Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Amundi - Rentier Invest Línia 4 (Pioneer)

  • Správca fondov Rentier Invest je Generali Poisťovňa
  • Produkt životného cyklu - investičný horizont 5 - 8 rokov
  • Referenčná mena EUR
  • Poradca a administrátor Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
  • Skladba fondov a ich podiely v jednotlivých líniách môžu byť v priebehu času menené. Tieto činnosti vykonáva správca fondov spolu s administrátorom. Správca s administrátorom dodržiava cieľový podiel akciových, dlhopisových a peňažných fondov v jednotlivých líniách.
  • Spoločnosť Pioneer sa 3.7.2017 stala súčasťou skupiny Amundi. K 1.11.2017 sa Pioneer Asset Management, a. s. premenoval na na Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Fri Jan 19 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac 1.1662315056570893 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace 2.8854664542396824 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov 4.083094555873945 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov 6.135865595325063 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku 1.7507002801120608 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky 11.490504507960875 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. 3.6784868246226177 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov 39.73505157117785 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. 6.904876393846449 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 3.703703703703698 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Wed Sep 30 00:00:00 CEST 2015 5.214 +0.06300000000000061 +1.2230634828188869
Wed Sep 30 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 29 00:00:00 CEST 2010 3.60691560004456 -0.004701510447939761 -0.13017743310277297
Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2011 3.4478 +0.0 +0.0
Wed Sep 27 00:00:00 CEST 2017 5.61 +0.0129999999999999 +0.23226728604608127
Wed Sep 26 00:00:00 CEST 2012 4.0358 +0.0 +0.0
Wed Sep 26 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Sep 25 00:00:00 CEST 2013 4.4565 +0.00820000000000043 +0.1843400849762986
Wed Sep 24 00:00:00 CEST 2014 4.991 +0.024999999999999467 +0.503423278292388
Wed Sep 24 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Sep 23 00:00:00 CEST 2015 5.231 -0.0019999999999997797 -0.03821899484043456
Wed Sep 23 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 22 00:00:00 CEST 2010 3.62343727424372 -0.0034488299242396714 -0.09509065973360009
Wed Sep 21 00:00:00 CEST 2016 5.405 +0.020000000000000462 +0.3714020427112388
Wed Sep 21 00:00:00 CEST 2011 3.5098 +0.008299999999999752 +0.23704126802796566
Wed Sep 20 00:00:00 CEST 2017 5.571 -0.002000000000000668 -0.03588731383456434
Wed Sep 19 00:00:00 CEST 2012 4.0175 -0.0038999999999997925 -0.09698115084299275
Wed Sep 19 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Sep 18 00:00:00 CEST 2013 4.4442 -0.005799999999999805 -0.13033707865167798
Wed Sep 17 00:00:00 CEST 2014 4.968 +0.009999999999999787 +0.20169423154496258
Wed Sep 17 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Sep 16 00:00:00 CEST 2015 5.298 +0.022999999999999687 +0.4360189573459792
Wed Sep 16 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 5.35 +0.005999999999999339 +0.112275449101773
Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2011 3.4607 -0.026100000000000012 -0.7485373408282641
Wed Sep 13 00:00:00 CEST 2017 5.567 +0.008000000000000007 +0.14391077531929852
Wed Sep 12 00:00:00 CEST 2012 4.0104 +0.005399999999999849 +0.13483146067414964
Wed Sep 12 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2013 4.421 +0.02540000000000031 +0.5778505778505831
Wed Sep 10 00:00:00 CEST 2014 4.981 -0.0019999999999997797 -0.04013646397751813
Wed Sep 10 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Sep 09 00:00:00 CEST 2015 5.317 +0.02800000000000047 +0.5294006428436404
Wed Sep 09 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 08 00:00:00 CEST 2010 3.60060980254895 +1.368507878498626E-4 +0.0038009114269925703
Wed Sep 07 00:00:00 CEST 2016 5.462 +0.004999999999999893 +0.09162543522080568
Wed Sep 07 00:00:00 CEST 2011 3.4495 -0.011600000000000055 -0.33515356389587225
Wed Sep 06 00:00:00 CEST 2017 5.516 -0.001000000000000334 -0.018125793003449076
Wed Sep 05 00:00:00 CEST 2012 3.9479 -0.006999999999999673 -0.1769956256795382
Wed Sep 05 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Sep 04 00:00:00 CEST 2013 4.3712 +0.0038000000000000256 +0.08700828868435906
Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2014 4.961 +0.006000000000000227 +0.12108980827447624
Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Sep 02 00:00:00 CEST 2015 5.245 +0.02400000000000002 +0.45968205324651024
Wed Sep 02 00:00:00 CEST 2009 3.31939188740623 +0.0 +0.0
Wed Oct 31 00:00:00 CET 2012 4.0148 +0.009000000000000341 +0.2246742223775584
Wed Oct 31 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Oct 30 00:00:00 CET 2013 4.516 +0.0 +0.0
Wed Oct 29 00:00:00 CET 2014 4.901 +0.02999999999999936 +0.615889960993627
Wed Oct 29 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Oct 28 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 27 00:00:00 CEST 2010 3.64115005800185 +0.002277253826400205 +0.06258129780702859
Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2016 5.367 -0.0259999999999998 -0.48210643426664035
Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2011 3.549 -0.008799999999999919 -0.24734386418573706
Wed Oct 25 00:00:00 CEST 2017 5.637 -0.019000000000000128 -0.33592644978783426
Wed Oct 24 00:00:00 CEST 2012 4.0065 -0.029900000000000482 -0.740759092260447
Wed Oct 24 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Oct 22 00:00:00 CEST 2014 4.86 +0.015000000000000568 +0.30959752321982137
Wed Oct 22 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Oct 21 00:00:00 CEST 2015 5.321 +0.0019999999999997797 +0.037601052829487
Wed Oct 21 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 20 00:00:00 CEST 2010 3.62508291039314 -0.0026065057008901604 -0.07185029923803654
Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2016 5.387 +0.011999999999999567 +0.22325581395348593
Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2011 3.5254 +0.006699999999999928 +0.19041123142069694
Wed Oct 18 00:00:00 CEST 2017 5.665 -0.0039999999999995595 -0.07055918151348806
Wed Oct 17 00:00:00 CEST 2012 4.038 +0.017199999999999882 +0.42777556705134145
Wed Oct 17 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Oct 16 00:00:00 CEST 2013 4.4678 +0.01130000000000031 +0.2535622124986219
Wed Oct 15 00:00:00 CEST 2014 4.772 -0.054999999999999716 -1.1394240729231342
Wed Oct 15 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Oct 14 00:00:00 CEST 2015 5.264 -0.022999999999999687 -0.4350293171931128
Wed Oct 14 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 13 00:00:00 CEST 2010 3.60475354139095 -9.026487420600304E-4 -0.025034243268393652
Wed Oct 12 00:00:00 CEST 2016 5.344 -0.01699999999999946 -0.3171050177205643
Wed Oct 12 00:00:00 CEST 2011 3.5187 +0.0028000000000001357 +0.07963821496630885
Wed Oct 11 00:00:00 CEST 2017 5.649 +0.0030000000000001137 +0.05313496280552954
Wed Oct 10 00:00:00 CEST 2012 4.015 -0.007500000000000284 -0.1864512119328765
Wed Oct 10 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Oct 09 00:00:00 CEST 2013 4.4031 -0.022999999999999687 -0.5196448340525421
Wed Oct 08 00:00:00 CEST 2014 4.906 -0.009000000000000341 -0.1831129196337713
Wed Oct 08 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Oct 07 00:00:00 CEST 2015 5.304 +0.008000000000000007 +0.15105740181269312
Wed Oct 07 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 06 00:00:00 CEST 2010 3.60027382463392 +0.014881668927479996 +0.415063911594558
Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2016 5.377 -0.020000000000000462 -0.3705762460626403
Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2011 3.4295 -0.024399999999999977 -0.7064477836648422
Wed Oct 04 00:00:00 CEST 2017 5.64 -0.004999999999999893 -0.08857395925598155
Wed Oct 03 00:00:00 CEST 2012 4.0095 -0.0016999999999995907 -0.0423813322696418
Wed Oct 03 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Oct 02 00:00:00 CEST 2013 4.4582 +0.023600000000000065 +0.532178775988811
Wed Oct 01 00:00:00 CEST 2014 4.981 -0.020000000000000462 -0.3999200159968126
Wed Oct 01 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Nov 30 00:00:00 CET 2016 5.373 -0.004999999999999893 -0.09297136481963264
Wed Nov 30 00:00:00 CET 2011 3.4669 +0.021399999999999864 +0.6210999854883141
Wed Nov 29 00:00:00 CET 2017 5.713 +0.0019999999999997797 +0.035020136578523875
Wed Nov 28 00:00:00 CET 2012 4.0372 +0.0 +0.0
Wed Nov 28 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Nov 27 00:00:00 CET 2013 4.595 +0.013399999999999856 +0.29247424480529105
Wed Nov 26 00:00:00 CET 2014 5.077 -0.001000000000000334 -0.01969279243797928
Wed Nov 26 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Nov 25 00:00:00 CET 2015 5.525 +0.034000000000000696 +0.6191950464396427
Nájdených 2 619 záznamov, zobrazujem 1 až 100.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
Stiahnuť hodnoty v tabuľke
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií