Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Amundi - Rentier Invest Línia 7 (Pioneer)

  • Správca fondov Rentier Invest je Generali Poisťovňa
  • Produkt životného cyklu - investičný horizont do 1 roka
  • Referenčná mena EUR
  • Poradca a administrátor Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
  • Skladba fondov a ich podiely v jednotlivých líniách môžu byť v priebehu času menené. Tieto činnosti vykonáva správca fondov spolu s administrátorom. Správca s administrátorom dodržiava cieľový podiel akciových, dlhopisových a peňažných fondov v jednotlivých líniách.
  • Spoločnosť Pioneer sa 3.7.2017 stala súčasťou skupiny Amundi. K 1.11.2017 sa Pioneer Asset Management, a. s. premenoval na na Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Fri Jan 19 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac -0.09208103130755596 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace -0.21459227467811592 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov -0.4282655246252709 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov -0.8830694275274054 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku -0.030712530712528885 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky -1.9398733261995038 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. -0.6473159573197829 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov -1.9398733261995038 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. -0.38974184015857505 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 -1.0334346504559333 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Mon Dec 06 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 07 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 07 00:00:00 CET 2015 3.303 +9.999999999998899E-4 +0.03028467595396478
Mon Dec 08 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 09 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 10 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Dec 10 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 11 00:00:00 CET 2017 3.261 -9.999999999998899E-4 -0.03065603923973015
Mon Dec 12 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 12 00:00:00 CET 2016 3.286 -9.999999999998899E-4 -0.030422878004259246
Mon Dec 13 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 14 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 14 00:00:00 CET 2015 3.302 -0.0019999999999997797 -0.060532687651331685
Mon Dec 15 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 16 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 17 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 18 00:00:00 CET 2017 3.26 +0.0 +0.0
Mon Dec 19 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 3.291 +9.999999999998899E-4 +0.03039513677811101
Mon Dec 20 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 21 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 21 00:00:00 CET 2015 3.303 +0.0 +0.0
Mon Dec 22 00:00:00 CET 2008 3.3194 +8.112999999809745E-6 +2.444122380325098E-4
Mon Dec 22 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 23 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 27 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 28 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 28 00:00:00 CET 2015 3.302 +0.0 +0.0
Mon Dec 29 00:00:00 CET 2008 3.3194 +0.0 +0.0
Mon Dec 29 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 30 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 31 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Dec 31 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 01 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 01 00:00:00 CET 2016 3.304 -0.001000000000000334 -0.03025718608171246
Mon Feb 02 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 02 00:00:00 CET 2015 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 03 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 04 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Feb 04 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 06 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 06 00:00:00 CET 2017 3.278 -9.999999999998899E-4 -0.030497102775228768
Mon Feb 07 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 08 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 08 00:00:00 CET 2016 3.303 +0.0 +0.0
Mon Feb 09 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 09 00:00:00 CET 2015 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 10 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 11 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Feb 11 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 13 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 13 00:00:00 CET 2017 3.279 +0.0 +0.0
Mon Feb 14 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 15 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 15 00:00:00 CET 2016 3.302 +9.999999999998899E-4 +0.03029385034838583
Mon Feb 16 00:00:00 CET 2015 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 17 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 18 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Feb 18 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 20 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 20 00:00:00 CET 2017 3.277 -9.999999999998899E-4 -0.030506406345338632
Mon Feb 21 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 22 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 22 00:00:00 CET 2016 3.304 +9.999999999998899E-4 +0.030275507114737366
Mon Feb 23 00:00:00 CET 2015 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 24 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 25 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Feb 25 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 27 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 27 00:00:00 CET 2017 3.278 +0.0 +0.0
Mon Feb 28 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 29 00:00:00 CET 2016 3.305 +0.001000000000000334 +0.030266343825672948
Mon Jan 02 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 02 00:00:00 CET 2017 3.29 +0.0 +0.0
Mon Jan 03 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 04 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 04 00:00:00 CET 2016 3.302 +9.999999999998899E-4 +0.03029385034838583
Mon Jan 05 00:00:00 CET 2009 3.3194 +0.0 +0.0
Mon Jan 05 00:00:00 CET 2015 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 06 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 07 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jan 07 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 08 00:00:00 CET 2018 3.256 +0.0 +0.0
Mon Jan 09 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 09 00:00:00 CET 2017 3.287 +9.999999999998899E-4 +0.030432136335974747
Mon Jan 10 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 11 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 11 00:00:00 CET 2016 3.3 -0.002000000000000224 -0.06056935190794377
Mon Jan 12 00:00:00 CET 2009 3.3194 +0.0 +0.0
Mon Jan 12 00:00:00 CET 2015 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 13 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 14 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jan 14 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 15 00:00:00 CET 2018 3.255 +0.0 +0.0
Mon Jan 16 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 16 00:00:00 CET 2017 3.285 +0.0 +0.0
Mon Jan 17 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 18 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 18 00:00:00 CET 2016 3.3 -0.001000000000000334 -0.03029385034838583
Mon Jan 19 00:00:00 CET 2009 3.3194 +0.0 +0.0
Nájdených 2 617 záznamov, zobrazujem 601 až 700.[<<] 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [>>]
Stiahnuť hodnoty v tabuľke
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií