Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Amundi - Rentier Invest Línia 7 (Pioneer)

  • Správca fondov Rentier Invest je Generali Poisťovňa
  • Produkt životného cyklu - investičný horizont do 1 roka
  • Referenčná mena EUR
  • Poradca a administrátor Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
  • Skladba fondov a ich podiely v jednotlivých líniách môžu byť v priebehu času menené. Tieto činnosti vykonáva správca fondov spolu s administrátorom. Správca s administrátorom dodržiava cieľový podiel akciových, dlhopisových a peňažných fondov v jednotlivých líniách.
  • Spoločnosť Pioneer sa 3.7.2017 stala súčasťou skupiny Amundi. K 1.11.2017 sa Pioneer Asset Management, a. s. premenoval na na Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Fri Jan 19 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac -0.09208103130755596 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace -0.21459227467811592 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov -0.4282655246252709 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov -0.8830694275274054 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku -0.030712530712528885 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky -1.9398733261995038 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. -0.6473159573197829 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov -1.9398733261995038 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. -0.38974184015857505 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 -1.0334346504559333 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Mon Jan 19 00:00:00 CET 2015 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 20 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 21 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jan 21 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 23 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 23 00:00:00 CET 2017 3.285 +0.001000000000000334 +0.030450669914742434
Mon Jan 24 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 25 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 25 00:00:00 CET 2016 3.301 +0.0 +0.0
Mon Jan 26 00:00:00 CET 2015 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 27 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 28 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jan 28 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 30 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 30 00:00:00 CET 2017 3.281 +0.0 +0.0
Mon Jan 31 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 01 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 02 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jul 02 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 03 00:00:00 CEST 2017 3.271 +0.0 +0.0
Mon Jul 04 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 04 00:00:00 CEST 2016 3.307 +0.0 +0.0
Mon Jul 06 00:00:00 CEST 2009 3.31939188740623 +0.0 +0.0
Mon Jul 07 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jul 07 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 08 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 09 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jul 09 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 10 00:00:00 CEST 2017 3.27 +9.999999999998899E-4 +0.030590394616083927
Mon Jul 11 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 11 00:00:00 CEST 2016 3.307 -9.999999999998899E-4 -0.030229746070133956
Mon Jul 12 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 13 00:00:00 CEST 2009 3.31939188740623 +0.0 +0.0
Mon Jul 13 00:00:00 CEST 2015 3.303 +0.0 +0.0
Mon Jul 14 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jul 14 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 15 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 16 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jul 16 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 17 00:00:00 CEST 2017 3.268 -0.001000000000000334 -0.030590394616098138
Mon Jul 18 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 18 00:00:00 CEST 2016 3.304 +0.0 +0.0
Mon Jul 19 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 20 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 20 00:00:00 CEST 2015 3.307 +0.0 +0.0
Mon Jul 21 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jul 21 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 22 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 23 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jul 23 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 24 00:00:00 CEST 2017 3.269 +0.0 +0.0
Mon Jul 25 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 25 00:00:00 CEST 2016 3.305 +0.0 +0.0
Mon Jul 26 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 27 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 27 00:00:00 CEST 2015 3.309 +0.0 +0.0
Mon Jul 28 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jul 28 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 29 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 30 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jul 30 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 31 00:00:00 CEST 2017 3.267 +0.0 +0.0
Mon Jun 01 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 01 00:00:00 CEST 2015 3.311 -0.002000000000000224 -0.06036824630245974
Mon Jun 02 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jun 02 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 03 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 04 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jun 04 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 05 00:00:00 CEST 2017 3.272 +0.0 +0.0
Mon Jun 06 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 06 00:00:00 CEST 2016 3.301 -9.999999999998899E-4 -0.03028467595396478
Mon Jun 07 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 08 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 08 00:00:00 CEST 2015 3.305 -9.999999999998899E-4 -0.030248033877796843
Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 10 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 11 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jun 11 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 12 00:00:00 CEST 2017 3.273 +0.0 +0.0
Mon Jun 13 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 13 00:00:00 CEST 2016 3.302 -9.999999999998899E-4 -0.030275507114737366
Mon Jun 14 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 15 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 15 00:00:00 CEST 2015 3.303 -0.002000000000000224 -0.0605143721633965
Mon Jun 16 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jun 16 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 17 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 18 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jun 18 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 19 00:00:00 CEST 2017 3.274 +9.999999999998899E-4 +0.0305530094714328
Mon Jun 20 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 20 00:00:00 CEST 2016 3.302 +9.999999999998899E-4 +0.03029385034838583
Mon Jun 21 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 22 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 22 00:00:00 CEST 2015 3.304 -0.001000000000000334 -0.03025718608171246
Mon Jun 23 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jun 23 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 24 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Nájdených 2 617 záznamov, zobrazujem 701 až 800.[<<] 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 [>>]
Stiahnuť hodnoty v tabuľke
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií