Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Realitná investičná stratégia

  • Správca fondov IAD Investments
  • Stredná úroveň rizika
  • Referenčná mena EUR

Aktuálna hodnota podielového listu 0.067967 EUR

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Fri May 18 00:00:00 CEST 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac 0.40328537241114404 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace 1.0565224534180073 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov 1.9256381094969077 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov 3.353742978387375 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku 1.1785971273893026 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky 10.567779304716119 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. 3.3895769898023564 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov 18.57563762043123 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. 3.456708962855637 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 3.247545496544868 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Tue Apr 24 00:00:00 CEST 2018 0.067694 +0.0 +0.0
Tue Apr 25 00:00:00 CEST 2017 0.065456 +0.0 +0.0
Tue Apr 26 00:00:00 CEST 2016 0.063971 +0.0 +0.0
Tue Apr 28 00:00:00 CEST 2015 0.06093 +0.0 +0.0
Tue Apr 29 00:00:00 CEST 2014 0.058571 +0.0 +0.0
Tue Apr 30 00:00:00 CEST 2013 0.056466 +1.5300000000000036E-4 +0.2716957008150871
Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2017 0.066219 +0.0 +0.0
Tue Aug 02 00:00:00 CEST 2016 0.064142 +0.0 +0.0
Tue Aug 04 00:00:00 CEST 2015 0.06169 +0.0 +0.0
Tue Aug 05 00:00:00 CEST 2014 0.059143 +0.0 +0.0
Tue Aug 08 00:00:00 CEST 2017 0.066219 +0.0 +0.0
Tue Aug 09 00:00:00 CEST 2016 0.064142 +0.0 +0.0
Tue Aug 11 00:00:00 CEST 2015 0.06169 +0.0 +0.0
Tue Aug 12 00:00:00 CEST 2014 0.059143 +0.0 +0.0
Tue Aug 15 00:00:00 CEST 2017 0.066219 +0.0 +0.0
Tue Aug 16 00:00:00 CEST 2016 0.064142 +0.0 +0.0
Tue Aug 19 00:00:00 CEST 2014 0.059143 +0.0 +0.0
Tue Aug 22 00:00:00 CEST 2017 0.066219 +0.0 +0.0
Tue Aug 23 00:00:00 CEST 2016 0.064142 +0.0 +0.0
Tue Aug 26 00:00:00 CEST 2014 0.059143 +0.0 +0.0
Tue Aug 30 00:00:00 CEST 2016 0.064142 +0.0 +0.0
Tue Dec 01 00:00:00 CET 2015 0.062496 +0.0 +0.0
Tue Dec 02 00:00:00 CET 2014 0.060108 +0.0 +0.0
Tue Dec 05 00:00:00 CET 2017 0.06694 +0.0 +0.0
Tue Dec 06 00:00:00 CET 2016 0.064855 +0.0 +0.0
Tue Dec 08 00:00:00 CET 2015 0.062496 +0.0 +0.0
Tue Dec 09 00:00:00 CET 2014 0.060108 +0.0 +0.0
Tue Dec 12 00:00:00 CET 2017 0.06694 +0.0 +0.0
Tue Dec 13 00:00:00 CET 2016 0.064855 +0.0 +0.0
Tue Dec 15 00:00:00 CET 2015 0.062496 +0.0 +0.0
Tue Dec 16 00:00:00 CET 2014 0.060108 +0.0 +0.0
Tue Dec 19 00:00:00 CET 2017 0.06694 +0.0 +0.0
Tue Dec 20 00:00:00 CET 2016 0.064855 +0.0 +0.0
Tue Dec 22 00:00:00 CET 2015 0.062496 +0.0 +0.0
Tue Dec 23 00:00:00 CET 2008 0.0462557259510058 +5.6429662085896726E-5 +0.12214398620488964
Tue Dec 23 00:00:00 CET 2014 0.060108 +0.0 +0.0
Tue Dec 27 00:00:00 CET 2016 0.064855 +0.0 +0.0
Tue Dec 29 00:00:00 CET 2015 0.062496 +0.0 +0.0
Tue Dec 30 00:00:00 CET 2014 0.060108 +0.0 +0.0
Tue Dec 31 00:00:00 CET 2013 0.058115 +2.329999999999971E-4 +0.4025431049376351
Tue Feb 02 00:00:00 CET 2016 0.062903 +1.5199999999999936E-4 +0.24222721550253823
Tue Feb 03 00:00:00 CET 2015 0.060573 +0.0 +0.0
Tue Feb 06 00:00:00 CET 2018 0.067254 +0.0 +0.0
Tue Feb 07 00:00:00 CET 2017 0.06512 +0.0 +0.0
Tue Feb 09 00:00:00 CET 2016 0.062903 +0.0 +0.0
Tue Feb 10 00:00:00 CET 2015 0.060573 +0.0 +0.0
Tue Feb 13 00:00:00 CET 2018 0.067254 +0.0 +0.0
Tue Feb 14 00:00:00 CET 2017 0.06512 +0.0 +0.0
Tue Feb 16 00:00:00 CET 2016 0.062903 +0.0 +0.0
Tue Feb 17 00:00:00 CET 2015 0.060573 +0.0 +0.0
Tue Feb 18 00:00:00 CET 2014 0.058176 +0.0 +0.0
Tue Feb 20 00:00:00 CET 2018 0.067254 +0.0 +0.0
Tue Feb 21 00:00:00 CET 2017 0.06512 +0.0 +0.0
Tue Feb 23 00:00:00 CET 2016 0.062903 +0.0 +0.0
Tue Feb 24 00:00:00 CET 2015 0.060573 +0.0 +0.0
Tue Feb 25 00:00:00 CET 2014 0.058176 +0.0 +0.0
Tue Feb 27 00:00:00 CET 2018 0.067254 +0.0 +0.0
Tue Feb 28 00:00:00 CET 2017 0.065229 +1.0899999999999799E-4 +0.16738329238327765
Tue Jan 02 00:00:00 CET 2018 0.067172 +0.0 +0.0
Tue Jan 03 00:00:00 CET 2017 0.065029 +0.0 +0.0
Tue Jan 05 00:00:00 CET 2016 0.062751 +0.0 +0.0
Tue Jan 06 00:00:00 CET 2015 0.060476 +0.0 +0.0
Tue Jan 09 00:00:00 CET 2018 0.067172 +0.0 +0.0
Tue Jan 12 00:00:00 CET 2016 0.062751 +0.0 +0.0
Tue Jan 13 00:00:00 CET 2015 0.060449 +0.0 +0.0
Tue Jan 16 00:00:00 CET 2018 0.067172 +0.0 +0.0
Tue Jan 17 00:00:00 CET 2017 0.065029 +0.0 +0.0
Tue Jan 19 00:00:00 CET 2016 0.062751 +0.0 +0.0
Tue Jan 20 00:00:00 CET 2015 0.060449 +0.0 +0.0
Tue Jan 23 00:00:00 CET 2018 0.067172 +0.0 +0.0
Tue Jan 24 00:00:00 CET 2017 0.065029 +0.0 +0.0
Tue Jan 26 00:00:00 CET 2016 0.062751 +0.0 +0.0
Tue Jan 27 00:00:00 CET 2015 0.060449 +0.0 +0.0
Tue Jan 30 00:00:00 CET 2018 0.067172 +0.0 +0.0
Tue Jan 31 00:00:00 CET 2012 0.053976 +2.3100000000000204E-4 +0.42980742394642846
Tue Jan 31 00:00:00 CET 2017 0.065029 +0.0 +0.0
Tue Jul 01 00:00:00 CEST 2014 0.05894 +9.399999999999686E-5 +0.1597389797097577
Tue Jul 04 00:00:00 CEST 2017 0.066046 +0.0 +0.0
Tue Jul 07 00:00:00 CEST 2015 0.061421 +0.0 +0.0
Tue Jul 08 00:00:00 CEST 2014 0.05894 +0.0 +0.0
Tue Jul 11 00:00:00 CEST 2017 0.066046 +0.0 +0.0
Tue Jul 12 00:00:00 CEST 2016 0.064075 +0.0 +0.0
Tue Jul 14 00:00:00 CEST 2015 0.061421 +0.0 +0.0
Tue Jul 15 00:00:00 CEST 2014 0.05894 +0.0 +0.0
Tue Jul 18 00:00:00 CEST 2017 0.066046 +0.0 +0.0
Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2016 0.064075 +0.0 +0.0
Tue Jul 21 00:00:00 CEST 2015 0.061421 +0.0 +0.0
Tue Jul 22 00:00:00 CEST 2014 0.05894 +0.0 +0.0
Tue Jul 25 00:00:00 CEST 2017 0.066046 +0.0 +0.0
Tue Jul 26 00:00:00 CEST 2016 0.064075 +0.0 +0.0
Tue Jul 28 00:00:00 CEST 2015 0.061421 +0.0 +0.0
Tue Jul 29 00:00:00 CEST 2014 0.05894 +0.0 +0.0
Tue Jul 31 00:00:00 CEST 2012 0.055033 +2.0499999999999685E-4 +0.37389654920842474
Tue Jun 02 00:00:00 CEST 2015 0.061313 +1.4899999999999636E-4 +0.24360735072919226
Tue Jun 03 00:00:00 CEST 2014 0.058846 +0.0 +0.0
Tue Jun 06 00:00:00 CEST 2017 0.065758 +0.0 +0.0
Tue Jun 07 00:00:00 CEST 2016 0.064022 +0.0 +0.0
Tue Jun 09 00:00:00 CEST 2015 0.061313 +0.0 +0.0
Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2014 0.058846 +0.0 +0.0
Tue Jun 13 00:00:00 CEST 2017 0.065758 +0.0 +0.0
Nájdených 1 117 záznamov, zobrazujem 701 až 800.[<<] 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 [>>]
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií