Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Amundi - Rentier Invest Línia 6 (Pioneer)

  • Správca fondov Rentier Invest je Generali Poisťovňa
  • Produkt životného cyklu - investičný horizont 1 - 3 roky
  • Referenčná mena EUR
  • Poradca a administrátor Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
  • Skladba fondov a ich podiely v jednotlivých líniách môžu byť v priebehu času menené. Tieto činnosti vykonáva správca fondov spolu s administrátorom. Správca s administrátorom dodržiava cieľový podiel akciových, dlhopisových a peňažných fondov v jednotlivých líniách.
  • Spoločnosť Pioneer sa 3.7.2017 stala súčasťou skupiny Amundi. K 1.11.2017 sa Pioneer Asset Management, a. s. premenoval na na Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Fri Jan 19 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac 0.2268216614686791 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace 0.7409518381305213 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov 1.1155606407322605 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov 1.6096579476861272 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku 0.5403868031854442 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky 2.1676300578034713 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. 0.7134612727383471 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov 6.495406387675806 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. 1.2624108735889816 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 0.3711104767342155 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Mon Jan 20 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 21 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jan 21 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 23 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 23 00:00:00 CET 2017 3.479 +0.004999999999999893 +0.14392630972940879
Mon Jan 24 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 25 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 25 00:00:00 CET 2016 3.439 -0.0019999999999997797 -0.05812263876779866
Mon Jan 26 00:00:00 CET 2015 3.509 +0.0040000000000000036 +0.11412268188301766
Mon Jan 27 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 28 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jan 28 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 30 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 30 00:00:00 CET 2017 3.459 -0.009999999999999787 -0.28826751225136604
Mon Jan 31 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 01 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 02 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jul 02 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 03 00:00:00 CEST 2017 3.494 +0.007000000000000117 +0.20074562661314133
Mon Jul 04 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 04 00:00:00 CEST 2016 3.501 -0.0030000000000001137 -0.08561643835616906
Mon Jul 06 00:00:00 CEST 2009 3.31939188740623 +0.0 +0.0
Mon Jul 07 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jul 07 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 08 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 09 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jul 09 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 10 00:00:00 CEST 2017 3.483 +0.006000000000000227 +0.17256255392581465
Mon Jul 11 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 11 00:00:00 CEST 2016 3.51 +0.005999999999999783 +0.1712328767123239
Mon Jul 12 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 13 00:00:00 CEST 2009 3.31939188740623 +0.0 +0.0
Mon Jul 13 00:00:00 CEST 2015 3.507 +0.014000000000000234 +0.40080160320641767
Mon Jul 14 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jul 14 00:00:00 CEST 2014 3.3248 +0.005408000000000079 +0.16292140247371378
Mon Jul 15 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 16 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jul 16 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 17 00:00:00 CEST 2017 3.494 +0.0030000000000001137 +0.08593526210253799
Mon Jul 18 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 18 00:00:00 CEST 2016 3.508 +9.999999999998899E-4 +0.028514399771879084
Mon Jul 19 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 20 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 20 00:00:00 CEST 2015 3.545 +0.0040000000000000036 +0.11296243998870636
Mon Jul 21 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jul 21 00:00:00 CEST 2014 3.3301 -0.0013000000000000789 -0.03902263312721743
Mon Jul 22 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 23 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jul 23 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 24 00:00:00 CEST 2017 3.492 -9.999999999998899E-4 -0.028628685943317578
Mon Jul 25 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 25 00:00:00 CEST 2016 3.518 +0.0019999999999997797 +0.056882821387944205
Mon Jul 26 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 27 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 27 00:00:00 CEST 2015 3.521 -0.014000000000000234 -0.3960396039604035
Mon Jul 28 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jul 28 00:00:00 CEST 2014 3.3381 +0.0015999999999998238 +0.04795444327886855
Mon Jul 29 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 30 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jul 30 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 31 00:00:00 CEST 2017 3.488 +0.0 +0.0
Mon Jun 01 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 01 00:00:00 CEST 2015 3.546 -0.006000000000000227 -0.1689189189189193
Mon Jun 02 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jun 02 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 03 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 04 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jun 04 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 05 00:00:00 CEST 2017 3.516 +0.0 +0.0
Mon Jun 06 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 06 00:00:00 CEST 2016 3.488 -0.0030000000000001137 -0.0859352621025522
Mon Jun 07 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 08 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 08 00:00:00 CEST 2015 3.493 -0.008000000000000007 -0.22850614110254241
Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 10 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 11 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jun 11 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 12 00:00:00 CEST 2017 3.515 -0.0029999999999996696 -0.08527572484365464
Mon Jun 13 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 13 00:00:00 CEST 2016 3.47 -0.01499999999999968 -0.43041606886656325
Mon Jun 14 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 15 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 15 00:00:00 CEST 2015 3.481 -0.016000000000000014 -0.45753503002573837
Mon Jun 16 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jun 16 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 17 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 18 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jun 18 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 19 00:00:00 CEST 2017 3.525 +0.008000000000000007 +0.22746659084447174
Mon Jun 20 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 20 00:00:00 CEST 2016 3.485 +0.020000000000000018 +0.5772005772005855
Mon Jun 21 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 22 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 22 00:00:00 CEST 2015 3.504 +0.008999999999999897 +0.25751072961372756
Mon Jun 23 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jun 23 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 24 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 25 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Nájdených 2 613 záznamov, zobrazujem 701 až 800.[<<] 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 [>>]
Stiahnuť hodnoty v tabuľke
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií