Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Amundi - Rentier Invest Línia 7 (Pioneer)

  • Správca fondov Rentier Invest je Generali Poisťovňa
  • Produkt životného cyklu - investičný horizont do 1 roka
  • Referenčná mena EUR
  • Poradca a administrátor Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
  • Skladba fondov a ich podiely v jednotlivých líniách môžu byť v priebehu času menené. Tieto činnosti vykonáva správca fondov spolu s administrátorom. Správca s administrátorom dodržiava cieľový podiel akciových, dlhopisových a peňažných fondov v jednotlivých líniách.
  • Spoločnosť Pioneer sa 3.7.2017 stala súčasťou skupiny Amundi. K 1.11.2017 sa Pioneer Asset Management, a. s. premenoval na na Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Fri Jan 19 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac -0.09208103130755596 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace -0.21459227467811592 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov -0.4282655246252709 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov -0.8830694275274054 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku -0.030712530712528885 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky -1.9398733261995038 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. -0.6479025158903751 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov -1.9398733261995038 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. -0.389954398050929 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 -1.0334346504559333 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Fri Sep 23 00:00:00 CEST 2016 3.303 +0.0 +0.0
Fri Sep 24 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 25 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 25 00:00:00 CEST 2015 3.305 -9.999999999998899E-4 -0.030248033877796843
Fri Sep 26 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Sep 26 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 27 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 28 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Sep 28 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 29 00:00:00 CEST 2017 3.263 +0.0 +0.0
Fri Sep 30 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 30 00:00:00 CEST 2016 3.303 +9.999999999998899E-4 +0.03028467595396478
Mon Apr 02 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 03 00:00:00 CEST 2017 3.275 +9.999999999998899E-4 +0.030543677458766183
Mon Apr 04 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 04 00:00:00 CEST 2016 3.305 +0.0 +0.0
Mon Apr 06 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 08 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 10 00:00:00 CEST 2017 3.277 +0.001000000000000334 +0.030525030525026864
Mon Apr 11 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 11 00:00:00 CEST 2016 3.303 -9.999999999998899E-4 -0.030266343825658737
Mon Apr 12 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 14 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Apr 14 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 15 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 16 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2016 3.303 +0.0 +0.0
Mon Apr 19 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 20 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 20 00:00:00 CEST 2015 3.323 +0.0 +0.0
Mon Apr 21 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Apr 22 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 23 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 24 00:00:00 CEST 2017 3.275 +9.999999999998899E-4 +0.030543677458766183
Mon Apr 25 00:00:00 CEST 2016 3.299 -9.999999999998899E-4 -0.030303030303031164
Mon Apr 26 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 27 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 27 00:00:00 CEST 2015 3.322 +0.0 +0.0
Mon Apr 28 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Apr 28 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 29 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 01 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 01 00:00:00 CEST 2016 3.306 -9.999999999998899E-4 -0.03023888720893808
Mon Aug 02 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 03 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 03 00:00:00 CEST 2015 3.309 +0.0 +0.0
Mon Aug 04 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Aug 04 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 05 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 06 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Aug 06 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 08 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 08 00:00:00 CEST 2016 3.306 +0.0 +0.0
Mon Aug 09 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 10 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 10 00:00:00 CEST 2015 3.308 +0.0 +0.0
Mon Aug 11 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Aug 11 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 12 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 13 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Aug 13 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 14 00:00:00 CEST 2017 3.269 +0.0 +0.0
Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2016 3.307 +0.0 +0.0
Mon Aug 16 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 17 00:00:00 CEST 2009 3.31939188740623 +0.0 +0.0
Mon Aug 17 00:00:00 CEST 2015 3.309 +0.001000000000000334 +0.030229746070148167
Mon Aug 18 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Aug 18 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 19 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 20 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Aug 20 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 21 00:00:00 CEST 2017 3.267 -9.999999999998899E-4 -0.030599755201947687
Mon Aug 22 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 22 00:00:00 CEST 2016 3.306 +9.999999999998899E-4 +0.03025718608169825
Mon Aug 23 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 24 00:00:00 CEST 2009 3.31939188740623 +0.0 +0.0
Mon Aug 24 00:00:00 CEST 2015 3.307 -9.999999999998899E-4 -0.030229746070133956
Mon Aug 25 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Aug 25 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 26 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 27 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Aug 27 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 28 00:00:00 CEST 2017 3.266 +0.0 +0.0
Mon Aug 29 00:00:00 CEST 2016 3.305 +0.001000000000000334 +0.030266343825672948
Mon Aug 30 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 31 00:00:00 CEST 2009 3.31939188740623 +0.0 +0.0
Mon Aug 31 00:00:00 CEST 2015 3.304 -0.001000000000000334 -0.03025718608171246
Mon Dec 01 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Dec 01 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 02 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 03 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Dec 03 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 04 00:00:00 CET 2017 3.262 +0.0 +0.0
Mon Dec 05 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 05 00:00:00 CET 2016 3.288 -0.002000000000000224 -0.06079027355623623
Nájdených 2 617 záznamov, zobrazujem 501 až 600.[<<] 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 [>>]
Stiahnuť hodnoty v tabuľke
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií