Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Realitná investičná stratégia

  • Správca fondov IAD Investments
  • Stredná úroveň rizika
  • Referenčná mena EUR

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Fri Jan 19 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac 0.34657902599342094 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace 0.9361523088250667 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov 1.704872361687304 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov 3.2954527979824233 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku 0.0 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky 11.12177207232541 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. 3.5578894140602335 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov 20.13449225596451 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. 3.7244954234454397 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 3.2954527979824233 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2014 0.059666 +0.0 +0.0
Thu Oct 05 00:00:00 CEST 2017 0.066549 +0.0 +0.0
Thu Oct 06 00:00:00 CEST 2016 0.064631 +0.0 +0.0
Thu Oct 08 00:00:00 CEST 2015 0.062094 +0.0 +0.0
Thu Oct 09 00:00:00 CEST 2014 0.059666 +0.0 +0.0
Thu Oct 12 00:00:00 CEST 2017 0.066549 +0.0 +0.0
Thu Oct 13 00:00:00 CEST 2011 0.053377 +1.4200000000000323E-4 +0.26674180520333834
Thu Oct 13 00:00:00 CEST 2016 0.064631 +0.0 +0.0
Thu Oct 15 00:00:00 CEST 2015 0.062094 +0.0 +0.0
Thu Oct 16 00:00:00 CEST 2014 0.059666 +0.0 +0.0
Thu Oct 19 00:00:00 CEST 2017 0.066549 +0.0 +0.0
Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2016 0.064631 +0.0 +0.0
Thu Oct 22 00:00:00 CEST 2015 0.062094 +0.0 +0.0
Thu Oct 23 00:00:00 CEST 2014 0.059666 +0.0 +0.0
Thu Oct 26 00:00:00 CEST 2017 0.066549 +0.0 +0.0
Thu Oct 27 00:00:00 CEST 2016 0.064631 +0.0 +0.0
Thu Oct 29 00:00:00 CET 2015 0.062094 +0.0 +0.0
Thu Oct 30 00:00:00 CET 2014 0.059666 +0.0 +0.0
Thu Oct 31 00:00:00 CET 2013 0.057614 +1.419999999999963E-4 +0.24707683741647202
Thu Sep 03 00:00:00 CEST 2015 0.061916 +0.0 +0.0
Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2014 0.059336 +0.0 +0.0
Thu Sep 07 00:00:00 CEST 2017 0.066354 +0.0 +0.0
Thu Sep 08 00:00:00 CEST 2016 0.064353 +0.0 +0.0
Thu Sep 10 00:00:00 CEST 2015 0.061916 +0.0 +0.0
Thu Sep 11 00:00:00 CEST 2014 0.059336 +0.0 +0.0
Thu Sep 14 00:00:00 CEST 2017 0.066354 +0.0 +0.0
Thu Sep 17 00:00:00 CEST 2015 0.061916 +0.0 +0.0
Thu Sep 18 00:00:00 CEST 2014 0.059336 +0.0 +0.0
Thu Sep 21 00:00:00 CEST 2017 0.066354 +0.0 +0.0
Thu Sep 22 00:00:00 CEST 2016 0.064353 +0.0 +0.0
Thu Sep 24 00:00:00 CEST 2015 0.061916 +0.0 +0.0
Thu Sep 25 00:00:00 CEST 2014 0.059336 +0.0 +0.0
Thu Sep 28 00:00:00 CEST 2017 0.066354 +0.0 +0.0
Thu Sep 29 00:00:00 CEST 2016 0.064353 +0.0 +0.0
Tue Apr 01 00:00:00 CEST 2014 0.058571 +2.3899999999999616E-4 +0.4097236508262938
Tue Apr 04 00:00:00 CEST 2017 0.065456 +0.0 +0.0
Tue Apr 05 00:00:00 CEST 2016 0.063971 +0.0 +0.0
Tue Apr 07 00:00:00 CEST 2015 0.06093 +0.0 +0.0
Tue Apr 08 00:00:00 CEST 2014 0.058571 +0.0 +0.0
Tue Apr 11 00:00:00 CEST 2017 0.065456 +0.0 +0.0
Tue Apr 12 00:00:00 CEST 2016 0.063971 +0.0 +0.0
Tue Apr 13 00:00:00 CEST 2010 0.04959 +0.0 +0.0
Tue Apr 14 00:00:00 CEST 2015 0.06093 +0.0 +0.0
Tue Apr 15 00:00:00 CEST 2014 0.058571 +0.0 +0.0
Tue Apr 18 00:00:00 CEST 2017 0.065456 +0.0 +0.0
Tue Apr 19 00:00:00 CEST 2016 0.063971 +0.0 +0.0
Tue Apr 21 00:00:00 CEST 2015 0.06093 +0.0 +0.0
Tue Apr 22 00:00:00 CEST 2014 0.058571 +0.0 +0.0
Tue Apr 25 00:00:00 CEST 2017 0.065456 +0.0 +0.0
Tue Apr 26 00:00:00 CEST 2016 0.063971 +0.0 +0.0
Tue Apr 28 00:00:00 CEST 2015 0.06093 +0.0 +0.0
Tue Apr 29 00:00:00 CEST 2014 0.058571 +0.0 +0.0
Tue Apr 30 00:00:00 CEST 2013 0.056466 +1.5300000000000036E-4 +0.2716957008150871
Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2017 0.066219 +0.0 +0.0
Tue Aug 02 00:00:00 CEST 2016 0.064142 +0.0 +0.0
Tue Aug 04 00:00:00 CEST 2015 0.06169 +0.0 +0.0
Tue Aug 05 00:00:00 CEST 2014 0.059143 +0.0 +0.0
Tue Aug 08 00:00:00 CEST 2017 0.066219 +0.0 +0.0
Tue Aug 09 00:00:00 CEST 2016 0.064142 +0.0 +0.0
Tue Aug 11 00:00:00 CEST 2015 0.06169 +0.0 +0.0
Tue Aug 12 00:00:00 CEST 2014 0.059143 +0.0 +0.0
Tue Aug 15 00:00:00 CEST 2017 0.066219 +0.0 +0.0
Tue Aug 16 00:00:00 CEST 2016 0.064142 +0.0 +0.0
Tue Aug 19 00:00:00 CEST 2014 0.059143 +0.0 +0.0
Tue Aug 22 00:00:00 CEST 2017 0.066219 +0.0 +0.0
Tue Aug 23 00:00:00 CEST 2016 0.064142 +0.0 +0.0
Tue Aug 26 00:00:00 CEST 2014 0.059143 +0.0 +0.0
Tue Aug 30 00:00:00 CEST 2016 0.064142 +0.0 +0.0
Tue Dec 01 00:00:00 CET 2015 0.062496 +0.0 +0.0
Tue Dec 02 00:00:00 CET 2014 0.060108 +0.0 +0.0
Tue Dec 05 00:00:00 CET 2017 0.06694 +0.0 +0.0
Tue Dec 06 00:00:00 CET 2016 0.064855 +0.0 +0.0
Tue Dec 08 00:00:00 CET 2015 0.062496 +0.0 +0.0
Tue Dec 09 00:00:00 CET 2014 0.060108 +0.0 +0.0
Tue Dec 12 00:00:00 CET 2017 0.06694 +0.0 +0.0
Tue Dec 13 00:00:00 CET 2016 0.064855 +0.0 +0.0
Tue Dec 15 00:00:00 CET 2015 0.062496 +0.0 +0.0
Tue Dec 16 00:00:00 CET 2014 0.060108 +0.0 +0.0
Tue Dec 19 00:00:00 CET 2017 0.06694 +0.0 +0.0
Tue Dec 20 00:00:00 CET 2016 0.064855 +0.0 +0.0
Tue Dec 22 00:00:00 CET 2015 0.062496 +0.0 +0.0
Tue Dec 23 00:00:00 CET 2008 0.0462557259510058 +5.6429662085896726E-5 +0.12214398620488964
Tue Dec 23 00:00:00 CET 2014 0.060108 +0.0 +0.0
Tue Dec 27 00:00:00 CET 2016 0.064855 +0.0 +0.0
Tue Dec 29 00:00:00 CET 2015 0.062496 +0.0 +0.0
Tue Dec 30 00:00:00 CET 2014 0.060108 +0.0 +0.0
Tue Dec 31 00:00:00 CET 2013 0.058115 +2.329999999999971E-4 +0.4025431049376351
Tue Feb 02 00:00:00 CET 2016 0.062903 +1.5199999999999936E-4 +0.24222721550253823
Tue Feb 03 00:00:00 CET 2015 0.060573 +0.0 +0.0
Tue Feb 07 00:00:00 CET 2017 0.06512 +0.0 +0.0
Tue Feb 09 00:00:00 CET 2016 0.062903 +0.0 +0.0
Tue Feb 10 00:00:00 CET 2015 0.060573 +0.0 +0.0
Tue Feb 14 00:00:00 CET 2017 0.06512 +0.0 +0.0
Tue Feb 16 00:00:00 CET 2016 0.062903 +0.0 +0.0
Tue Feb 17 00:00:00 CET 2015 0.060573 +0.0 +0.0
Tue Feb 18 00:00:00 CET 2014 0.058176 +0.0 +0.0
Tue Feb 21 00:00:00 CET 2017 0.06512 +0.0 +0.0
Tue Feb 23 00:00:00 CET 2016 0.062903 +0.0 +0.0
Tue Feb 24 00:00:00 CET 2015 0.060573 +0.0 +0.0
Tue Feb 25 00:00:00 CET 2014 0.058176 +0.0 +0.0
Nájdených 1 036 záznamov, zobrazujem 601 až 700.[<<] 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [>>]
Stiahnuť hodnoty v tabuľke
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií