Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Amundi - Rentier Invest Línia 7 (Pioneer)

  • Správca fondov Rentier Invest je Generali Poisťovňa
  • Produkt životného cyklu - investičný horizont do 1 roka
  • Referenčná mena EUR
  • Poradca a administrátor Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
  • Skladba fondov a ich podiely v jednotlivých líniách môžu byť v priebehu času menené. Tieto činnosti vykonáva správca fondov spolu s administrátorom. Správca s administrátorom dodržiava cieľový podiel akciových, dlhopisových a peňažných fondov v jednotlivých líniách.
  • Spoločnosť Pioneer sa 3.7.2017 stala súčasťou skupiny Amundi. K 1.11.2017 sa Pioneer Asset Management, a. s. premenoval na na Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Fri Jan 19 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac -0.09208103130755596 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace -0.21459227467811592 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov -0.4282655246252709 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov -0.8830694275274054 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku -0.030712530712528885 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky -1.9398733261995038 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. -0.6484901384291142 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov -1.9398733261995038 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. -0.39016718791968774 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 -1.0334346504559333 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Fri Apr 01 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 01 00:00:00 CEST 2016 3.305 +0.0 +0.0
Fri Apr 03 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 04 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Apr 04 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 05 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 07 00:00:00 CEST 2017 3.276 +0.0 +0.0
Fri Apr 08 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 08 00:00:00 CEST 2016 3.304 +0.0 +0.0
Fri Apr 09 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 10 00:00:00 CEST 2015 3.325 +0.001000000000000334 +0.03008423586041431
Fri Apr 11 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Apr 11 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 12 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 13 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 15 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 15 00:00:00 CEST 2016 3.303 +9.999999999998899E-4 +0.03028467595396478
Fri Apr 16 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 17 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 17 00:00:00 CEST 2015 3.323 -9.999999999998899E-4 -0.0300842358604001
Fri Apr 18 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Apr 18 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 19 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 20 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 21 00:00:00 CEST 2017 3.274 -9.999999999998899E-4 -0.030534351145036
Fri Apr 22 00:00:00 CEST 2016 3.3 +0.0 +0.0
Fri Apr 23 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 24 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 24 00:00:00 CEST 2015 3.322 +0.0 +0.0
Fri Apr 25 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Apr 25 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 26 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 27 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 28 00:00:00 CEST 2017 3.273 -9.999999999998899E-4 -0.030543677458766183
Fri Apr 29 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Apr 29 00:00:00 CEST 2016 3.299 -9.999999999998899E-4 -0.030303030303031164
Fri Apr 30 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 02 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 03 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Aug 03 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 04 00:00:00 CEST 2017 3.268 -0.001000000000000334 -0.030590394616098138
Fri Aug 05 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 05 00:00:00 CEST 2016 3.306 -9.999999999998899E-4 -0.03023888720893808
Fri Aug 06 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 07 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 07 00:00:00 CEST 2015 3.308 +0.0 +0.0
Fri Aug 08 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Aug 08 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 09 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 10 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Aug 10 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 11 00:00:00 CEST 2017 3.269 +0.001000000000000334 +0.030599755201961898
Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2016 3.307 +0.0 +0.0
Fri Aug 13 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 14 00:00:00 CEST 2009 3.31939188740623 +0.0 +0.0
Fri Aug 14 00:00:00 CEST 2015 3.308 +0.0 +0.0
Fri Aug 15 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Aug 15 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 16 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 17 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Aug 17 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 18 00:00:00 CEST 2017 3.268 +0.0 +0.0
Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2016 3.305 -9.999999999998899E-4 -0.030248033877796843
Fri Aug 20 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 21 00:00:00 CEST 2009 3.31939188740623 +0.0 +0.0
Fri Aug 21 00:00:00 CEST 2015 3.308 +0.0 +0.0
Fri Aug 22 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Aug 22 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 23 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 24 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Aug 24 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 25 00:00:00 CEST 2017 3.266 -9.999999999998899E-4 -0.030609121518210713
Fri Aug 26 00:00:00 CEST 2016 3.304 +0.0 +0.0
Fri Aug 27 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 28 00:00:00 CEST 2009 3.31939188740623 +0.0 +0.0
Fri Aug 28 00:00:00 CEST 2015 3.305 +0.0 +0.0
Fri Aug 29 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 30 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Aug 31 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Aug 31 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 01 00:00:00 CET 2017 3.262 +0.0 +0.0
Fri Dec 02 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 02 00:00:00 CET 2016 3.29 +0.002000000000000224 +0.06082725060826988
Fri Dec 03 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 04 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 04 00:00:00 CET 2015 3.302 -9.999999999998899E-4 -0.030275507114737366
Fri Dec 05 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 06 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 07 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Dec 07 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 08 00:00:00 CET 2017 3.262 +0.0 +0.0
Fri Dec 09 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 09 00:00:00 CET 2016 3.287 +0.0 +0.0
Fri Dec 10 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 11 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 11 00:00:00 CET 2015 3.304 +0.0 +0.0
Nájdených 2 617 záznamov, zobrazujem 1 až 100.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
Stiahnuť hodnoty v tabuľke
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií