Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Amundi - Rentier Invest Línia 7 (Pioneer)

  • Správca fondov Rentier Invest je Generali Poisťovňa
  • Produkt životného cyklu - investičný horizont do 1 roka
  • Referenčná mena EUR
  • Poradca a administrátor Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
  • Skladba fondov a ich podiely v jednotlivých líniách môžu byť v priebehu času menené. Tieto činnosti vykonáva správca fondov spolu s administrátorom. Správca s administrátorom dodržiava cieľový podiel akciových, dlhopisových a peňažných fondov v jednotlivých líniách.
  • Spoločnosť Pioneer sa 3.7.2017 stala súčasťou skupiny Amundi. K 1.11.2017 sa Pioneer Asset Management, a. s. premenoval na na Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Fri Jan 19 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac -0.09208103130755596 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace -0.21459227467811592 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov -0.4282655246252709 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov -0.8830694275274054 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku -0.030712530712528885 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky -1.9398733261995038 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. -0.6484901384291142 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov -1.9398733261995038 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. -0.39016718791968774 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 -1.0334346504559333 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Wed Sep 30 00:00:00 CEST 2015 3.305 +0.0 +0.0
Wed Sep 30 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 29 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 27 00:00:00 CEST 2017 3.263 -9.999999999998899E-4 -0.03063725490196134
Wed Sep 26 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 26 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Sep 25 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 24 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 24 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Sep 23 00:00:00 CEST 2015 3.306 +0.0 +0.0
Wed Sep 23 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 22 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 21 00:00:00 CEST 2016 3.301 -9.999999999998899E-4 -0.03028467595396478
Wed Sep 21 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 20 00:00:00 CEST 2017 3.264 +0.0 +0.0
Wed Sep 19 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 19 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Sep 18 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 17 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 17 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Sep 16 00:00:00 CEST 2015 3.302 -0.0019999999999997797 -0.060532687651331685
Wed Sep 16 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 3.301 +0.001000000000000334 +0.030303030303045375
Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 13 00:00:00 CEST 2017 3.263 +0.0 +0.0
Wed Sep 12 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 12 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 10 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 10 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Sep 09 00:00:00 CEST 2015 3.305 +0.0 +0.0
Wed Sep 09 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 08 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 07 00:00:00 CEST 2016 3.305 +0.0 +0.0
Wed Sep 07 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 06 00:00:00 CEST 2017 3.265 -9.999999999998899E-4 -0.03061849357011681
Wed Sep 05 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 05 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Sep 04 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Sep 02 00:00:00 CEST 2015 3.304 +9.999999999998899E-4 +0.030275507114737366
Wed Sep 02 00:00:00 CEST 2009 3.31939188740623 +0.0 +0.0
Wed Oct 31 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 31 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Oct 30 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 29 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 29 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Oct 28 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 27 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2016 3.296 -0.001000000000000334 -0.03033060357901718
Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 25 00:00:00 CEST 2017 3.261 +0.0 +0.0
Wed Oct 24 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 24 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Oct 22 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 22 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Oct 21 00:00:00 CEST 2015 3.306 +9.999999999998899E-4 +0.03025718608169825
Wed Oct 21 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 20 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2016 3.298 +0.0 +0.0
Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 18 00:00:00 CEST 2017 3.262 -9.999999999998899E-4 -0.03064664419245844
Wed Oct 17 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 17 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Oct 16 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 15 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 15 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Oct 14 00:00:00 CEST 2015 3.306 +9.999999999998899E-4 +0.03025718608169825
Wed Oct 14 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 13 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 12 00:00:00 CEST 2016 3.298 -9.999999999998899E-4 -0.030312215822974053
Wed Oct 12 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 11 00:00:00 CEST 2017 3.262 +0.0 +0.0
Wed Oct 10 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 10 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Oct 09 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 08 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 08 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Oct 07 00:00:00 CEST 2015 3.305 +0.0 +0.0
Wed Oct 07 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 06 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2016 3.299 -0.002000000000000224 -0.06058770069677166
Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 04 00:00:00 CEST 2017 3.262 -9.999999999998899E-4 -0.03064664419245844
Wed Oct 03 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 03 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Oct 02 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 01 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 01 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Nov 30 00:00:00 CET 2016 3.289 -9.999999999998899E-4 -0.03039513677811101
Wed Nov 30 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Nov 29 00:00:00 CET 2017 3.261 -9.999999999998899E-4 -0.03065603923973015
Wed Nov 28 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Nov 28 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Nov 27 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Nov 26 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Nov 26 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Nov 25 00:00:00 CET 2015 3.307 +9.999999999998899E-4 +0.030248033877782632
Nájdených 2 617 záznamov, zobrazujem 1 až 100.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
Stiahnuť hodnoty v tabuľke
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií