Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Amundi - Rentier Invest Línia 4 (Pioneer)

  • Správca fondov Rentier Invest je Generali Poisťovňa
  • Produkt životného cyklu - investičný horizont 5 - 8 rokov
  • Referenčná mena EUR
  • Poradca a administrátor Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
  • Skladba fondov a ich podiely v jednotlivých líniách môžu byť v priebehu času menené. Tieto činnosti vykonáva správca fondov spolu s administrátorom. Správca s administrátorom dodržiava cieľový podiel akciových, dlhopisových a peňažných fondov v jednotlivých líniách.
  • Spoločnosť Pioneer sa 3.7.2017 stala súčasťou skupiny Amundi. K 1.11.2017 sa Pioneer Asset Management, a. s. premenoval na na Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Fri Jan 19 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac 1.1662315056570893 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace 2.8854664542396824 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov 4.083094555873945 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov 6.135865595325063 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku 1.7507002801120608 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky 11.490504507960875 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. 3.6716835446582996 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov 39.73505157117785 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. 6.897079891547486 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 3.703703703703698 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Fri Nov 15 00:00:00 CET 2013 4.5544 +0.00280000000000058 +0.06151682924686952
Fri Nov 16 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Nov 18 00:00:00 CET 2016 5.355 +0.01100000000000012 +0.20583832335330499
Fri Nov 19 00:00:00 CET 2010 3.65133709380513 +0.01864872301100995 +0.5133587334642016
Fri Nov 20 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 20 00:00:00 CET 2015 5.524 +0.012000000000000455 +0.21770682148041942
Fri Nov 21 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Nov 21 00:00:00 CET 2014 5.066 +0.0519999999999996 +1.0370961308336462
Fri Nov 23 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Nov 23 00:00:00 CET 2012 4.0301 +0.030299999999999994 +0.7575378768938492
Fri Nov 24 00:00:00 CET 2017 5.694 -0.014000000000000234 -0.245269796776455
Fri Nov 25 00:00:00 CET 2011 3.3891 -0.006299999999999972 -0.18554514931966537
Fri Nov 26 00:00:00 CET 2010 3.63278121466473 +0.0018585967431801187 +0.05118800202478724
Fri Nov 27 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 27 00:00:00 CET 2015 5.543 +0.001000000000000334 +0.01804402742693867
Fri Nov 28 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Nov 28 00:00:00 CET 2014 5.093 +0.001000000000000334 +0.019638648860961894
Fri Nov 29 00:00:00 CET 2013 4.6012 -4.999999999997229E-4 -0.010865549688148235
Fri Nov 30 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Nov 30 00:00:00 CET 2012 4.0745 +0.01789999999999914 +0.4412562244243645
Fri Oct 01 00:00:00 CEST 2010 3.59514935877541 -0.008978346154380201 -0.2491128752762961
Fri Oct 02 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 02 00:00:00 CEST 2015 5.239 +0.019999999999999574 +0.3832151753209416
Fri Oct 03 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Oct 03 00:00:00 CEST 2014 4.959 +0.02799999999999958 +0.5678361387142559
Fri Oct 04 00:00:00 CEST 2013 4.4249 -0.014199999999999768 -0.31988466130520976
Fri Oct 05 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Oct 05 00:00:00 CEST 2012 4.0125 +2.0000000000042206E-4 +0.0049846721331903154
Fri Oct 06 00:00:00 CEST 2017 5.644 -0.009999999999999787 -0.17686593562079622
Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2011 3.4543 +0.0 +0.0
Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2016 5.353 -0.027000000000000135 -0.5018587360594751
Fri Oct 08 00:00:00 CEST 2010 3.59775156614895 -0.006830042148279869 -0.18948224483412446
Fri Oct 09 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 09 00:00:00 CEST 2015 5.313 +0.0019999999999997797 +0.037657691583504516
Fri Oct 10 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Oct 10 00:00:00 CEST 2014 4.848 -0.03200000000000003 -0.6557377049180388
Fri Oct 11 00:00:00 CEST 2013 4.4379 +0.0378999999999996 +0.8613636363636203
Fri Oct 12 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Oct 12 00:00:00 CEST 2012 4.0119 +0.011499999999999844 +0.28747125287470965
Fri Oct 13 00:00:00 CEST 2017 5.657 +0.009000000000000341 +0.15934844192635467
Fri Oct 14 00:00:00 CEST 2011 3.5241 -0.005600000000000271 -0.15865370994703198
Fri Oct 14 00:00:00 CEST 2016 5.35 +0.01499999999999968 +0.28116213683222213
Fri Oct 15 00:00:00 CEST 2010 3.62091353287028 -0.008112663027469935 -0.22354931018796265
Fri Oct 16 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 16 00:00:00 CEST 2015 5.331 +0.021000000000000796 +0.39548022598872024
Fri Oct 17 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Oct 17 00:00:00 CEST 2014 4.795 +0.051000000000000156 +1.0750421585160126
Fri Oct 19 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Oct 19 00:00:00 CEST 2012 4.0611 +0.0118999999999998 +0.2938852118937092
Fri Oct 20 00:00:00 CEST 2017 5.655 +0.006000000000000227 +0.10621348911313078
Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2016 5.401 +0.0039999999999995595 +0.07411524921252521
Fri Oct 22 00:00:00 CEST 2010 3.63132150269899 +0.005727951017479693 +0.15798657339357192
Fri Oct 23 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 23 00:00:00 CEST 2015 5.462 +0.06400000000000006 +1.1856243052982478
Fri Oct 24 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Oct 24 00:00:00 CEST 2014 4.88 +0.0039999999999995595 +0.08203445447085755
Fri Oct 26 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Oct 26 00:00:00 CEST 2012 4.0153 +0.006000000000000227 +0.14965205896291423
Fri Oct 27 00:00:00 CEST 2017 5.715 +0.03500000000000014 +0.616197183098592
Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2011 3.5664 +0.0 +0.0
Fri Oct 29 00:00:00 CEST 2010 3.63116762258011 -0.009982435421739932 -0.2741561117428404
Fri Oct 30 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 30 00:00:00 CET 2015 5.449 -0.016000000000000014 -0.29277218664226723
Fri Oct 31 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Oct 31 00:00:00 CET 2014 4.985 +0.05600000000000005 +1.136133089876239
Fri Sep 01 00:00:00 CEST 2017 5.531 +0.008000000000000007 +0.14484881405032013
Fri Sep 02 00:00:00 CEST 2011 3.5374 +0.0400999999999998 +1.1465988047922622
Fri Sep 02 00:00:00 CEST 2016 5.444 +0.03000000000000025 +0.5541189508681157
Fri Sep 03 00:00:00 CEST 2010 3.58711479430308 -1.3685078784009264E-4 -0.0038149202057553566
Fri Sep 04 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 04 00:00:00 CEST 2015 5.256 -0.05399999999999938 -1.0169491525423524
Fri Sep 05 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Sep 05 00:00:00 CEST 2014 5.006 +0.009000000000000341 +0.18010806483890462
Fri Sep 06 00:00:00 CEST 2013 4.3851 +0.008500000000000618 +0.19421468720013024
Fri Sep 07 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Sep 07 00:00:00 CEST 2012 3.9938 +0.04929999999999968 +1.2498415515274246
Fri Sep 08 00:00:00 CEST 2017 5.526 -0.004000000000000448 -0.0723327305605892
Fri Sep 09 00:00:00 CEST 2011 3.5011 +0.0 +0.0
Fri Sep 09 00:00:00 CEST 2016 5.386 -0.04800000000000004 -0.883327199116664
Fri Sep 10 00:00:00 CEST 2010 3.62498634913391 +0.012860172646690149 +0.35602778026975557
Fri Sep 11 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 11 00:00:00 CEST 2015 5.274 -0.020999999999999908 -0.3966005665722321
Fri Sep 12 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Sep 12 00:00:00 CEST 2014 4.968 -0.008000000000000007 -0.16077170418006403
Fri Sep 13 00:00:00 CEST 2013 4.4252 -0.0032999999999994145 -0.07451733092467805
Fri Sep 14 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Sep 14 00:00:00 CEST 2012 4.0244 +0.005600000000000271 +0.1393450781327772
Fri Sep 15 00:00:00 CEST 2017 5.56 -0.007000000000000561 -0.12574097359440373
Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2011 3.4962 +0.035499999999999865 +1.0258040280868101
Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2016 5.358 -0.002000000000000668 -0.03731343283583044
Fri Sep 17 00:00:00 CEST 2010 3.60969232323949 -0.012005805575360018 -0.3314965838770405
Fri Sep 18 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 18 00:00:00 CEST 2015 5.255 -0.036000000000000476 -0.6804006804006946
Fri Sep 19 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Sep 19 00:00:00 CEST 2014 5.004 +0.01499999999999968 +0.3006614552014497
Fri Sep 20 00:00:00 CEST 2013 4.461 +0.0054000000000007375 +0.12119579854565643
Fri Sep 21 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Sep 21 00:00:00 CEST 2012 4.0332 +0.004399999999999515 +0.10921366163620405
Fri Sep 22 00:00:00 CEST 2017 5.578 +0.0 +0.0
Fri Sep 23 00:00:00 CEST 2011 3.4228 -0.05310000000000015 -1.5276619005149712
Nájdených 2 619 záznamov, zobrazujem 401 až 500.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
Stiahnuť hodnoty v tabuľke
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií