Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Amundi - Rentier Invest Línia 6 (Pioneer)

  • Správca fondov Rentier Invest je Generali Poisťovňa
  • Produkt životného cyklu - investičný horizont 1 - 3 roky
  • Referenčná mena EUR
  • Poradca a administrátor Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
  • Skladba fondov a ich podiely v jednotlivých líniách môžu byť v priebehu času menené. Tieto činnosti vykonáva správca fondov spolu s administrátorom. Správca s administrátorom dodržiava cieľový podiel akciových, dlhopisových a peňažných fondov v jednotlivých líniách.
  • Spoločnosť Pioneer sa 3.7.2017 stala súčasťou skupiny Amundi. K 1.11.2017 sa Pioneer Asset Management, a. s. premenoval na na Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Fri Jan 19 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac 0.2268216614686791 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace 0.7409518381305213 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov 1.1155606407322605 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov 1.6096579476861272 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku 0.5403868031854442 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky 2.1676300578034713 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. 0.7134612727383471 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov 6.495406387675806 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. 1.2624108735889816 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 0.3711104767342155 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Mon Dec 07 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 07 00:00:00 CET 2015 3.498 +0.01100000000000012 +0.31545741324920584
Mon Dec 08 00:00:00 CET 2014 3.428 +0.0019999999999997797 +0.05837711617044761
Mon Dec 09 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 10 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Dec 10 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 11 00:00:00 CET 2017 3.537 -9.999999999998899E-4 -0.028264556246455186
Mon Dec 12 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 12 00:00:00 CET 2016 3.47 -0.004999999999999893 -0.1438848920863336
Mon Dec 13 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 14 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 14 00:00:00 CET 2015 3.462 -0.016000000000000014 -0.4600345025876891
Mon Dec 15 00:00:00 CET 2014 3.388 -0.01100000000000012 -0.32362459546926914
Mon Dec 16 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 17 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 18 00:00:00 CET 2017 3.536 +0.007000000000000117 +0.19835647492207897
Mon Dec 19 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 3.501 +0.005999999999999783 +0.1716738197424803
Mon Dec 20 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 21 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 21 00:00:00 CET 2015 3.477 -0.006000000000000227 -0.1722652885443665
Mon Dec 22 00:00:00 CET 2008 3.3194 +8.112999999809745E-6 +2.444122380325098E-4
Mon Dec 22 00:00:00 CET 2014 3.422 +0.0040000000000000036 +0.11702750146285723
Mon Dec 23 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 27 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 28 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 28 00:00:00 CET 2015 3.486 +0.0030000000000001137 +0.08613264427216905
Mon Dec 29 00:00:00 CET 2008 3.3194 +0.0 +0.0
Mon Dec 29 00:00:00 CET 2014 3.43 +0.0040000000000000036 +0.11675423234092364
Mon Dec 30 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 31 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Dec 31 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 01 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 01 00:00:00 CET 2016 3.458 -0.0040000000000000036 -0.1155401502021931
Mon Feb 02 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 02 00:00:00 CET 2015 3.5 +0.005999999999999783 +0.1717229536347844
Mon Feb 03 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 04 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Feb 04 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 06 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 06 00:00:00 CET 2017 3.452 -0.010000000000000231 -0.28885037550548986
Mon Feb 07 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 08 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 08 00:00:00 CET 2016 3.42 -0.015000000000000124 -0.4366812227074206
Mon Feb 09 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 09 00:00:00 CET 2015 3.502 -0.0050000000000003375 -0.14257199885943805
Mon Feb 10 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 11 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Feb 11 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 13 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 13 00:00:00 CET 2017 3.469 +0.005999999999999783 +0.17326017903552327
Mon Feb 14 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 15 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 15 00:00:00 CET 2016 3.424 +0.017999999999999794 +0.5284791544333416
Mon Feb 16 00:00:00 CET 2015 3.514 -0.002000000000000224 -0.056882821387944205
Mon Feb 17 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 18 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Feb 18 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 20 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 20 00:00:00 CET 2017 3.469 +0.0 +0.0
Mon Feb 21 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 22 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 22 00:00:00 CET 2016 3.447 +0.01100000000000012 +0.3201396973224746
Mon Feb 23 00:00:00 CET 2015 3.532 +0.008000000000000007 +0.22701475595914644
Mon Feb 24 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 25 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Feb 25 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 27 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 27 00:00:00 CET 2017 3.477 +9.999999999998899E-4 +0.028768699654776242
Mon Feb 28 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 29 00:00:00 CET 2016 3.463 +0.008000000000000007 +0.23154848046308985
Mon Jan 02 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 02 00:00:00 CET 2017 3.506 +0.0029999999999996696 +0.08564087924634123
Mon Jan 03 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 04 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 04 00:00:00 CET 2016 3.473 -0.009000000000000341 -0.2584721424468768
Mon Jan 05 00:00:00 CET 2009 3.3194 +0.0 +0.0
Mon Jan 05 00:00:00 CET 2015 3.419 -0.0129999999999999 -0.37878787878787534
Mon Jan 06 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 07 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jan 07 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 08 00:00:00 CET 2018 3.531 +0.002000000000000224 +0.05667327854916948
Mon Jan 09 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 09 00:00:00 CET 2017 3.492 +0.0019999999999997797 +0.05730659025786622
Mon Jan 10 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 11 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 11 00:00:00 CET 2016 3.44 -0.007000000000000117 -0.20307513780099384
Mon Jan 12 00:00:00 CET 2009 3.3194 +0.0 +0.0
Mon Jan 12 00:00:00 CET 2015 3.426 +0.0 +0.0
Mon Jan 13 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 14 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jan 14 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 15 00:00:00 CET 2018 3.528 -0.0019999999999997797 -0.056657223796037215
Mon Jan 16 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 16 00:00:00 CET 2017 3.485 -0.0050000000000003375 -0.14326647564470818
Mon Jan 17 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 18 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 18 00:00:00 CET 2016 3.421 -0.0050000000000003375 -0.14594279042616165
Mon Jan 19 00:00:00 CET 2009 3.3194 +0.0 +0.0
Mon Jan 19 00:00:00 CET 2015 3.46 +0.0030000000000001137 +0.08678044547296793
Nájdených 2 613 záznamov, zobrazujem 601 až 700.[<<] 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [>>]
Stiahnuť hodnoty v tabuľke
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií