Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Realitná investičná stratégia

  • Správca fondov IAD Investments
  • Stredná úroveň rizika
  • Referenčná mena EUR

Aktuálna hodnota podielového listu 0.067967 EUR

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Wed May 23 00:00:00 CEST 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac 0.40328537241114404 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace 1.0565224534180073 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov 1.9256381094969077 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov 3.353742978387375 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku 1.1785971273893026 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky 10.567779304716119 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. 3.3958547484575385 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov 18.57563762043123 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. 3.4605556168706864 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 3.247545496544868 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Thu Aug 31 00:00:00 CEST 2017 0.066354 +1.3499999999999623E-4 +0.2038689802020599
Thu Dec 01 00:00:00 CET 2016 0.064855 +0.0 +0.0
Thu Dec 03 00:00:00 CET 2015 0.062496 +0.0 +0.0
Thu Dec 04 00:00:00 CET 2014 0.060108 +0.0 +0.0
Thu Dec 07 00:00:00 CET 2017 0.06694 +0.0 +0.0
Thu Dec 08 00:00:00 CET 2016 0.064855 +0.0 +0.0
Thu Dec 10 00:00:00 CET 2015 0.062496 +0.0 +0.0
Thu Dec 11 00:00:00 CET 2014 0.060108 +0.0 +0.0
Thu Dec 14 00:00:00 CET 2017 0.06694 +0.0 +0.0
Thu Dec 15 00:00:00 CET 2016 0.064855 +0.0 +0.0
Thu Dec 17 00:00:00 CET 2015 0.062496 +0.0 +0.0
Thu Dec 18 00:00:00 CET 2008 0.0461992962889199 +5.6429662085903665E-5 +0.12229336018991432
Thu Dec 18 00:00:00 CET 2014 0.060108 +0.0 +0.0
Thu Dec 21 00:00:00 CET 2017 0.06694 +0.0 +0.0
Thu Dec 22 00:00:00 CET 2016 0.064855 +0.0 +0.0
Thu Dec 28 00:00:00 CET 2017 0.06694 +0.0 +0.0
Thu Dec 29 00:00:00 CET 2016 0.064855 +0.0 +0.0
Thu Dec 31 00:00:00 CET 2015 0.062751 +2.549999999999983E-4 +0.4080261136712835
Thu Feb 01 00:00:00 CET 2018 0.067254 +0.0 +0.0
Thu Feb 02 00:00:00 CET 2017 0.065029 +0.0 +0.0
Thu Feb 04 00:00:00 CET 2016 0.062903 +0.0 +0.0
Thu Feb 05 00:00:00 CET 2015 0.060573 +0.0 +0.0
Thu Feb 08 00:00:00 CET 2018 0.067254 +0.0 +0.0
Thu Feb 09 00:00:00 CET 2017 0.06512 +0.0 +0.0
Thu Feb 11 00:00:00 CET 2016 0.062903 +0.0 +0.0
Thu Feb 12 00:00:00 CET 2015 0.060573 +0.0 +0.0
Thu Feb 15 00:00:00 CET 2018 0.067254 +0.0 +0.0
Thu Feb 16 00:00:00 CET 2017 0.06512 +0.0 +0.0
Thu Feb 18 00:00:00 CET 2016 0.062903 +0.0 +0.0
Thu Feb 19 00:00:00 CET 2015 0.060573 +0.0 +0.0
Thu Feb 20 00:00:00 CET 2014 0.058176 +0.0 +0.0
Thu Feb 22 00:00:00 CET 2018 0.067254 +0.0 +0.0
Thu Feb 23 00:00:00 CET 2017 0.06512 +0.0 +0.0
Thu Feb 25 00:00:00 CET 2016 0.062903 +0.0 +0.0
Thu Feb 26 00:00:00 CET 2015 0.060573 +0.0 +0.0
Thu Feb 27 00:00:00 CET 2014 0.058176 +0.0 +0.0
Thu Feb 28 00:00:00 CET 2013 0.056262 +1.830000000000026E-4 +0.3263253624351279
Thu Jan 01 00:00:00 CET 2009 0.046365 +1.0927404899420401E-4 +0.2362389666307365
Thu Jan 04 00:00:00 CET 2018 0.067172 +0.0 +0.0
Thu Jan 07 00:00:00 CET 2016 0.062751 +0.0 +0.0
Thu Jan 08 00:00:00 CET 2015 0.060449 +0.0 +0.0
Thu Jan 11 00:00:00 CET 2018 0.067172 +0.0 +0.0
Thu Jan 12 00:00:00 CET 2017 0.065029 +0.0 +0.0
Thu Jan 14 00:00:00 CET 2016 0.062751 +0.0 +0.0
Thu Jan 15 00:00:00 CET 2015 0.060449 +0.0 +0.0
Thu Jan 18 00:00:00 CET 2018 0.067172 +0.0 +0.0
Thu Jan 19 00:00:00 CET 2017 0.065029 +0.0 +0.0
Thu Jan 21 00:00:00 CET 2016 0.062751 +0.0 +0.0
Thu Jan 22 00:00:00 CET 2015 0.060449 +0.0 +0.0
Thu Jan 25 00:00:00 CET 2018 0.067172 +0.0 +0.0
Thu Jan 26 00:00:00 CET 2017 0.065029 +0.0 +0.0
Thu Jan 28 00:00:00 CET 2016 0.062751 +0.0 +0.0
Thu Jan 29 00:00:00 CET 2015 0.060449 +0.0 +0.0
Thu Jan 31 00:00:00 CET 2013 0.056079 +1.6499999999999848E-4 +0.2950960403476728
Thu Jul 02 00:00:00 CEST 2015 0.061421 +0.0 +0.0
Thu Jul 03 00:00:00 CEST 2014 0.05894 +0.0 +0.0
Thu Jul 06 00:00:00 CEST 2017 0.066046 +0.0 +0.0
Thu Jul 07 00:00:00 CEST 2016 0.064075 +0.0 +0.0
Thu Jul 09 00:00:00 CEST 2015 0.061421 +0.0 +0.0
Thu Jul 10 00:00:00 CEST 2014 0.05894 +0.0 +0.0
Thu Jul 13 00:00:00 CEST 2017 0.066046 +0.0 +0.0
Thu Jul 14 00:00:00 CEST 2016 0.064075 +0.0 +0.0
Thu Jul 16 00:00:00 CEST 2015 0.061421 +0.0 +0.0
Thu Jul 20 00:00:00 CEST 2017 0.066046 +0.0 +0.0
Thu Jul 21 00:00:00 CEST 2016 0.064075 +0.0 +0.0
Thu Jul 23 00:00:00 CEST 2015 0.061421 +0.0 +0.0
Thu Jul 24 00:00:00 CEST 2014 0.05894 +0.0 +0.0
Thu Jul 27 00:00:00 CEST 2017 0.066046 +0.0 +0.0
Thu Jul 28 00:00:00 CEST 2016 0.064075 +0.0 +0.0
Thu Jul 30 00:00:00 CEST 2015 0.061421 +0.0 +0.0
Thu Jul 31 00:00:00 CEST 2014 0.05894 +0.0 +0.0
Thu Jun 01 00:00:00 CEST 2017 0.065758 +0.0 +0.0
Thu Jun 02 00:00:00 CEST 2016 0.064022 +3.199999999999037E-5 +0.0500078137208817
Thu Jun 04 00:00:00 CEST 2015 0.061313 +0.0 +0.0
Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2014 0.058846 +0.0 +0.0
Thu Jun 08 00:00:00 CEST 2017 0.065758 +0.0 +0.0
Thu Jun 09 00:00:00 CEST 2016 0.064022 +0.0 +0.0
Thu Jun 11 00:00:00 CEST 2015 0.061313 +0.0 +0.0
Thu Jun 12 00:00:00 CEST 2014 0.058846 +0.0 +0.0
Thu Jun 15 00:00:00 CEST 2017 0.065758 +0.0 +0.0
Thu Jun 16 00:00:00 CEST 2016 0.064022 +0.0 +0.0
Thu Jun 18 00:00:00 CEST 2015 0.061313 +0.0 +0.0
Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2014 0.058846 +0.0 +0.0
Thu Jun 22 00:00:00 CEST 2017 0.065758 +0.0 +0.0
Thu Jun 23 00:00:00 CEST 2016 0.064022 +0.0 +0.0
Thu Jun 25 00:00:00 CEST 2015 0.061313 +0.0 +0.0
Thu Jun 26 00:00:00 CEST 2014 0.058846 +0.0 +0.0
Thu Jun 29 00:00:00 CEST 2017 0.065758 +0.0 +0.0
Thu Jun 30 00:00:00 CEST 2011 0.052682 +3.099999999999631E-5 +0.05887827391690337
Thu Jun 30 00:00:00 CEST 2016 0.064022 +0.0 +0.0
Thu Mar 01 00:00:00 CET 2018 0.067529 +0.0 +0.0
Thu Mar 02 00:00:00 CET 2017 0.065229 +0.0 +0.0
Thu Mar 03 00:00:00 CET 2016 0.063402 +0.0 +0.0
Thu Mar 05 00:00:00 CET 2015 0.060591 +0.0 +0.0
Thu Mar 06 00:00:00 CET 2014 0.058332 +0.0 +0.0
Thu Mar 08 00:00:00 CET 2018 0.067529 +0.0 +0.0
Thu Mar 09 00:00:00 CET 2017 0.065229 +0.0 +0.0
Thu Mar 10 00:00:00 CET 2016 0.063402 +0.0 +0.0
Thu Mar 12 00:00:00 CET 2015 0.060591 +0.0 +0.0
Thu Mar 13 00:00:00 CET 2014 0.058332 +0.0 +0.0
Nájdených 1 120 záznamov, zobrazujem 501 až 600.[<<] 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 [>>]
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií