Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Amundi - Rentier Invest Línia 4 (Pioneer)

  • Správca fondov Rentier Invest je Generali Poisťovňa
  • Produkt životného cyklu - investičný horizont 5 - 8 rokov
  • Referenčná mena EUR
  • Poradca a administrátor Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
  • Skladba fondov a ich podiely v jednotlivých líniách môžu byť v priebehu času menené. Tieto činnosti vykonáva správca fondov spolu s administrátorom. Správca s administrátorom dodržiava cieľový podiel akciových, dlhopisových a peňažných fondov v jednotlivých líniách.
  • Spoločnosť Pioneer sa 3.7.2017 stala súčasťou skupiny Amundi. K 1.11.2017 sa Pioneer Asset Management, a. s. premenoval na na Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Thu Jan 18 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac 0.4683434518647056 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace 2.2418358340688505 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov 4.210147535084552 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov 5.78995433789955 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku 1.4005602240896309 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky 11.021659957830177 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. 3.5302126190103644 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov 39.25420142812492 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. 6.827503096166443 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 3.703703703703698 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Fri Sep 24 00:00:00 CEST 2010 3.60347701662485 +0.0045075228246602705 +0.12524481889677475
Fri Sep 25 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 25 00:00:00 CEST 2015 5.228 +0.04999999999999982 +0.9656237929702485
Fri Sep 26 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Sep 26 00:00:00 CEST 2014 4.989 +0.014000000000000234 +0.2814070351758744
Fri Sep 27 00:00:00 CEST 2013 4.4558 -3.00000000000189E-4 -0.006732344426737313
Fri Sep 28 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Sep 28 00:00:00 CEST 2012 4.0278 +0.0 +0.0
Fri Sep 29 00:00:00 CEST 2017 5.628 +0.017999999999999794 +0.32085561497325443
Fri Sep 30 00:00:00 CEST 2011 3.4851 +0.010699999999999932 +0.3079668431959419
Fri Sep 30 00:00:00 CEST 2016 5.398 +0.004999999999999893 +0.09271277582050175
Mon Apr 02 00:00:00 CEST 2012 3.88 +0.01629999999999976 +0.42187540440509963
Mon Apr 03 00:00:00 CEST 2017 5.579 +9.999999999994458E-4 +0.01792757260665212
Mon Apr 04 00:00:00 CEST 2011 3.692 +0.02059999999999995 +0.561093860652619
Mon Apr 04 00:00:00 CEST 2016 5.249 +0.0039999999999995595 +0.07626310772164402
Mon Apr 06 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2014 4.7004 -0.03620000000000001 -0.7642612844656469
Mon Apr 08 00:00:00 CEST 2013 4.2491 -0.019400000000000084 -0.45449221037834775
Mon Apr 10 00:00:00 CEST 2017 5.595 +0.0030000000000001137 +0.0536480686695171
Mon Apr 11 00:00:00 CEST 2011 3.6836 -0.0042999999999997485 -0.11659752162475456
Mon Apr 11 00:00:00 CEST 2016 5.219 -0.0030000000000001137 -0.05744925315971727
Mon Apr 12 00:00:00 CEST 2010 3.58818177611987 +0.009869688960020273 +0.2758196803301729
Mon Apr 14 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Apr 14 00:00:00 CEST 2014 4.6548 +0.0129999999999999 +0.28006376836570723
Mon Apr 15 00:00:00 CEST 2013 4.2958 -0.010600000000000165 -0.24614527215307191
Mon Apr 16 00:00:00 CEST 2012 3.8096 -0.025900000000000034 -0.6752704992830161
Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2011 3.6653 +0.009899999999999576 +0.2708321934672
Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2016 5.297 -0.0030000000000001137 -0.056603773584910755
Mon Apr 19 00:00:00 CEST 2010 3.58616214532342 -0.023408526176930344 -0.6485127542107563
Mon Apr 20 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 20 00:00:00 CEST 2015 5.71 +0.025000000000000355 +0.4397537379067842
Mon Apr 21 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Apr 22 00:00:00 CEST 2013 4.2418 +0.014799999999999258 +0.35013011592144494
Mon Apr 23 00:00:00 CEST 2012 3.814 -0.0036000000000000476 -0.09430008382229005
Mon Apr 24 00:00:00 CEST 2017 5.608 +0.04099999999999948 +0.7364828453385996
Mon Apr 25 00:00:00 CEST 2016 5.289 -0.018000000000000682 -0.33917467495761855
Mon Apr 26 00:00:00 CEST 2010 3.59563430514477 +0.012158908482689856 +0.33930492432054393
Mon Apr 27 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 27 00:00:00 CEST 2015 5.734 +0.017000000000000348 +0.2973587545915848
Mon Apr 28 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Apr 28 00:00:00 CEST 2014 4.6955 -0.0016999999999995907 -0.03619177382269356
Mon Apr 29 00:00:00 CEST 2013 4.3418 -0.004399999999999515 -0.10123786296072979
Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2012 3.8385 +0.011399999999999633 +0.29787567609938037
Mon Aug 01 00:00:00 CEST 2011 3.6788 -0.009700000000000042 -0.262979530974647
Mon Aug 01 00:00:00 CEST 2016 5.4 -0.0129999999999999 -0.24016257158692156
Mon Aug 02 00:00:00 CEST 2010 3.53650186091222 +0.0039914813121599835 +0.11299276953890569
Mon Aug 03 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 03 00:00:00 CEST 2015 5.614 +0.019000000000000128 +0.33958891867740704
Mon Aug 04 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Aug 04 00:00:00 CEST 2014 4.8248 +0.0031999999999996476 +0.06636801061887354
Mon Aug 05 00:00:00 CEST 2013 4.4247 +0.00909999999999922 +0.2060875079264406
Mon Aug 06 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Aug 06 00:00:00 CEST 2012 3.9239 +0.030299999999999994 +0.7782001232792197
Mon Aug 08 00:00:00 CEST 2011 3.5268 -0.022299999999999986 -0.6283283085852815
Mon Aug 08 00:00:00 CEST 2016 5.423 +0.001000000000000334 +0.018443378827015522
Mon Aug 09 00:00:00 CEST 2010 3.55985582799912 -0.016098974625699647 -0.4502007299947621
Mon Aug 10 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 10 00:00:00 CEST 2015 5.598 +0.014000000000000234 +0.2507163323782322
Mon Aug 11 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Aug 11 00:00:00 CEST 2014 4.8106 +0.03059999999999974 +0.6401673640167331
Mon Aug 12 00:00:00 CEST 2013 4.426 +0.009100000000000108 +0.2060268514116217
Mon Aug 13 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Aug 13 00:00:00 CEST 2012 3.9875 +0.0044999999999997264 +0.11298016570424352
Mon Aug 14 00:00:00 CEST 2017 5.538 +0.020999999999999908 +0.3806416530723169
Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2011 3.5184 +0.04520000000000035 +1.301393527582647
Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2016 5.449 +0.0 +0.0
Mon Aug 16 00:00:00 CEST 2010 3.55534355341099 +0.0018588898682301291 +0.052311745912447805
Mon Aug 17 00:00:00 CEST 2009 3.31939188740623 +0.0 +0.0
Mon Aug 17 00:00:00 CEST 2015 5.532 +0.017000000000000348 +0.308250226654593
Mon Aug 18 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Aug 18 00:00:00 CEST 2014 4.8557 +0.019599999999999618 +0.4052852505117812
Mon Aug 19 00:00:00 CEST 2013 4.4123 -0.03249999999999975 -0.7311915046796145
Mon Aug 20 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Aug 20 00:00:00 CEST 2012 4.013 +0.01849999999999996 +0.4631368131180267
Mon Aug 21 00:00:00 CEST 2017 5.507 -0.016000000000000014 -0.2896976281006687
Mon Aug 22 00:00:00 CEST 2011 3.4427 -0.03160000000000007 -0.9095357338168952
Mon Aug 22 00:00:00 CEST 2016 5.404 +0.01100000000000012 +0.2039681068051209
Mon Aug 23 00:00:00 CEST 2010 3.55720149292653 +9.940689172598383E-4 +0.027953063439127845
Mon Aug 24 00:00:00 CEST 2009 3.31939188740623 +0.0 +0.0
Mon Aug 24 00:00:00 CEST 2015 5.167 -0.15200000000000014 -2.8576800150404154
Mon Aug 25 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Aug 25 00:00:00 CEST 2014 4.9354 +0.03629999999999978 +0.7409524198322117
Mon Aug 26 00:00:00 CEST 2013 4.3893 +0.00790000000000024 +0.1803076642169259
Mon Aug 27 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Aug 27 00:00:00 CEST 2012 3.9732 +0.0 +0.0
Mon Aug 28 00:00:00 CEST 2017 5.493 -0.013999999999999346 -0.254221899400747
Mon Aug 29 00:00:00 CEST 2016 5.421 +0.015000000000000568 +0.2774694783573892
Mon Aug 30 00:00:00 CEST 2010 3.55677858597798 +0.0057800450810798765 +0.1627723868233346
Mon Aug 31 00:00:00 CEST 2009 3.31939188740623 +0.0 +0.0
Mon Aug 31 00:00:00 CEST 2015 5.309 -0.011999999999999567 -0.225521518511556
Mon Dec 01 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Dec 01 00:00:00 CET 2014 5.079 -0.014000000000000234 -0.27488709994109684
Mon Dec 02 00:00:00 CET 2013 4.5965 -0.004700000000000593 -0.10214726593063972
Mon Dec 03 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Dec 03 00:00:00 CET 2012 4.0712 -0.0032999999999994145 -0.08099153270339343
Mon Dec 04 00:00:00 CET 2017 5.721 +0.009999999999999787 +0.175100682892662
Mon Dec 05 00:00:00 CET 2011 3.5667 +0.01429999999999998 +0.402544758473141
Mon Dec 05 00:00:00 CET 2016 5.355 -0.0019999999999997797 -0.03733432891543487
Mon Dec 06 00:00:00 CET 2010 3.65351720543358 -0.00873334149582039 -0.23846925227829274
Nájdených 2 618 záznamov, zobrazujem 501 až 600.[<<] 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 [>>]
Stiahnuť hodnoty v tabuľke
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií