Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Amundi - Rentier Invest Línia 4 (Pioneer)

  • Správca fondov Rentier Invest je Generali Poisťovňa
  • Produkt životného cyklu - investičný horizont 5 - 8 rokov
  • Referenčná mena EUR
  • Poradca a administrátor Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
  • Skladba fondov a ich podiely v jednotlivých líniách môžu byť v priebehu času menené. Tieto činnosti vykonáva správca fondov spolu s administrátorom. Správca s administrátorom dodržiava cieľový podiel akciových, dlhopisových a peňažných fondov v jednotlivých líniách.
  • Spoločnosť Pioneer sa 3.7.2017 stala súčasťou skupiny Amundi. K 1.11.2017 sa Pioneer Asset Management, a. s. premenoval na na Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Fri Jan 19 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac 1.1662315056570893 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace 2.8854664542396824 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov 4.083094555873945 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov 6.135865595325063 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku 1.7507002801120608 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky 11.490504507960875 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. 3.6784868246226177 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov 39.73505157117785 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. 6.904876393846449 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 3.703703703703698 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Fri Jan 27 00:00:00 CET 2017 5.481 -0.004999999999999893 -0.09114108640174834
Fri Jan 28 00:00:00 CET 2011 3.7138 -0.0015000000000000568 -0.040373590288808714
Fri Jan 29 00:00:00 CET 2010 3.3676676347373 +0.0 +0.0
Fri Jan 29 00:00:00 CET 2016 5.244 +0.07500000000000018 +1.4509576320371593
Fri Jan 30 00:00:00 CET 2009 3.319392 -7.999999999785956E-6 -2.4100741097754508E-4
Fri Jan 31 00:00:00 CET 2014 4.5981 +0.0022999999999999687 +0.050045693894418264
Fri Jul 01 00:00:00 CEST 2011 3.6997 +0.011400000000000077 +0.3090854865385211
Fri Jul 01 00:00:00 CEST 2016 5.31 +0.019999999999999574 +0.37807183364837726
Fri Jul 02 00:00:00 CEST 2010 3.44313123785897 -0.04072532009306995 -1.1689723562272576
Fri Jul 03 00:00:00 CEST 2009 3.31939188740623 +0.0 +0.0
Fri Jul 03 00:00:00 CEST 2015 5.477 -9.999999999994458E-4 -0.018254837531941348
Fri Jul 04 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jul 04 00:00:00 CEST 2014 4.8982 +0.0015000000000000568 +0.030632875201661136
Fri Jul 06 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jul 06 00:00:00 CEST 2012 3.8715 +0.0 +0.0
Fri Jul 07 00:00:00 CEST 2017 5.527 -0.03699999999999992 -0.664989216391092
Fri Jul 08 00:00:00 CEST 2011 3.738 +0.013399999999999856 +0.35977017666326105
Fri Jul 08 00:00:00 CEST 2016 5.312 +0.0420000000000007 +0.7969639468690843
Fri Jul 09 00:00:00 CEST 2010 3.49503649321705 +0.02110284402549034 +0.6074624951573782
Fri Jul 10 00:00:00 CEST 2009 3.31939188740623 +0.0 +0.0
Fri Jul 10 00:00:00 CEST 2015 5.476 +0.020999999999999908 +0.38496791934005614
Fri Jul 11 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jul 11 00:00:00 CEST 2014 4.8268 +0.001700000000000479 +0.03523243041595947
Fri Jul 12 00:00:00 CEST 2013 4.3659 +0.005700000000000038 +0.13072794825926337
Fri Jul 13 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jul 13 00:00:00 CEST 2012 3.8547 -0.014900000000000357 -0.3850527186272501
Fri Jul 14 00:00:00 CEST 2017 5.579 +0.005999999999999339 +0.1076619415036646
Fri Jul 15 00:00:00 CEST 2011 3.6943 -0.016799999999999926 -0.4526959661555736
Fri Jul 15 00:00:00 CEST 2016 5.359 -0.012000000000000455 -0.22342208154906018
Fri Jul 16 00:00:00 CEST 2010 3.51091595361856 -0.021738957903130185 -0.6153716807217506
Fri Jul 17 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 17 00:00:00 CEST 2015 5.653 +0.01899999999999924 +0.33723819666309396
Fri Jul 18 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jul 18 00:00:00 CEST 2014 4.862 +0.006700000000000372 +0.1379935328404116
Fri Jul 19 00:00:00 CEST 2013 4.394 +0.022800000000000153 +0.5215959004392374
Fri Jul 20 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jul 20 00:00:00 CEST 2012 3.9142 +0.01910000000000034 +0.49035968267826036
Fri Jul 21 00:00:00 CEST 2017 5.558 -0.017000000000000348 -0.3049327354260072
Fri Jul 22 00:00:00 CEST 2011 3.7094 +0.009300000000000086 +0.2513445582551981
Fri Jul 22 00:00:00 CEST 2016 5.397 +0.006000000000000227 +0.11129660545354625
Fri Jul 23 00:00:00 CEST 2010 3.53173582051465 +0.02043048101142997 +0.5818486014753859
Fri Jul 24 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 24 00:00:00 CEST 2015 5.584 -0.018000000000000682 -0.3213138164941114
Fri Jul 25 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jul 25 00:00:00 CEST 2014 4.8807 -0.009100000000000108 -0.18610168105035996
Fri Jul 26 00:00:00 CEST 2013 4.3889 -0.010500000000000398 -0.23866890939675045
Fri Jul 27 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jul 27 00:00:00 CEST 2012 3.8532 +0.04500000000000037 +1.1816606270679273
Fri Jul 28 00:00:00 CEST 2017 5.538 -0.03500000000000014 -0.6280279921047907
Fri Jul 29 00:00:00 CEST 2011 3.6885 -5.00000000000167E-4 -0.013553808620230257
Fri Jul 29 00:00:00 CEST 2016 5.413 +0.018000000000000682 +0.3336422613531056
Fri Jul 30 00:00:00 CEST 2010 3.53251037960006 -0.011918373127569826 -0.33625652986812327
Fri Jul 31 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 31 00:00:00 CEST 2015 5.595 -0.0030000000000001137 -0.05359056806003082
Fri Jun 01 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jun 01 00:00:00 CEST 2012 3.7553 -1.9999999999997797E-4 -0.005325522566906216
Fri Jun 02 00:00:00 CEST 2017 5.638 +0.009000000000000341 +0.15988630307337814
Fri Jun 03 00:00:00 CEST 2011 3.7383 +0.0 +0.0
Fri Jun 03 00:00:00 CEST 2016 5.312 -0.02799999999999958 -0.5243445692883881
Fri Jun 04 00:00:00 CEST 2010 3.52589459556124 +0.017360295488619837 +0.49480193162885655
Fri Jun 05 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 05 00:00:00 CEST 2015 5.519 -0.0129999999999999 -0.2349963846710068
Fri Jun 06 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jun 06 00:00:00 CEST 2014 4.8635 +0.028699999999999726 +0.5936129726152046
Fri Jun 07 00:00:00 CEST 2013 4.3054 -0.031800000000000495 -0.7331919210550666
Fri Jun 08 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jun 08 00:00:00 CEST 2012 3.7585 +0.011200000000000099 +0.298881861607029
Fri Jun 09 00:00:00 CEST 2017 5.635 +0.011999999999999567 +0.21340921216432207
Fri Jun 10 00:00:00 CEST 2011 3.6902 +0.021999999999999797 +0.5997491957908494
Fri Jun 10 00:00:00 CEST 2016 5.286 -0.03700000000000081 -0.695096749953052
Fri Jun 11 00:00:00 CEST 2010 3.52169845465308 +0.018749362823729854 +0.5352450844193726
Fri Jun 12 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 12 00:00:00 CEST 2015 5.496 -0.0259999999999998 -0.470843897138721
Fri Jun 13 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jun 13 00:00:00 CEST 2014 4.8621 +0.005600000000000271 +0.11530937918253414
Fri Jun 14 00:00:00 CEST 2013 4.2969 +0.0031999999999996476 +0.07452779653911534
Fri Jun 15 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jun 15 00:00:00 CEST 2012 3.7276 +0.0 +0.0
Fri Jun 16 00:00:00 CEST 2017 5.626 +0.004000000000000448 +0.07114905727499377
Fri Jun 17 00:00:00 CEST 2011 3.6755 -0.002000000000000224 -0.054384772263773584
Fri Jun 17 00:00:00 CEST 2016 5.219 +0.004999999999999893 +0.09589566551591133
Fri Jun 18 00:00:00 CEST 2010 3.54609851902646 +8.331357810398288E-4 +0.023499955320048116
Fri Jun 19 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 19 00:00:00 CEST 2015 5.48 +0.023000000000000576 +0.4214770020157772
Fri Jun 20 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jun 20 00:00:00 CEST 2014 4.8787 -0.0011999999999998678 -0.02459066784155084
Fri Jun 21 00:00:00 CEST 2013 4.2441 -0.06869999999999976 -1.5929326655536897
Fri Jun 22 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jun 22 00:00:00 CEST 2012 3.7849 -0.006200000000000205 -0.16354092479755877
Fri Jun 23 00:00:00 CEST 2017 5.656 +0.0 +0.0
Fri Jun 24 00:00:00 CEST 2011 3.6755 +0.0 +0.0
Fri Jun 24 00:00:00 CEST 2016 5.196 -0.10200000000000031 -1.9252548131370304
Fri Jun 25 00:00:00 CEST 2010 3.52441414221724 -0.03765865116303013 -1.0572117232700862
Fri Jun 26 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 26 00:00:00 CEST 2015 5.541 -0.0029999999999992255 -0.05411255411253535
Fri Jun 27 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jun 27 00:00:00 CEST 2014 4.8502 -0.00509999999999966 -0.10503985335611787
Fri Jun 28 00:00:00 CEST 2013 4.2747 +0.0235000000000003 +0.5527850959729221
Fri Jun 29 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jun 29 00:00:00 CEST 2012 3.7613 -0.002200000000000202 -0.058456224259344935
Nájdených 2 619 záznamov, zobrazujem 201 až 300.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
Stiahnuť hodnoty v tabuľke
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií