Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Amundi - Rentier Invest Línia 4 (Pioneer)

  • Správca fondov Rentier Invest je Generali Poisťovňa
  • Produkt životného cyklu - investičný horizont 5 - 8 rokov
  • Referenčná mena EUR
  • Poradca a administrátor Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
  • Skladba fondov a ich podiely v jednotlivých líniách môžu byť v priebehu času menené. Tieto činnosti vykonáva správca fondov spolu s administrátorom. Správca s administrátorom dodržiava cieľový podiel akciových, dlhopisových a peňažných fondov v jednotlivých líniách.
  • Spoločnosť Pioneer sa 3.7.2017 stala súčasťou skupiny Amundi. K 1.11.2017 sa Pioneer Asset Management, a. s. premenoval na na Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Fri Jan 19 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac 1.1662315056570893 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace 2.8854664542396824 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov 4.083094555873945 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov 6.135865595325063 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku 1.7507002801120608 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky 11.490504507960875 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. 3.6716835446582996 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov 39.73505157117785 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. 6.897079891547486 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 3.703703703703698 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Fri Jun 30 00:00:00 CEST 2017 5.541 -0.008999999999999453 -0.16216216216214718
Fri Mar 01 00:00:00 CET 2013 4.2048 +0.02319999999999922 +0.5548115553854842
Fri Mar 02 00:00:00 CET 2012 3.881 +0.025599999999999845 +0.664003735020998
Fri Mar 03 00:00:00 CET 2017 5.569 -0.004999999999999893 -0.08970218873339775
Fri Mar 04 00:00:00 CET 2011 3.7281 +7.999999999999119E-4 +0.02146325758592127
Fri Mar 04 00:00:00 CET 2016 5.262 -0.002000000000000668 -0.03799392097265297
Fri Mar 05 00:00:00 CET 2010 3.46379084892501 +0.0030358288656904264 +0.08772157659511493
Fri Mar 06 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 06 00:00:00 CET 2015 5.582 +0.0129999999999999 +0.23343508708923366
Fri Mar 07 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Mar 07 00:00:00 CET 2014 4.671 -0.019999999999999574 -0.4263483265827972
Fri Mar 08 00:00:00 CET 2013 4.2436 -3.00000000000189E-4 -0.007068969579876239
Fri Mar 09 00:00:00 CET 2012 3.8407 +0.0 +0.0
Fri Mar 10 00:00:00 CET 2017 5.514 -0.008999999999999453 -0.16295491580660837
Fri Mar 11 00:00:00 CET 2011 3.6949 -0.014199999999999768 -0.38284219891617965
Fri Mar 11 00:00:00 CET 2016 5.264 +0.06500000000000039 +1.250240430852088
Fri Mar 12 00:00:00 CET 2010 3.48282122401379 -0.008026519189799686 -0.22993037165332453
Fri Mar 13 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 14 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Mar 14 00:00:00 CET 2014 4.5957 -0.016899999999999693 -0.366387720591419
Fri Mar 15 00:00:00 CET 2013 4.2913 +0.01529999999999987 +0.35781103835358863
Fri Mar 16 00:00:00 CET 2012 3.9222 +0.008000000000000007 +0.20438403760665835
Fri Mar 17 00:00:00 CET 2017 5.545 +0.0030000000000001137 +0.054132082280773375
Fri Mar 18 00:00:00 CET 2011 3.6224 +0.01849999999999996 +0.5133327783789667
Fri Mar 18 00:00:00 CET 2016 5.265 +0.009999999999999787 +0.19029495718363876
Fri Mar 19 00:00:00 CET 2010 3.51671639406848 +0.0024232523357099467 +0.06895418902121264
Fri Mar 20 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 21 00:00:00 CET 2014 4.6397 +0.0022999999999999687 +0.049596756803381936
Fri Mar 22 00:00:00 CET 2013 4.2804 -0.0041999999999999815 -0.09802548662651134
Fri Mar 23 00:00:00 CET 2012 3.8801 -0.01949999999999985 -0.5000512873115213
Fri Mar 24 00:00:00 CET 2017 5.53 +0.004000000000000448 +0.07238508867173721
Fri Mar 26 00:00:00 CET 2010 3.5629059291613 +0.01260517682608997 +0.3550453244784819
Fri Mar 27 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 27 00:00:00 CET 2015 5.608 +0.008999999999999453 +0.16074298981961022
Fri Mar 28 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Mar 28 00:00:00 CET 2014 4.6897 +0.017999999999999794 +0.38529871353041756
Fri Mar 30 00:00:00 CEST 2012 3.8637 -0.019199999999999662 -0.49447577841303314
Fri Mar 31 00:00:00 CEST 2017 5.578 +0.004000000000000448 +0.0717617509867381
Fri May 02 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri May 02 00:00:00 CEST 2014 4.73 +0.0030000000000001137 +0.06346519991538457
Fri May 03 00:00:00 CEST 2013 4.373 +0.016500000000000625 +0.3787444049122115
Fri May 04 00:00:00 CEST 2012 3.8394 -0.0051000000000001044 -0.1326570425282938
Fri May 05 00:00:00 CEST 2017 5.652 +0.016000000000000014 +0.28388928317954765
Fri May 06 00:00:00 CEST 2011 3.6916 +0.010400000000000187 +0.2825165706834838
Fri May 06 00:00:00 CEST 2016 5.204 +0.01499999999999968 +0.28907303912120597
Fri May 07 00:00:00 CEST 2010 3.53611307445518 -0.02110102945249004 -0.5931897500718293
Fri May 09 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri May 09 00:00:00 CEST 2014 4.7513 +0.03369999999999962 +0.7143462777683425
Fri May 10 00:00:00 CEST 2013 4.4198 +0.0 +0.0
Fri May 11 00:00:00 CEST 2012 3.8021 +0.010799999999999699 +0.2848627119985281
Fri May 12 00:00:00 CEST 2017 5.654 +0.0039999999999995595 +0.07079646017697883
Fri May 13 00:00:00 CEST 2011 3.7509 +0.002000000000000224 +0.053348982368177644
Fri May 13 00:00:00 CEST 2016 5.232 +0.012000000000000455 +0.22988505747127874
Fri May 14 00:00:00 CEST 2010 3.57483484952162 +0.0 +0.0
Fri May 15 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 15 00:00:00 CEST 2015 5.565 +0.021000000000000796 +0.37878787878788955
Fri May 16 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri May 16 00:00:00 CEST 2014 4.7578 +2.999999999993008E-4 +0.006305832895407093
Fri May 17 00:00:00 CEST 2013 4.4523 -0.00140000000000029 -0.03143453757550674
Fri May 18 00:00:00 CEST 2012 3.7482 +0.0 +0.0
Fri May 19 00:00:00 CEST 2017 5.61 +0.010000000000000675 +0.1785714285714448
Fri May 20 00:00:00 CEST 2011 3.7359 +0.011600000000000055 +0.3114679268587395
Fri May 20 00:00:00 CEST 2016 5.261 +0.025000000000000355 +0.4774637127578245
Fri May 21 00:00:00 CEST 2010 3.49209700327377 -0.026259769654270126 -0.7463646056683473
Fri May 22 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 22 00:00:00 CEST 2015 5.664 +0.01100000000000012 +0.19458694498497664
Fri May 23 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri May 23 00:00:00 CEST 2014 4.7863 +0.013199999999999434 +0.27654983134648603
Fri May 24 00:00:00 CEST 2013 4.4245 -0.05149999999999988 -1.150580875781941
Fri May 25 00:00:00 CEST 2012 3.7554 +0.02049999999999974 +0.548876810624094
Fri May 26 00:00:00 CEST 2017 5.63 +0.01100000000000012 +0.19576437088450405
Fri May 27 00:00:00 CEST 2011 3.7419 +0.008599999999999941 +0.23035919963569995
Fri May 27 00:00:00 CEST 2016 5.355 +0.015000000000000568 +0.28089887640450684
Fri May 28 00:00:00 CEST 2010 3.51722358641782 +0.03123421473812993 +0.8959928275133962
Fri May 29 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 29 00:00:00 CEST 2015 5.647 -0.03699999999999992 -0.650950035186483
Fri May 30 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri May 30 00:00:00 CEST 2014 4.8211 -7.999999999999119E-4 -0.01659097036437629
Fri May 31 00:00:00 CEST 2013 4.4038 +3.9999999999995595E-4 +0.009083889721580363
Fri Nov 02 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Nov 02 00:00:00 CET 2012 4.0104 -0.004400000000000404 -0.1095945003487202
Fri Nov 03 00:00:00 CET 2017 5.746 +0.01100000000000012 +0.19180470793374127
Fri Nov 04 00:00:00 CET 2011 3.5458 +0.0 +0.0
Fri Nov 04 00:00:00 CET 2016 5.256 -0.016000000000000014 -0.30349013657055934
Fri Nov 05 00:00:00 CET 2010 3.65806741475904 +0.022396004788769908 +0.6160073962501826
Fri Nov 06 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 06 00:00:00 CET 2015 5.481 +0.008000000000000007 +0.14617211766856997
Fri Nov 07 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Nov 07 00:00:00 CET 2014 4.997 -0.006999999999999673 -0.13988808952836962
Fri Nov 08 00:00:00 CET 2013 4.5615 +0.004899999999999238 +0.10753632094102272
Fri Nov 09 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Nov 09 00:00:00 CET 2012 4.0195 -0.011600000000000499 -0.2877626454317834
Fri Nov 10 00:00:00 CET 2017 5.7 -0.01699999999999946 -0.29735875459155636
Fri Nov 11 00:00:00 CET 2011 3.5273 -0.014000000000000234 -0.39533504645187634
Fri Nov 11 00:00:00 CET 2016 5.318 -0.020000000000000462 -0.3746721618583848
Fri Nov 12 00:00:00 CET 2010 3.66412375798555 -0.007647584008940278 -0.20828050814259313
Fri Nov 13 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 13 00:00:00 CET 2015 5.432 -0.010999999999999233 -0.2020944332169563
Fri Nov 14 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Nov 14 00:00:00 CET 2014 5.004 +0.0 +0.0
Nájdených 2 619 záznamov, zobrazujem 301 až 400.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
Stiahnuť hodnoty v tabuľke
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií