Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Realitná investičná stratégia

  • Správca fondov IAD Investments
  • Stredná úroveň rizika
  • Referenčná mena EUR

Aktuálna hodnota podielového listu 0.067967 EUR

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Thu May 17 00:00:00 CEST 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac 0.40328537241114404 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace 1.0565224534180073 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov 1.9256381094969077 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov 3.353742978387375 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku 1.1785971273893026 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky 10.567779304716119 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. 3.392712965360545 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov 18.57563762043123 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. 3.458631220412567 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 3.247545496544868 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Thu Mar 17 00:00:00 CET 2016 0.063402 +0.0 +0.0
Thu Mar 19 00:00:00 CET 2015 0.060591 +0.0 +0.0
Thu Mar 20 00:00:00 CET 2014 0.058332 +0.0 +0.0
Thu Mar 22 00:00:00 CET 2018 0.067529 +0.0 +0.0
Thu Mar 23 00:00:00 CET 2017 0.065229 +0.0 +0.0
Thu Mar 24 00:00:00 CET 2016 0.063402 +0.0 +0.0
Thu Mar 26 00:00:00 CET 2015 0.060591 +0.0 +0.0
Thu Mar 27 00:00:00 CET 2014 0.058332 +0.0 +0.0
Thu Mar 28 00:00:00 CET 2013 0.056313 +5.100000000000243E-5 +0.09064732856991498
Thu Mar 29 00:00:00 CEST 2018 0.067694 +1.6499999999999848E-4 +0.2443394689688887
Thu Mar 30 00:00:00 CEST 2017 0.065229 +0.0 +0.0
Thu Mar 31 00:00:00 CEST 2011 0.05186 +4.100000000000631E-5 +0.07912155772980611
Thu Mar 31 00:00:00 CEST 2016 0.063971 +5.690000000000001E-4 +0.8974480300306027
Thu May 03 00:00:00 CEST 2018 0.067967 +0.0 +0.0
Thu May 04 00:00:00 CEST 2017 0.065729 +0.0 +0.0
Thu May 05 00:00:00 CEST 2016 0.06399 +0.0 +0.0
Thu May 07 00:00:00 CEST 2015 0.061164 +0.0 +0.0
Thu May 08 00:00:00 CEST 2014 0.058719 +0.0 +0.0
Thu May 10 00:00:00 CEST 2018 0.067967 +0.0 +0.0
Thu May 11 00:00:00 CEST 2017 0.065729 +0.0 +0.0
Thu May 12 00:00:00 CEST 2016 0.06399 +0.0 +0.0
Thu May 14 00:00:00 CEST 2015 0.061164 +0.0 +0.0
Thu May 17 00:00:00 CEST 2018 0.067967 +0.0 +0.0
Thu May 18 00:00:00 CEST 2017 0.065729 +0.0 +0.0
Thu May 19 00:00:00 CEST 2016 0.06399 +0.0 +0.0
Thu May 22 00:00:00 CEST 2014 0.058719 +0.0 +0.0
Thu May 25 00:00:00 CEST 2017 0.065729 +0.0 +0.0
Thu May 26 00:00:00 CEST 2016 0.06399 +0.0 +0.0
Thu May 28 00:00:00 CEST 2015 0.061164 +0.0 +0.0
Thu May 29 00:00:00 CEST 2014 0.058719 +0.0 +0.0
Thu Nov 02 00:00:00 CET 2017 0.066673 +0.0 +0.0
Thu Nov 03 00:00:00 CET 2016 0.064771 +0.0 +0.0
Thu Nov 05 00:00:00 CET 2015 0.062323 +0.0 +0.0
Thu Nov 06 00:00:00 CET 2014 0.059889 +0.0 +0.0
Thu Nov 09 00:00:00 CET 2017 0.066673 +0.0 +0.0
Thu Nov 10 00:00:00 CET 2016 0.064771 +0.0 +0.0
Thu Nov 12 00:00:00 CET 2015 0.062323 +0.0 +0.0
Thu Nov 13 00:00:00 CET 2014 0.059889 +0.0 +0.0
Thu Nov 16 00:00:00 CET 2017 0.066673 +0.0 +0.0
Thu Nov 18 00:00:00 CET 2010 0.051428 +1.5199999999999936E-4 +0.29643497932755736
Thu Nov 19 00:00:00 CET 2015 0.062323 +0.0 +0.0
Thu Nov 20 00:00:00 CET 2014 0.059889 +0.0 +0.0
Thu Nov 23 00:00:00 CET 2017 0.066673 +0.0 +0.0
Thu Nov 24 00:00:00 CET 2016 0.064771 +0.0 +0.0
Thu Nov 26 00:00:00 CET 2015 0.062323 +0.0 +0.0
Thu Nov 27 00:00:00 CET 2014 0.059889 +0.0 +0.0
Thu Nov 30 00:00:00 CET 2017 0.06694 +2.6700000000000335E-4 +0.4004619561141851
Thu Oct 01 00:00:00 CEST 2015 0.062094 +0.0 +0.0
Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2014 0.059666 +0.0 +0.0
Thu Oct 05 00:00:00 CEST 2017 0.066549 +0.0 +0.0
Thu Oct 06 00:00:00 CEST 2016 0.064631 +0.0 +0.0
Thu Oct 08 00:00:00 CEST 2015 0.062094 +0.0 +0.0
Thu Oct 09 00:00:00 CEST 2014 0.059666 +0.0 +0.0
Thu Oct 12 00:00:00 CEST 2017 0.066549 +0.0 +0.0
Thu Oct 13 00:00:00 CEST 2011 0.053377 +1.4200000000000323E-4 +0.26674180520333834
Thu Oct 13 00:00:00 CEST 2016 0.064631 +0.0 +0.0
Thu Oct 15 00:00:00 CEST 2015 0.062094 +0.0 +0.0
Thu Oct 16 00:00:00 CEST 2014 0.059666 +0.0 +0.0
Thu Oct 19 00:00:00 CEST 2017 0.066549 +0.0 +0.0
Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2016 0.064631 +0.0 +0.0
Thu Oct 22 00:00:00 CEST 2015 0.062094 +0.0 +0.0
Thu Oct 23 00:00:00 CEST 2014 0.059666 +0.0 +0.0
Thu Oct 26 00:00:00 CEST 2017 0.066549 +0.0 +0.0
Thu Oct 27 00:00:00 CEST 2016 0.064631 +0.0 +0.0
Thu Oct 29 00:00:00 CET 2015 0.062094 +0.0 +0.0
Thu Oct 30 00:00:00 CET 2014 0.059666 +0.0 +0.0
Thu Oct 31 00:00:00 CET 2013 0.057614 +1.419999999999963E-4 +0.24707683741647202
Thu Sep 03 00:00:00 CEST 2015 0.061916 +0.0 +0.0
Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2014 0.059336 +0.0 +0.0
Thu Sep 07 00:00:00 CEST 2017 0.066354 +0.0 +0.0
Thu Sep 08 00:00:00 CEST 2016 0.064353 +0.0 +0.0
Thu Sep 10 00:00:00 CEST 2015 0.061916 +0.0 +0.0
Thu Sep 11 00:00:00 CEST 2014 0.059336 +0.0 +0.0
Thu Sep 14 00:00:00 CEST 2017 0.066354 +0.0 +0.0
Thu Sep 17 00:00:00 CEST 2015 0.061916 +0.0 +0.0
Thu Sep 18 00:00:00 CEST 2014 0.059336 +0.0 +0.0
Thu Sep 21 00:00:00 CEST 2017 0.066354 +0.0 +0.0
Thu Sep 22 00:00:00 CEST 2016 0.064353 +0.0 +0.0
Thu Sep 24 00:00:00 CEST 2015 0.061916 +0.0 +0.0
Thu Sep 25 00:00:00 CEST 2014 0.059336 +0.0 +0.0
Thu Sep 28 00:00:00 CEST 2017 0.066354 +0.0 +0.0
Thu Sep 29 00:00:00 CEST 2016 0.064353 +0.0 +0.0
Tue Apr 01 00:00:00 CEST 2014 0.058571 +2.3899999999999616E-4 +0.4097236508262938
Tue Apr 03 00:00:00 CEST 2018 0.067694 +0.0 +0.0
Tue Apr 04 00:00:00 CEST 2017 0.065456 +0.0 +0.0
Tue Apr 05 00:00:00 CEST 2016 0.063971 +0.0 +0.0
Tue Apr 07 00:00:00 CEST 2015 0.06093 +0.0 +0.0
Tue Apr 08 00:00:00 CEST 2014 0.058571 +0.0 +0.0
Tue Apr 10 00:00:00 CEST 2018 0.067694 +0.0 +0.0
Tue Apr 11 00:00:00 CEST 2017 0.065456 +0.0 +0.0
Tue Apr 12 00:00:00 CEST 2016 0.063971 +0.0 +0.0
Tue Apr 13 00:00:00 CEST 2010 0.04959 +0.0 +0.0
Tue Apr 14 00:00:00 CEST 2015 0.06093 +0.0 +0.0
Tue Apr 15 00:00:00 CEST 2014 0.058571 +0.0 +0.0
Tue Apr 17 00:00:00 CEST 2018 0.067694 +0.0 +0.0
Tue Apr 18 00:00:00 CEST 2017 0.065456 +0.0 +0.0
Tue Apr 19 00:00:00 CEST 2016 0.063971 +0.0 +0.0
Tue Apr 21 00:00:00 CEST 2015 0.06093 +0.0 +0.0
Tue Apr 22 00:00:00 CEST 2014 0.058571 +0.0 +0.0
Tue Apr 24 00:00:00 CEST 2018 0.067694 +0.0 +0.0
Nájdených 1 116 záznamov, zobrazujem 601 až 700.[<<] 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [>>]
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií