672 +0.001300000000000523 +0.029776220252415442
Mon Jul 16 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jul 16 00:00:00 CEST 2012 3.8766 +0.02190000000000003 +0.5681375982566692
Mon Jul 17 00:00:00 CEST 2017 5.582 +0.0030000000000001137 +0.05377307761247607
Mon Jul 18 00:00:00 CEST 2011 3.6984 +0.0040999999999997705 +0.1109817827463786
Mon Jul 18 00:00:00 CEST 2016 5.367 +0.008000000000000007 +0.1492815823847593
Mon Jul 19 00:00:00 CEST 2010 3.48888817195113 -0.022027781667429913 -0.627408401637382
Mon Jul 20 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 20 00:00:00 CEST 2015 5.661 +0.008000000000000007 +0.14151777817087918
Mon Jul 21 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jul 21 00:00:00 CEST 2014 4.8523 -0.009700000000000486 -0.19950637597698062
Mon Jul 22 00:00:00 CEST 2013 4.3923 -0.001700000000000479 -0.03868912152937298
Mon Jul 23 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jul 23 00:00:00 CEST 2012 3.8871 -0.027099999999999902 -0.6923509273925674
Mon Jul 24 00:00:00 CEST 2017 5.557 -9.999999999994458E-4 -0.0179920834832501
Mon Jul 25 00:00:00 CEST 2011 3.7221 +0.012700000000000156 +0.34237342966518725
Mon Jul 25 00:00:00 CEST 2016 5.399 +0.0019999999999997797 +0.03705762460626261
Mon Jul 26 00:00:00 CEST 2010 3.54322562742961 +0.011489806914960266 +0.32533030495145
Mon Jul 27 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 27 00:00:00 CEST 2015 5.516 -0.06799999999999962 -1.2177650429799343
Mon Jul 28 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jul 28 00:00:00 CEST 2014 4.8795 -0.0011999999999998678 -0.02458663716269882
Mon Jul 29 00:00:00 CEST 2013 4.383 -0.005899999999999572 -0.13443003941760878
Mon Jul 30 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jul 30 00:00:00 CEST 2012 3.883 +0.029799999999999827 +0.7733831620471108
Mon Jul 31 00:00:00 CEST 2017 5.532 -0.006000000000000227 -0.10834236186349244
Mon Jun 01 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 01 00:00:00 CEST 2015 5.648 +9.999999999994458E-4 +0.017708517797061063
Mon Jun 02 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jun 02 00:00:00 CEST 2014 4.831 +0.00990000000000002 +0.2053473273734312
Mon Jun 03 00:00:00 CEST 2013 4.3858 -0.018000000000000682 -0.40873790817023803
Mon Jun 04 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jun 04 00:00:00 CEST 2012 3.7251 -0.030200000000000227 -0.8041967352808115
Mon Jun 05 00:00:00 CEST 2017 5.638 +0.0 +0.0
Mon Jun 06 00:00:00 CEST 2011 3.6998 -0.03849999999999998 -1.0298798919294825
Mon Jun 06 00:00:00 CEST 2016 5.307 -0.004999999999999893 -0.09412650602409656
Mon Jun 07 00:00:00 CEST 2010 3.50357203978994 -0.022322555771300046 -0.6331033207686403
Mon Jun 08 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 08 00:00:00 CEST 2015 5.479 -0.040000000000000036 -0.7247689798876564
Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2014 4.8635 +0.0 +0.0
Mon Jun 10 00:00:00 CEST 2013 4.3329 +0.027500000000000746 +0.6387327542156385
Mon Jun 11 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jun 11 00:00:00 CEST 2012 3.7635 +0.004999999999999893 +0.13303179459892078
Mon Jun 12 00:00:00 CEST 2017 5.619 -0.016000000000000014 -0.28393966282165195
Mon Jun 13 00:00:00 CEST 2011 3.6763 -0.013900000000000023 -0.3766733510378799
Mon Jun 13 00:00:00 CEST 2016 5.235 -0.05099999999999927 -0.9648127128263297
Mon Jun 14 00:00:00 CEST 2010 3.53300899635325 +0.011310541700169985 +0.32116723921168955
Mon Jun 15 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 15 00:00:00 CEST 2015 5.451 -0.04500000000000082 -0.8187772925764278
Mon Jun 16 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jun 16 00:00:00 CEST 2014 4.854 -0.008099999999999774 -0.16659468131054211
Mon Jun 17 00:00:00 CEST 2013 4.3017 +0.0048000000000003595 +0.11170844096908183
Mon Jun 18 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jun 18 00:00:00 CEST 2012 3.7572 +0.029600000000000293 +0.7940766176628387
Mon Jun 19 00:00:00 CEST 2017 5.66 +0.03399999999999981 +0.6043370067543492
Mon Jun 20 00:00:00 CEST 2011 3.6695 -0.005999999999999783 -0.1632430961773963
Mon Jun 20 00:00:00 CEST 2016 5.28 +0.06099999999999994 +1.1688062847288876
Mon Jun 21 00:00:00 CEST 2010 3.5499809013041 +0.0038823822776401506 +0.10948320405677237
Mon Jun 22 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 22 00:00:00 CEST 2015 5.516 +0.03599999999999959 +0.6569343065693403
Mon Jun 23 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jun 23 00:00:00 CEST 2014 4.8787 +0.0 +0.0
Mon Jun 24 00:00:00 CEST 2013 4.2291 -0.015000000000000568 -0.3534318230013582
Nájdených 2 619 záznamov, zobrazujem 701 až 800.[<<] 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 [>>]
Stiahnuť hodnoty v tabuľke
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií