Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Realitná investičná stratégia

  • Správca fondov IAD Investments
  • Stredná úroveň rizika
  • Referenčná mena EUR

Aktuálna hodnota podielového listu 0.067967 EUR

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Thu May 24 00:00:00 CEST 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac 0.40328537241114404 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace 1.0565224534180073 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov 1.9256381094969077 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov 3.353742978387375 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku 1.1785971273893026 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky 10.567779304716119 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. 3.3895769898023564 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov 18.57563762043123 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. 3.456708962855637 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 3.247545496544868 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Mon Nov 24 00:00:00 CET 2014 0.059889 +0.0 +0.0
Mon Nov 27 00:00:00 CET 2017 0.066673 +0.0 +0.0
Mon Nov 28 00:00:00 CET 2016 0.064771 +0.0 +0.0
Mon Nov 30 00:00:00 CET 2015 0.062496 +1.7299999999999954E-4 +0.2775861239028927
Mon Oct 02 00:00:00 CEST 2017 0.066549 +0.0 +0.0
Mon Oct 03 00:00:00 CEST 2016 0.064631 +0.0 +0.0
Mon Oct 05 00:00:00 CEST 2015 0.062094 +0.0 +0.0
Mon Oct 06 00:00:00 CEST 2014 0.059666 +0.0 +0.0
Mon Oct 09 00:00:00 CEST 2017 0.066549 +0.0 +0.0
Mon Oct 10 00:00:00 CEST 2016 0.064631 +0.0 +0.0
Mon Oct 12 00:00:00 CEST 2015 0.062094 +0.0 +0.0
Mon Oct 13 00:00:00 CEST 2014 0.059666 +0.0 +0.0
Mon Oct 16 00:00:00 CEST 2017 0.066549 +0.0 +0.0
Mon Oct 17 00:00:00 CEST 2016 0.064631 +0.0 +0.0
Mon Oct 19 00:00:00 CEST 2015 0.062094 +0.0 +0.0
Mon Oct 20 00:00:00 CEST 2014 0.059666 +0.0 +0.0
Mon Oct 23 00:00:00 CEST 2017 0.066549 +0.0 +0.0
Mon Oct 24 00:00:00 CEST 2016 0.064631 +0.0 +0.0
Mon Oct 26 00:00:00 CET 2015 0.062094 +0.0 +0.0
Mon Oct 27 00:00:00 CET 2014 0.059666 +0.0 +0.0
Mon Oct 30 00:00:00 CET 2017 0.066549 +0.0 +0.0
Mon Oct 31 00:00:00 CET 2016 0.064771 +1.4000000000000123E-4 +0.21661431820643884
Mon Sep 04 00:00:00 CEST 2017 0.066354 +0.0 +0.0
Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2016 0.064353 +0.0 +0.0
Mon Sep 07 00:00:00 CEST 2015 0.061916 +0.0 +0.0
Mon Sep 08 00:00:00 CEST 2014 0.059336 +0.0 +0.0
Mon Sep 11 00:00:00 CEST 2017 0.066354 +0.0 +0.0
Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 0.064353 +0.0 +0.0
Mon Sep 14 00:00:00 CEST 2015 0.061916 +0.0 +0.0
Mon Sep 18 00:00:00 CEST 2017 0.066354 +0.0 +0.0
Mon Sep 19 00:00:00 CEST 2016 0.064353 +0.0 +0.0
Mon Sep 21 00:00:00 CEST 2015 0.061916 +0.0 +0.0
Mon Sep 22 00:00:00 CEST 2014 0.059336 +0.0 +0.0
Mon Sep 25 00:00:00 CEST 2017 0.066354 +0.0 +0.0
Mon Sep 26 00:00:00 CEST 2016 0.064353 +0.0 +0.0
Mon Sep 28 00:00:00 CEST 2015 0.061916 +0.0 +0.0
Sat Apr 04 00:00:00 CEST 2009 0.04702 +3.399999999999931E-5 +0.0723619801642883
Sat Apr 18 00:00:00 CEST 2009 0.047097 +3.899999999999737E-5 +0.08287645033786362
Sat Apr 25 00:00:00 CEST 2009 0.047136 +3.899999999999737E-5 +0.08280782215426541
Sat Aug 29 00:00:00 CEST 2009 0.048104 +3.099999999999978E-4 +0.6486169812110347
Sat Feb 07 00:00:00 CET 2009 0.046559 +2.4800000000000516E-4 +0.5355099220487602
Sat Feb 14 00:00:00 CET 2009 0.046617 +5.7999999999995555E-5 +0.12457312227496686
Sat Feb 21 00:00:00 CET 2009 0.046668 +5.100000000000243E-5 +0.10940214943046556
Sat Feb 28 00:00:00 CET 2009 0.046723 +5.4999999999999494E-5 +0.11785377560640597
Sat Jan 10 00:00:00 CET 2009 0.046311 -5.400000000000543E-5 -0.11646716273051538
Sat Jan 17 00:00:00 CET 2009 0.046311 +0.0 +0.0
Sat Jan 24 00:00:00 CET 2009 0.046311 +0.0 +0.0
Sat Jan 31 00:00:00 CET 2009 0.046311 +0.0 +0.0
Sat Jul 04 00:00:00 CEST 2009 0.047794 +0.0 +0.0
Sat Jun 06 00:00:00 CEST 2009 0.047288 +0.0 +0.0
Sat Jun 13 00:00:00 CEST 2009 0.047288 +0.0 +0.0
Sat Jun 20 00:00:00 CEST 2009 0.047288 +0.0 +0.0
Sat Jun 27 00:00:00 CEST 2009 0.047288 +0.0 +0.0
Sat Mar 07 00:00:00 CET 2009 0.046771 +4.799999999999943E-5 +0.10273312929392375
Sat Mar 21 00:00:00 CET 2009 0.046888 +1.1699999999999905E-4 +0.25015501058346956
Sat Mar 28 00:00:00 CET 2009 0.046986 +9.800000000000086E-5 +0.2090087015867539
Sat May 16 00:00:00 CEST 2009 0.047279 +4.900000000000043E-5 +0.10374761803937815
Sat May 23 00:00:00 CEST 2009 0.047288 +8.999999999995123E-6 +0.019035935616230404
Sat May 30 00:00:00 CEST 2009 0.047288 +0.0 +0.0
Sat Nov 28 00:00:00 CET 2009 0.048982 +6.579999999999989E-4 +1.3616422481582617
Sat Oct 24 00:00:00 CEST 2009 0.048324 +6.499999999999562E-5 +0.13468990240161816
Sun Jan 25 00:00:00 CET 2015 0.060449 +0.0 +0.0
Thu Apr 02 00:00:00 CEST 2015 0.06093 +3.38999999999999E-4 +0.5594890330246898
Thu Apr 03 00:00:00 CEST 2014 0.058571 +0.0 +0.0
Thu Apr 05 00:00:00 CEST 2018 0.067694 +0.0 +0.0
Thu Apr 06 00:00:00 CEST 2017 0.065456 +0.0 +0.0
Thu Apr 07 00:00:00 CEST 2016 0.063971 +0.0 +0.0
Thu Apr 09 00:00:00 CEST 2015 0.06093 +0.0 +0.0
Thu Apr 10 00:00:00 CEST 2014 0.058571 +0.0 +0.0
Thu Apr 12 00:00:00 CEST 2018 0.067694 +0.0 +0.0
Thu Apr 13 00:00:00 CEST 2017 0.065456 +0.0 +0.0
Thu Apr 14 00:00:00 CEST 2016 0.063971 +0.0 +0.0
Thu Apr 16 00:00:00 CEST 2015 0.06093 +0.0 +0.0
Thu Apr 17 00:00:00 CEST 2014 0.058571 +0.0 +0.0
Thu Apr 19 00:00:00 CEST 2018 0.067694 +0.0 +0.0
Thu Apr 20 00:00:00 CEST 2017 0.065456 +0.0 +0.0
Thu Apr 21 00:00:00 CEST 2016 0.063971 +0.0 +0.0
Thu Apr 23 00:00:00 CEST 2015 0.06093 +0.0 +0.0
Thu Apr 24 00:00:00 CEST 2014 0.058571 +0.0 +0.0
Thu Apr 26 00:00:00 CEST 2018 0.067694 +0.0 +0.0
Thu Apr 27 00:00:00 CEST 2017 0.065456 +0.0 +0.0
Thu Apr 28 00:00:00 CEST 2016 0.063971 +0.0 +0.0
Thu Apr 30 00:00:00 CEST 2015 0.06093 +0.0 +0.0
Thu Aug 01 00:00:00 CEST 2013 0.057036 +2.620000000000053E-4 +0.46147884595062294
Thu Aug 03 00:00:00 CEST 2017 0.066219 +0.0 +0.0
Thu Aug 04 00:00:00 CEST 2016 0.064142 +0.0 +0.0
Thu Aug 06 00:00:00 CEST 2015 0.06169 +0.0 +0.0
Thu Aug 07 00:00:00 CEST 2014 0.059143 +0.0 +0.0
Thu Aug 10 00:00:00 CEST 2017 0.066219 +0.0 +0.0
Thu Aug 11 00:00:00 CEST 2016 0.064142 +0.0 +0.0
Thu Aug 13 00:00:00 CEST 2015 0.06169 +0.0 +0.0
Thu Aug 14 00:00:00 CEST 2014 0.059143 +0.0 +0.0
Thu Aug 17 00:00:00 CEST 2017 0.066219 +0.0 +0.0
Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2016 0.064142 +0.0 +0.0
Thu Aug 19 00:00:00 CEST 2010 0.050906 +2.930000000000016E-4 +0.5789026534684751
Thu Aug 21 00:00:00 CEST 2014 0.059143 +0.0 +0.0
Thu Aug 24 00:00:00 CEST 2017 0.066219 +0.0 +0.0
Thu Aug 25 00:00:00 CEST 2016 0.064142 +0.0 +0.0
Thu Aug 27 00:00:00 CEST 2015 0.06169 +0.0 +0.0
Thu Aug 28 00:00:00 CEST 2014 0.059143 +0.0 +0.0
Nájdených 1 121 záznamov, zobrazujem 401 až 500.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií