Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Amundi - Rentier Invest Línia 7 (Pioneer)

  • Správca fondov Rentier Invest je Generali Poisťovňa
  • Produkt životného cyklu - investičný horizont do 1 roka
  • Referenčná mena EUR
  • Poradca a administrátor Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
  • Skladba fondov a ich podiely v jednotlivých líniách môžu byť v priebehu času menené. Tieto činnosti vykonáva správca fondov spolu s administrátorom. Správca s administrátorom dodržiava cieľový podiel akciových, dlhopisových a peňažných fondov v jednotlivých líniách.
  • Spoločnosť Pioneer sa 3.7.2017 stala súčasťou skupiny Amundi. K 1.11.2017 sa Pioneer Asset Management, a. s. premenoval na na Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Fri Jan 19 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac -0.09208103130755596 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace -0.21459227467811592 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov -0.4282655246252709 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov -0.8830694275274054 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku -0.030712530712528885 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky -1.9398733261995038 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. -0.6479025158903751 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov -1.9398733261995038 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. -0.389954398050929 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 -1.0334346504559333 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Fri Nov 15 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 16 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Nov 18 00:00:00 CET 2016 3.289 -9.999999999998899E-4 -0.03039513677811101
Fri Nov 19 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 20 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 20 00:00:00 CET 2015 3.307 +0.0 +0.0
Fri Nov 21 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Nov 21 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 23 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Nov 23 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 24 00:00:00 CET 2017 3.262 +0.0 +0.0
Fri Nov 25 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 26 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 27 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 27 00:00:00 CET 2015 3.307 +0.0 +0.0
Fri Nov 28 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Nov 28 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 29 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 30 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Nov 30 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 01 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 02 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 02 00:00:00 CEST 2015 3.307 +9.999999999998899E-4 +0.030248033877782632
Fri Oct 03 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Oct 03 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 04 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 05 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Oct 05 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 06 00:00:00 CEST 2017 3.262 +0.0 +0.0
Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2016 3.299 +0.0 +0.0
Fri Oct 08 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 09 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 09 00:00:00 CEST 2015 3.306 +0.0 +0.0
Fri Oct 10 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Oct 10 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 11 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 12 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Oct 12 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 13 00:00:00 CEST 2017 3.263 +9.999999999998899E-4 +0.03065603923973015
Fri Oct 14 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 14 00:00:00 CEST 2016 3.297 -0.0019999999999997797 -0.06062443164594811
Fri Oct 15 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 16 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 16 00:00:00 CEST 2015 3.308 +0.0029999999999996696 +0.09077155824508054
Fri Oct 17 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Oct 17 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 19 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Oct 19 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 20 00:00:00 CEST 2017 3.261 -9.999999999998899E-4 -0.03065603923973015
Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2016 3.298 -9.999999999998899E-4 -0.030312215822974053
Fri Oct 22 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 23 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 23 00:00:00 CEST 2015 3.307 -9.999999999998899E-4 -0.030229746070133956
Fri Oct 24 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Oct 24 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 26 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Oct 26 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 27 00:00:00 CEST 2017 3.262 -9.999999999998899E-4 -0.03064664419245844
Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 29 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 30 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 30 00:00:00 CET 2015 3.307 +0.0 +0.0
Fri Oct 31 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Oct 31 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 01 00:00:00 CEST 2017 3.266 -9.999999999998899E-4 -0.030609121518210713
Fri Sep 02 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 02 00:00:00 CEST 2016 3.302 -9.999999999998899E-4 -0.030275507114737366
Fri Sep 03 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 04 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 04 00:00:00 CEST 2015 3.305 +0.0 +0.0
Fri Sep 05 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Sep 05 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 06 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 07 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Sep 07 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 08 00:00:00 CEST 2017 3.265 -9.999999999998899E-4 -0.03061849357011681
Fri Sep 09 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 09 00:00:00 CEST 2016 3.301 -0.0019999999999997797 -0.06055101422947473
Fri Sep 10 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 11 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 11 00:00:00 CEST 2015 3.305 +0.0 +0.0
Fri Sep 12 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Sep 12 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 13 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 14 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Sep 14 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 15 00:00:00 CEST 2017 3.264 +9.999999999998899E-4 +0.03064664419245844
Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2016 3.301 +0.001000000000000334 +0.030303030303045375
Fri Sep 17 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 18 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 18 00:00:00 CEST 2015 3.305 +0.0030000000000001137 +0.09085402786190855
Fri Sep 19 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Sep 19 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 20 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 21 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Sep 21 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 22 00:00:00 CEST 2017 3.264 +0.0 +0.0
Fri Sep 23 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Nájdených 2 617 záznamov, zobrazujem 401 až 500.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
Stiahnuť hodnoty v tabuľke
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií