Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Realitná investičná stratégia

  • Správca fondov IAD Investments
  • Stredná úroveň rizika
  • Referenčná mena EUR

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Thu Jan 18 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac 0.34657902599342094 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace 0.9361523088250667 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov 1.704872361687304 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov 3.2954527979824233 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku 0.0 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky 11.12177207232541 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. 3.5578894140602335 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov 20.13449225596451 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. 3.7244954234454397 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 3.2954527979824233 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Tue Jan 02 00:00:00 CET 2018 0.067172 +0.0 +0.0
Tue Jan 03 00:00:00 CET 2017 0.065029 +0.0 +0.0
Tue Jan 05 00:00:00 CET 2016 0.062751 +0.0 +0.0
Tue Jan 06 00:00:00 CET 2015 0.060476 +0.0 +0.0
Tue Jan 09 00:00:00 CET 2018 0.067172 +0.0 +0.0
Tue Jan 12 00:00:00 CET 2016 0.062751 +0.0 +0.0
Tue Jan 13 00:00:00 CET 2015 0.060449 +0.0 +0.0
Tue Jan 16 00:00:00 CET 2018 0.067172 +0.0 +0.0
Tue Jan 17 00:00:00 CET 2017 0.065029 +0.0 +0.0
Tue Jan 19 00:00:00 CET 2016 0.062751 +0.0 +0.0
Tue Jan 20 00:00:00 CET 2015 0.060449 +0.0 +0.0
Tue Jan 24 00:00:00 CET 2017 0.065029 +0.0 +0.0
Tue Jan 26 00:00:00 CET 2016 0.062751 +0.0 +0.0
Tue Jan 27 00:00:00 CET 2015 0.060449 +0.0 +0.0
Tue Jan 31 00:00:00 CET 2012 0.053976 +2.3100000000000204E-4 +0.42980742394642846
Tue Jan 31 00:00:00 CET 2017 0.065029 +0.0 +0.0
Tue Jul 01 00:00:00 CEST 2014 0.05894 +9.399999999999686E-5 +0.1597389797097577
Tue Jul 04 00:00:00 CEST 2017 0.066046 +0.0 +0.0
Tue Jul 07 00:00:00 CEST 2015 0.061421 +0.0 +0.0
Tue Jul 08 00:00:00 CEST 2014 0.05894 +0.0 +0.0
Tue Jul 11 00:00:00 CEST 2017 0.066046 +0.0 +0.0
Tue Jul 12 00:00:00 CEST 2016 0.064075 +0.0 +0.0
Tue Jul 14 00:00:00 CEST 2015 0.061421 +0.0 +0.0
Tue Jul 15 00:00:00 CEST 2014 0.05894 +0.0 +0.0
Tue Jul 18 00:00:00 CEST 2017 0.066046 +0.0 +0.0
Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2016 0.064075 +0.0 +0.0
Tue Jul 21 00:00:00 CEST 2015 0.061421 +0.0 +0.0
Tue Jul 22 00:00:00 CEST 2014 0.05894 +0.0 +0.0
Tue Jul 25 00:00:00 CEST 2017 0.066046 +0.0 +0.0
Tue Jul 26 00:00:00 CEST 2016 0.064075 +0.0 +0.0
Tue Jul 28 00:00:00 CEST 2015 0.061421 +0.0 +0.0
Tue Jul 29 00:00:00 CEST 2014 0.05894 +0.0 +0.0
Tue Jul 31 00:00:00 CEST 2012 0.055033 +2.0499999999999685E-4 +0.37389654920842474
Tue Jun 02 00:00:00 CEST 2015 0.061313 +1.4899999999999636E-4 +0.24360735072919226
Tue Jun 03 00:00:00 CEST 2014 0.058846 +0.0 +0.0
Tue Jun 06 00:00:00 CEST 2017 0.065758 +0.0 +0.0
Tue Jun 07 00:00:00 CEST 2016 0.064022 +0.0 +0.0
Tue Jun 09 00:00:00 CEST 2015 0.061313 +0.0 +0.0
Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2014 0.058846 +0.0 +0.0
Tue Jun 13 00:00:00 CEST 2017 0.065758 +0.0 +0.0
Tue Jun 16 00:00:00 CEST 2015 0.061313 +0.0 +0.0
Tue Jun 17 00:00:00 CEST 2014 0.058846 +0.0 +0.0
Tue Jun 20 00:00:00 CEST 2017 0.065758 +0.0 +0.0
Tue Jun 21 00:00:00 CEST 2016 0.064022 +0.0 +0.0
Tue Jun 23 00:00:00 CEST 2015 0.061313 +0.0 +0.0
Tue Jun 24 00:00:00 CEST 2014 0.058846 +0.0 +0.0
Tue Jun 27 00:00:00 CEST 2017 0.065758 +0.0 +0.0
Tue Jun 28 00:00:00 CEST 2016 0.064022 +0.0 +0.0
Tue Jun 30 00:00:00 CEST 2015 0.061421 +1.0800000000000393E-4 +0.17614535253535735
Tue Mar 01 00:00:00 CET 2016 0.063402 +0.0 +0.0
Tue Mar 03 00:00:00 CET 2015 0.060591 +0.0 +0.0
Tue Mar 04 00:00:00 CET 2014 0.058332 +0.0 +0.0
Tue Mar 07 00:00:00 CET 2017 0.065229 +0.0 +0.0
Tue Mar 08 00:00:00 CET 2016 0.063402 +0.0 +0.0
Tue Mar 10 00:00:00 CET 2015 0.060591 +0.0 +0.0
Tue Mar 11 00:00:00 CET 2014 0.058332 +0.0 +0.0
Tue Mar 14 00:00:00 CET 2017 0.065229 +0.0 +0.0
Tue Mar 15 00:00:00 CET 2016 0.063402 +0.0 +0.0
Tue Mar 17 00:00:00 CET 2015 0.060591 +0.0 +0.0
Tue Mar 18 00:00:00 CET 2014 0.058332 +0.0 +0.0
Tue Mar 21 00:00:00 CET 2017 0.065229 +0.0 +0.0
Tue Mar 22 00:00:00 CET 2016 0.063402 +0.0 +0.0
Tue Mar 24 00:00:00 CET 2015 0.060591 +0.0 +0.0
Tue Mar 25 00:00:00 CET 2014 0.058332 +0.0 +0.0
Tue Mar 28 00:00:00 CEST 2017 0.065229 +0.0 +0.0
Tue Mar 29 00:00:00 CEST 2016 0.063402 +0.0 +0.0
Tue Mar 31 00:00:00 CEST 2015 0.060591 +0.0 +0.0
Tue May 02 00:00:00 CEST 2017 0.065729 +0.0 +0.0
Tue May 03 00:00:00 CEST 2011 0.05217 +3.099999999999978E-4 +0.5977632086386393
Tue May 03 00:00:00 CEST 2016 0.06399 +0.0 +0.0
Tue May 05 00:00:00 CEST 2015 0.061164 +2.3400000000000504E-4 +0.3840472673559958
Tue May 06 00:00:00 CEST 2014 0.058719 +0.0 +0.0
Tue May 09 00:00:00 CEST 2017 0.065729 +0.0 +0.0
Tue May 10 00:00:00 CEST 2016 0.06399 +0.0 +0.0
Tue May 12 00:00:00 CEST 2015 0.061164 +0.0 +0.0
Tue May 16 00:00:00 CEST 2017 0.065729 +0.0 +0.0
Tue May 17 00:00:00 CEST 2016 0.06399 +0.0 +0.0
Tue May 19 00:00:00 CEST 2015 0.061164 +0.0 +0.0
Tue May 20 00:00:00 CEST 2014 0.058719 +0.0 +0.0
Tue May 23 00:00:00 CEST 2017 0.065729 +0.0 +0.0
Tue May 24 00:00:00 CEST 2016 0.06399 +0.0 +0.0
Tue May 26 00:00:00 CEST 2015 0.061164 +0.0 +0.0
Tue May 27 00:00:00 CEST 2014 0.058719 +0.0 +0.0
Tue May 31 00:00:00 CEST 2011 0.052369 +1.989999999999978E-4 +0.38144527506230475
Tue May 31 00:00:00 CEST 2016 0.06399 +0.0 +0.0
Tue Nov 03 00:00:00 CET 2015 0.062323 +0.0 +0.0
Tue Nov 04 00:00:00 CET 2014 0.059889 +0.0 +0.0
Tue Nov 07 00:00:00 CET 2017 0.066673 +0.0 +0.0
Tue Nov 08 00:00:00 CET 2016 0.064771 +0.0 +0.0
Tue Nov 10 00:00:00 CET 2015 0.062323 +0.0 +0.0
Tue Nov 11 00:00:00 CET 2014 0.059889 +0.0 +0.0
Tue Nov 14 00:00:00 CET 2017 0.066673 +0.0 +0.0
Tue Nov 15 00:00:00 CET 2011 0.053478 +1.0099999999999693E-4 +0.18922007606272473
Tue Nov 15 00:00:00 CET 2016 0.064771 +0.0 +0.0
Tue Nov 18 00:00:00 CET 2014 0.059889 +0.0 +0.0
Tue Nov 21 00:00:00 CET 2017 0.066673 +0.0 +0.0
Tue Nov 22 00:00:00 CET 2016 0.064771 +0.0 +0.0
Tue Nov 24 00:00:00 CET 2015 0.062323 +0.0 +0.0
Tue Nov 25 00:00:00 CET 2014 0.059889 +0.0 +0.0
Tue Nov 28 00:00:00 CET 2017 0.066673 +0.0 +0.0
Nájdených 1 035 záznamov, zobrazujem 701 až 800.[<<] 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 [>>]
Stiahnuť hodnoty v tabuľke
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií