Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Amundi - Rentier Invest Línia 4 (Pioneer)

  • Správca fondov Rentier Invest je Generali Poisťovňa
  • Produkt životného cyklu - investičný horizont 5 - 8 rokov
  • Referenčná mena EUR
  • Poradca a administrátor Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
  • Skladba fondov a ich podiely v jednotlivých líniách môžu byť v priebehu času menené. Tieto činnosti vykonáva správca fondov spolu s administrátorom. Správca s administrátorom dodržiava cieľový podiel akciových, dlhopisových a peňažných fondov v jednotlivých líniách.
  • Spoločnosť Pioneer sa 3.7.2017 stala súčasťou skupiny Amundi. K 1.11.2017 sa Pioneer Asset Management, a. s. premenoval na na Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Fri Jan 19 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac 1.1662315056570893 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace 2.8854664542396824 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov 4.083094555873945 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov 6.135865595325063 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku 1.7507002801120608 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky 11.490504507960875 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. 3.6750820364356285 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov 39.73505157117785 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. 6.900975941428289 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 3.703703703703698 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Fri Apr 01 00:00:00 CEST 2011 3.6714 -0.01869999999999994 -0.5067613343811814
Fri Apr 01 00:00:00 CEST 2016 5.245 -0.01499999999999968 -0.28517110266157886
Fri Apr 03 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 04 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Apr 04 00:00:00 CEST 2014 4.7366 +0.013700000000000045 +0.290076012619366
Fri Apr 05 00:00:00 CEST 2013 4.2685 -0.00709999999999944 -0.16605856487976212
Fri Apr 07 00:00:00 CEST 2017 5.592 +0.011999999999999567 +0.21505376344083516
Fri Apr 08 00:00:00 CEST 2011 3.6879 +9.000000000001229E-4 +0.02441008950367518
Fri Apr 08 00:00:00 CEST 2016 5.222 +0.014000000000000234 +0.26881720430107237
Fri Apr 09 00:00:00 CEST 2010 3.57831208715985 -0.006189879002090226 -0.17268449175152512
Fri Apr 10 00:00:00 CEST 2015 5.751 +0.02600000000000069 +0.45414847161573846
Fri Apr 11 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Apr 11 00:00:00 CEST 2014 4.6418 -0.03220000000000045 -0.6889174154899536
Fri Apr 12 00:00:00 CEST 2013 4.3064 +0.012299999999999756 +0.28643953331315686
Fri Apr 13 00:00:00 CEST 2012 3.8355 +0.027100000000000346 +0.711584917550681
Fri Apr 15 00:00:00 CEST 2011 3.6554 -0.0040000000000000036 -0.1093075367546561
Fri Apr 15 00:00:00 CEST 2016 5.3 -0.0030000000000001137 -0.056571751838589535
Fri Apr 16 00:00:00 CEST 2010 3.60957067150035 +0.011922827959720106 +0.3314061986674659
Fri Apr 17 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 17 00:00:00 CEST 2015 5.685 -0.06100000000000083 -1.0616080751827468
Fri Apr 18 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Apr 18 00:00:00 CEST 2014 4.6887 +0.0 +0.0
Fri Apr 19 00:00:00 CEST 2013 4.227 -0.011999999999999567 -0.28308563340408455
Fri Apr 20 00:00:00 CEST 2012 3.8176 -0.014599999999999724 -0.3809822034340584
Fri Apr 21 00:00:00 CEST 2017 5.567 +0.009999999999999787 +0.17995321216484683
Fri Apr 22 00:00:00 CEST 2016 5.307 -0.006999999999999673 -0.13172751223183354
Fri Apr 23 00:00:00 CEST 2010 3.58347539666208 -0.011768994844759906 -0.32734895220369253
Fri Apr 24 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 24 00:00:00 CEST 2015 5.717 +0.0 +0.0
Fri Apr 25 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Apr 25 00:00:00 CEST 2014 4.6972 -0.017000000000000348 -0.3606126171991093
Fri Apr 26 00:00:00 CEST 2013 4.3462 +0.014299999999999535 +0.3301091899628119
Fri Apr 27 00:00:00 CEST 2012 3.8271 +0.00790000000000024 +0.20684960201089098
Fri Apr 28 00:00:00 CEST 2017 5.605 -0.010999999999999233 -0.19586894586892356
Fri Apr 29 00:00:00 CEST 2011 3.7052 +0.008599999999999941 +0.232646215441207
Fri Apr 29 00:00:00 CEST 2016 5.237 -0.040000000000000036 -0.7580064430547679
Fri Apr 30 00:00:00 CEST 2010 3.58149079716904 +0.02018716936359022 +0.5668477465941208
Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2014 4.8216 -0.02179999999999982 -0.4500970392699202
Fri Aug 02 00:00:00 CEST 2013 4.4156 +0.03450000000000042 +0.7874734655680271
Fri Aug 03 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Aug 03 00:00:00 CEST 2012 3.8936 -0.014899999999999913 -0.3812204170397848
Fri Aug 04 00:00:00 CEST 2017 5.571 +0.024999999999999467 +0.4507753335737448
Fri Aug 05 00:00:00 CEST 2011 3.5491 -0.05449999999999999 -1.5123765123765054
Fri Aug 05 00:00:00 CEST 2016 5.422 +0.024999999999999467 +0.4632203075782826
Fri Aug 06 00:00:00 CEST 2010 3.57595480262482 +2.7370157568995523E-4 +0.007654529807197719
Fri Aug 07 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 07 00:00:00 CEST 2015 5.584 -0.019000000000000128 -0.33910405140103705
Fri Aug 08 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Aug 08 00:00:00 CEST 2014 4.78 -0.011299999999999422 -0.23584413415981942
Fri Aug 09 00:00:00 CEST 2013 4.4169 +0.0030000000000001137 +0.06796710392168848
Fri Aug 10 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Aug 10 00:00:00 CEST 2012 3.983 +0.01130000000000031 +0.2845129289724895
Fri Aug 11 00:00:00 CEST 2017 5.517 -0.017999999999999794 -0.32520325203250877
Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2011 3.4732 +0.02629999999999999 +0.7630044387710626
Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2016 5.449 +9.999999999994458E-4 +0.01835535976503877
Fri Aug 13 00:00:00 CEST 2010 3.55348466354276 +5.996725495198696E-4 +0.016878467809689823
Fri Aug 14 00:00:00 CEST 2009 3.31939188740623 +0.0 +0.0
Fri Aug 14 00:00:00 CEST 2015 5.515 +0.0 +0.0
Fri Aug 15 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Aug 15 00:00:00 CEST 2014 4.8361 +0.0 +0.0
Fri Aug 16 00:00:00 CEST 2013 4.4448 +0.0 +0.0
Fri Aug 17 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Aug 17 00:00:00 CEST 2012 3.9945 +0.008799999999999919 +0.2207893218255208
Fri Aug 18 00:00:00 CEST 2017 5.523 -0.020000000000000462 -0.36081544290095735
Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2011 3.4743 -0.06099999999999994 -1.7254546997425848
Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2016 5.393 -0.017999999999999794 -0.33265570134911115
Fri Aug 20 00:00:00 CEST 2010 3.55620742400927 -0.021719360454299785 -0.6070375880415355
Fri Aug 21 00:00:00 CEST 2009 3.31939188740623 +0.0 +0.0
Fri Aug 21 00:00:00 CEST 2015 5.319 -0.17100000000000026 -3.114754098360663
Fri Aug 22 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Aug 22 00:00:00 CEST 2014 4.8991 -6.00000000000378E-4 -0.012245647692722628
Fri Aug 23 00:00:00 CEST 2013 4.3814 +0.02200000000000024 +0.5046566041198446
Fri Aug 24 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Aug 24 00:00:00 CEST 2012 3.9732 -0.013200000000000323 -0.33112582781458855
Fri Aug 25 00:00:00 CEST 2017 5.507 -0.008000000000000007 -0.14505893019038751
Fri Aug 26 00:00:00 CEST 2016 5.406 +0.005999999999999339 +0.11111111111110006
Fri Aug 27 00:00:00 CEST 2010 3.5509985408969 +0.005838966948069846 +0.16470251412592063
Fri Aug 28 00:00:00 CEST 2009 3.31939188740623 +0.0 +0.0
Fri Aug 28 00:00:00 CEST 2015 5.321 +0.009999999999999787 +0.18828845791752258
Fri Aug 29 00:00:00 CEST 2014 4.952 +0.0039999999999995595 +0.08084074373482508
Fri Aug 30 00:00:00 CEST 2013 4.3561 +0.012599999999999945 +0.29008863819500164
Fri Aug 31 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Aug 31 00:00:00 CEST 2012 3.9487 -0.01529999999999987 -0.3859737638748726
Fri Dec 01 00:00:00 CET 2017 5.711 +0.001000000000000334 +0.01751313485114281
Fri Dec 02 00:00:00 CET 2011 3.5524 +0.017100000000000115 +0.48369303878030223
Fri Dec 02 00:00:00 CET 2016 5.357 +0.004000000000000448 +0.0747244535774314
Fri Dec 03 00:00:00 CET 2010 3.6622505469294 +0.03234835191912033 +0.8911631824016268
Fri Dec 04 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 04 00:00:00 CET 2015 5.424 -0.0019999999999997797 -0.03685956505712795
Fri Dec 05 00:00:00 CET 2014 5.132 +0.043999999999999595 +0.8647798742138235
Fri Dec 06 00:00:00 CET 2013 4.5382 +0.01639999999999997 +0.36268742536158527
Fri Dec 07 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Dec 07 00:00:00 CET 2012 4.0946 +0.016799999999999926 +0.4119868556574602
Fri Dec 08 00:00:00 CET 2017 5.752 +0.022999999999999687 +0.40146622447197444
Fri Dec 09 00:00:00 CET 2011 3.5476 -0.04190000000000005 -1.1672934949157394
Fri Dec 09 00:00:00 CET 2016 5.457 +0.020999999999999908 +0.3863134657836582
Fri Dec 10 00:00:00 CET 2010 3.68730893567453 +0.013076371443350165 +0.3558939510429866
Fri Dec 11 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 11 00:00:00 CET 2015 5.34 -0.04900000000000038 -0.9092596028947924
Nájdených 2 619 záznamov, zobrazujem 1 až 100.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
Stiahnuť hodnoty v tabuľke
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií