Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Realitná investičná stratégia

  • Správca fondov IAD Investments
  • Stredná úroveň rizika
  • Referenčná mena EUR

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Wed Jan 17 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac 0.34657902599342094 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace 0.9361523088250667 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov 1.704872361687304 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov 3.2954527979824233 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku 0.0 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky 11.12177207232541 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. 3.5578894140602335 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov 20.13449225596451 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. 3.7244954234454397 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 3.2954527979824233 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Fri Jun 03 00:00:00 CEST 2016 0.064022 +0.0 +0.0
Fri Jun 05 00:00:00 CEST 2015 0.061313 +0.0 +0.0
Fri Jun 06 00:00:00 CEST 2014 0.058846 +0.0 +0.0
Fri Jun 09 00:00:00 CEST 2017 0.065758 +0.0 +0.0
Fri Jun 10 00:00:00 CEST 2016 0.064022 +0.0 +0.0
Fri Jun 12 00:00:00 CEST 2015 0.061313 +0.0 +0.0
Fri Jun 13 00:00:00 CEST 2014 0.058846 +0.0 +0.0
Fri Jun 15 00:00:00 CEST 2012 0.054779 +2.6700000000000335E-4 +0.4898004109187042
Fri Jun 16 00:00:00 CEST 2017 0.065758 +0.0 +0.0
Fri Jun 17 00:00:00 CEST 2011 0.052651 +2.8200000000000447E-4 +0.5384865091943709
Fri Jun 17 00:00:00 CEST 2016 0.064022 +0.0 +0.0
Fri Jun 18 00:00:00 CEST 2010 0.050613 +0.0010229999999999961 +2.0629159104658186
Fri Jun 19 00:00:00 CEST 2015 0.061313 +0.0 +0.0
Fri Jun 20 00:00:00 CEST 2014 0.058846 +0.0 +0.0
Fri Jun 23 00:00:00 CEST 2017 0.065758 +0.0 +0.0
Fri Jun 24 00:00:00 CEST 2016 0.064022 +0.0 +0.0
Fri Jun 26 00:00:00 CEST 2015 0.061313 +0.0 +0.0
Fri Jun 27 00:00:00 CEST 2014 0.058846 +0.0 +0.0
Fri Jun 28 00:00:00 CEST 2013 0.056774 +1.0399999999999993E-4 +0.18351861655196444
Fri Jun 29 00:00:00 CEST 2012 0.054828 +4.900000000000043E-5 +0.08945033680790004
Fri Jun 30 00:00:00 CEST 2017 0.066046 +2.879999999999966E-4 +0.4379695246205699
Fri Mar 03 00:00:00 CET 2017 0.065229 +0.0 +0.0
Fri Mar 04 00:00:00 CET 2016 0.063402 +0.0 +0.0
Fri Mar 06 00:00:00 CET 2015 0.060591 +0.0 +0.0
Fri Mar 07 00:00:00 CET 2014 0.058332 +0.0 +0.0
Fri Mar 10 00:00:00 CET 2017 0.065229 +0.0 +0.0
Fri Mar 11 00:00:00 CET 2016 0.063402 +0.0 +0.0
Fri Mar 13 00:00:00 CET 2015 0.060591 +0.0 +0.0
Fri Mar 14 00:00:00 CET 2014 0.058332 +0.0 +0.0
Fri Mar 17 00:00:00 CET 2017 0.065229 +0.0 +0.0
Fri Mar 18 00:00:00 CET 2016 0.063402 +0.0 +0.0
Fri Mar 20 00:00:00 CET 2015 0.060591 +0.0 +0.0
Fri Mar 21 00:00:00 CET 2014 0.058332 +0.0 +0.0
Fri Mar 24 00:00:00 CET 2017 0.065229 +0.0 +0.0
Fri Mar 27 00:00:00 CET 2015 0.060591 +0.0 +0.0
Fri Mar 28 00:00:00 CET 2014 0.058332 +0.0 +0.0
Fri Mar 31 00:00:00 CEST 2017 0.065456 +2.2700000000000498E-4 +0.3480047218261859
Fri May 01 00:00:00 CEST 2009 0.047136 +0.0 +0.0
Fri May 02 00:00:00 CEST 2014 0.058714 +1.4300000000000423E-4 +0.24414812791313523
Fri May 05 00:00:00 CEST 2017 0.065729 +0.0 +0.0
Fri May 06 00:00:00 CEST 2016 0.06399 +0.0 +0.0
Fri May 08 00:00:00 CEST 2009 0.04723 +9.40000000000038E-5 +0.1994229463679602
Fri May 09 00:00:00 CEST 2014 0.058719 +0.0 +0.0
Fri May 12 00:00:00 CEST 2017 0.065729 +0.0 +0.0
Fri May 13 00:00:00 CEST 2016 0.06399 +0.0 +0.0
Fri May 15 00:00:00 CEST 2015 0.061164 +0.0 +0.0
Fri May 19 00:00:00 CEST 2017 0.065729 +0.0 +0.0
Fri May 20 00:00:00 CEST 2016 0.06399 +0.0 +0.0
Fri May 22 00:00:00 CEST 2015 0.061164 +0.0 +0.0
Fri May 23 00:00:00 CEST 2014 0.058719 +0.0 +0.0
Fri May 26 00:00:00 CEST 2017 0.065729 +0.0 +0.0
Fri May 27 00:00:00 CEST 2016 0.06399 +0.0 +0.0
Fri May 29 00:00:00 CEST 2015 0.061164 +0.0 +0.0
Fri May 30 00:00:00 CEST 2014 0.058719 +0.0 +0.0
Fri May 31 00:00:00 CEST 2013 0.05667 +2.0399999999999585E-4 +0.361279353947495
Fri Nov 03 00:00:00 CET 2017 0.066673 +0.0 +0.0
Fri Nov 04 00:00:00 CET 2016 0.064771 +0.0 +0.0
Fri Nov 06 00:00:00 CET 2015 0.062323 +0.0 +0.0
Fri Nov 07 00:00:00 CET 2014 0.059889 +0.0 +0.0
Fri Nov 10 00:00:00 CET 2017 0.066673 +0.0 +0.0
Fri Nov 11 00:00:00 CET 2016 0.064771 +0.0 +0.0
Fri Nov 13 00:00:00 CET 2015 0.062323 +0.0 +0.0
Fri Nov 14 00:00:00 CET 2014 0.059889 +0.0 +0.0
Fri Nov 18 00:00:00 CET 2016 0.064771 +0.0 +0.0
Fri Nov 20 00:00:00 CET 2015 0.062323 +0.0 +0.0
Fri Nov 21 00:00:00 CET 2014 0.059889 +0.0 +0.0
Fri Nov 24 00:00:00 CET 2017 0.066673 +0.0 +0.0
Fri Nov 25 00:00:00 CET 2016 0.064771 +0.0 +0.0
Fri Nov 27 00:00:00 CET 2015 0.062323 +0.0 +0.0
Fri Nov 28 00:00:00 CET 2014 0.059889 +0.0 +0.0
Fri Nov 29 00:00:00 CET 2013 0.057882 +2.6800000000000435E-4 +0.46516471690910066
Fri Oct 02 00:00:00 CEST 2015 0.062094 +0.0 +0.0
Fri Oct 03 00:00:00 CEST 2014 0.059666 +0.0 +0.0
Fri Oct 06 00:00:00 CEST 2017 0.066549 +0.0 +0.0
Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2016 0.064631 +0.0 +0.0
Fri Oct 09 00:00:00 CEST 2015 0.062094 +0.0 +0.0
Fri Oct 10 00:00:00 CEST 2014 0.059666 +0.0 +0.0
Fri Oct 12 00:00:00 CEST 2012 0.055491 +9.10000000000008E-5 +0.16425992779782916
Fri Oct 13 00:00:00 CEST 2017 0.066549 +0.0 +0.0
Fri Oct 14 00:00:00 CEST 2016 0.064631 +0.0 +0.0
Fri Oct 16 00:00:00 CEST 2015 0.062094 +0.0 +0.0
Fri Oct 17 00:00:00 CEST 2014 0.059666 +0.0 +0.0
Fri Oct 20 00:00:00 CEST 2017 0.066549 +0.0 +0.0
Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2016 0.064631 +0.0 +0.0
Fri Oct 23 00:00:00 CEST 2015 0.062094 +0.0 +0.0
Fri Oct 24 00:00:00 CEST 2014 0.059666 +0.0 +0.0
Fri Oct 27 00:00:00 CEST 2017 0.066549 +0.0 +0.0
Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2016 0.064631 +0.0 +0.0
Fri Oct 30 00:00:00 CET 2015 0.062323 +2.2900000000000004E-4 +0.36879569684671765
Fri Oct 31 00:00:00 CET 2014 0.059666 +0.0 +0.0
Fri Sep 02 00:00:00 CEST 2016 0.064353 +2.1099999999998897E-4 +0.32895762526892725
Fri Sep 04 00:00:00 CEST 2015 0.061916 +0.0 +0.0
Fri Sep 05 00:00:00 CEST 2014 0.059336 +0.0 +0.0
Fri Sep 08 00:00:00 CEST 2017 0.066354 +0.0 +0.0
Fri Sep 09 00:00:00 CEST 2016 0.064353 +0.0 +0.0
Fri Sep 11 00:00:00 CEST 2015 0.061916 +0.0 +0.0
Fri Sep 12 00:00:00 CEST 2014 0.059336 +0.0 +0.0
Fri Sep 14 00:00:00 CEST 2012 0.055276 +1.1699999999999905E-4 +0.2121140702333122
Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2011 0.053143 +1.3800000000000617E-4 +0.2603527969059769
Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2016 0.064353 +0.0 +0.0
Nájdených 1 034 záznamov, zobrazujem 101 až 200.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
Stiahnuť hodnoty v tabuľke
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií