Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Amundi - Rentier Invest Línia 7 (Pioneer)

  • Správca fondov Rentier Invest je Generali Poisťovňa
  • Produkt životného cyklu - investičný horizont do 1 roka
  • Referenčná mena EUR
  • Poradca a administrátor Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
  • Skladba fondov a ich podiely v jednotlivých líniách môžu byť v priebehu času menené. Tieto činnosti vykonáva správca fondov spolu s administrátorom. Správca s administrátorom dodržiava cieľový podiel akciových, dlhopisových a peňažných fondov v jednotlivých líniách.
  • Spoločnosť Pioneer sa 3.7.2017 stala súčasťou skupiny Amundi. K 1.11.2017 sa Pioneer Asset Management, a. s. premenoval na na Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Fri Jan 19 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac -0.09208103130755596 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace -0.21459227467811592 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov -0.4282655246252709 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov -0.8830694275274054 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku -0.030712530712528885 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky -1.9398733261995038 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. -0.6473159573197829 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov -1.9398733261995038 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. -0.38974184015857505 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 -1.0334346504559333 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Fri Dec 12 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 13 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 14 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Dec 14 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 15 00:00:00 CET 2017 3.26 +0.0 +0.0
Fri Dec 16 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 16 00:00:00 CET 2016 3.29 +0.002000000000000224 +0.06082725060826988
Fri Dec 17 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 18 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 18 00:00:00 CET 2015 3.303 +0.0 +0.0
Fri Dec 19 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Dec 19 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 20 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 21 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Dec 21 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 22 00:00:00 CET 2017 3.257 -9.999999999998899E-4 -0.030693677102505035
Fri Dec 23 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 23 00:00:00 CET 2016 3.291 +9.999999999998899E-4 +0.03039513677811101
Fri Dec 27 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 28 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Dec 28 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 29 00:00:00 CET 2017 3.256 +0.0 +0.0
Fri Dec 30 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 30 00:00:00 CET 2016 3.29 -9.999999999998899E-4 -0.03038590094196536
Fri Feb 01 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Feb 01 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 03 00:00:00 CET 2017 3.279 -0.0030000000000001137 -0.09140767824497686
Fri Feb 04 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 05 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 05 00:00:00 CET 2016 3.303 +0.0 +0.0
Fri Feb 06 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 06 00:00:00 CET 2015 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 07 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 08 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Feb 08 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 10 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 10 00:00:00 CET 2017 3.279 -9.999999999998899E-4 -0.030487804878049474
Fri Feb 11 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 12 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 12 00:00:00 CET 2016 3.301 -0.0019999999999997797 -0.06055101422947473
Fri Feb 13 00:00:00 CET 2009 3.3194 +0.0 +0.0
Fri Feb 13 00:00:00 CET 2015 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 14 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 15 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Feb 15 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 17 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 17 00:00:00 CET 2017 3.278 +0.0 +0.0
Fri Feb 18 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 19 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 19 00:00:00 CET 2016 3.303 +0.0 +0.0
Fri Feb 20 00:00:00 CET 2009 3.3194 +0.0 +0.0
Fri Feb 20 00:00:00 CET 2015 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 21 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 22 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Feb 22 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 24 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 24 00:00:00 CET 2017 3.278 +9.999999999998899E-4 +0.030515715593537607
Fri Feb 25 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 26 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 26 00:00:00 CET 2016 3.304 +0.0 +0.0
Fri Feb 27 00:00:00 CET 2009 3.319392 -7.999999999785956E-6 -2.4100741097754508E-4
Fri Feb 28 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 29 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jan 02 00:00:00 CET 2009 3.3194 +0.0 +0.0
Fri Jan 02 00:00:00 CET 2015 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 03 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 04 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jan 04 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 05 00:00:00 CET 2018 3.256 +0.0 +0.0
Fri Jan 06 00:00:00 CET 2017 3.286 -9.999999999998899E-4 -0.030422878004259246
Fri Jan 07 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 08 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 08 00:00:00 CET 2016 3.302 +0.0 +0.0
Fri Jan 09 00:00:00 CET 2009 3.3194 +0.0 +0.0
Fri Jan 10 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 11 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jan 11 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 12 00:00:00 CET 2018 3.255 +9.999999999998899E-4 +0.03073140749845038
Fri Jan 13 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 13 00:00:00 CET 2017 3.285 -0.0019999999999997797 -0.06084575600850428
Fri Jan 14 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 15 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 15 00:00:00 CET 2016 3.301 +0.0 +0.0
Fri Jan 16 00:00:00 CET 2009 3.3194 +0.0 +0.0
Fri Jan 16 00:00:00 CET 2015 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 17 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 18 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jan 18 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 19 00:00:00 CET 2018 3.255 +0.0 +0.0
Fri Jan 20 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 20 00:00:00 CET 2017 3.284 +0.0 +0.0
Fri Jan 21 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 22 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 22 00:00:00 CET 2016 3.301 +0.0 +0.0
Fri Jan 23 00:00:00 CET 2009 3.3194 +0.0 +0.0
Fri Jan 23 00:00:00 CET 2015 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 24 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 25 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jan 25 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 27 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Nájdených 2 617 záznamov, zobrazujem 101 až 200.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
Stiahnuť hodnoty v tabuľke
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií