Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Amundi - Rentier Invest Línia 6 (Pioneer)

  • Správca fondov Rentier Invest je Generali Poisťovňa
  • Produkt životného cyklu - investičný horizont 1 - 3 roky
  • Referenčná mena EUR
  • Poradca a administrátor Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
  • Skladba fondov a ich podiely v jednotlivých líniách môžu byť v priebehu času menené. Tieto činnosti vykonáva správca fondov spolu s administrátorom. Správca s administrátorom dodržiava cieľový podiel akciových, dlhopisových a peňažných fondov v jednotlivých líniách.
  • Spoločnosť Pioneer sa 3.7.2017 stala súčasťou skupiny Amundi. K 1.11.2017 sa Pioneer Asset Management, a. s. premenoval na na Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Fri Jan 19 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac 0.2268216614686791 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace 0.7409518381305213 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov 1.1155606407322605 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov 1.6096579476861272 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku 0.5403868031854442 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky 2.1676300578034713 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. 0.714764284581948 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov 6.495406387675806 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. 1.2637999984350223 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 0.3711104767342155 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Fri Sep 24 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 25 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 25 00:00:00 CEST 2015 3.459 +0.010000000000000231 +0.289939112786314
Fri Sep 26 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Sep 26 00:00:00 CEST 2014 3.39 +0.0030000000000001137 +0.08857395925599576
Fri Sep 27 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 28 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Sep 28 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 29 00:00:00 CEST 2017 3.505 +0.006999999999999673 +0.200114351057735
Fri Sep 30 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 30 00:00:00 CEST 2016 3.526 +9.999999999998899E-4 +0.02836879432624073
Mon Apr 02 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 03 00:00:00 CEST 2017 3.489 +9.999999999998899E-4 +0.028669724770651328
Mon Apr 04 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 04 00:00:00 CEST 2016 3.473 +0.0029999999999996696 +0.08645533141209683
Mon Apr 06 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 08 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 10 00:00:00 CEST 2017 3.497 +0.0 +0.0
Mon Apr 11 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 11 00:00:00 CEST 2016 3.466 +0.0 +0.0
Mon Apr 12 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 14 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Apr 14 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 15 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 16 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2016 3.479 -9.999999999998899E-4 -0.028735632183909843
Mon Apr 19 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 20 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 20 00:00:00 CEST 2015 3.595 +0.0050000000000003375 +0.13927576601673763
Mon Apr 21 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Apr 22 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 23 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 24 00:00:00 CEST 2017 3.503 +0.016000000000000014 +0.4588471465443149
Mon Apr 25 00:00:00 CEST 2016 3.467 -0.005999999999999783 -0.17276130146845503
Mon Apr 26 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 27 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 27 00:00:00 CEST 2015 3.6 +0.008000000000000007 +0.22271714922048602
Mon Apr 28 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Apr 28 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 29 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 01 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 01 00:00:00 CEST 2016 3.524 -0.005999999999999783 -0.16997167138809743
Mon Aug 02 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 03 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 03 00:00:00 CEST 2015 3.545 +0.004999999999999893 +0.14124293785312148
Mon Aug 04 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Aug 04 00:00:00 CEST 2014 3.3279 +3.9999999999995595E-4 +0.01202103681441713
Mon Aug 05 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 06 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Aug 06 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 08 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 08 00:00:00 CEST 2016 3.528 +9.999999999998899E-4 +0.028352707683581002
Mon Aug 09 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 10 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 10 00:00:00 CEST 2015 3.538 +9.999999999998899E-4 +0.02827254735650797
Mon Aug 11 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Aug 11 00:00:00 CEST 2014 3.325 +0.008500000000000174 +0.25629428614504945
Mon Aug 12 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 13 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Aug 13 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 14 00:00:00 CEST 2017 3.495 +0.004999999999999893 +0.14326647564469397
Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2016 3.541 +0.0 +0.0
Mon Aug 16 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 17 00:00:00 CEST 2009 3.31939188740623 +0.0 +0.0
Mon Aug 17 00:00:00 CEST 2015 3.527 +0.0050000000000003375 +0.1419647927314145
Mon Aug 18 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Aug 18 00:00:00 CEST 2014 3.3376 +0.0039000000000002366 +0.11698713141554151
Mon Aug 19 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 20 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Aug 20 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 21 00:00:00 CEST 2017 3.488 -0.002000000000000224 -0.05730659025789464
Mon Aug 22 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 22 00:00:00 CEST 2016 3.532 +0.008000000000000007 +0.22701475595914644
Mon Aug 23 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 24 00:00:00 CEST 2009 3.31939188740623 +0.0 +0.0
Mon Aug 24 00:00:00 CEST 2015 3.455 -0.03200000000000003 -0.9176942930886156
Mon Aug 25 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Aug 25 00:00:00 CEST 2014 3.3649 +0.013500000000000068 +0.4028167333054853
Mon Aug 26 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 27 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Aug 27 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 28 00:00:00 CEST 2017 3.484 -0.002000000000000224 -0.057372346528978824
Mon Aug 29 00:00:00 CEST 2016 3.532 +9.999999999998899E-4 +0.028320589068258073
Mon Aug 30 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 31 00:00:00 CEST 2009 3.31939188740623 +0.0 +0.0
Mon Aug 31 00:00:00 CEST 2015 3.469 -0.0050000000000003375 -0.143926309729423
Mon Dec 01 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Dec 01 00:00:00 CET 2014 3.415 -0.0040000000000000036 -0.11699327288681616
Mon Dec 02 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 03 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Dec 03 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 04 00:00:00 CET 2017 3.531 +0.002000000000000224 +0.05667327854916948
Mon Dec 05 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 05 00:00:00 CET 2016 3.461 -0.0030000000000001137 -0.08660508083141849
Mon Dec 06 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Nájdených 2 613 záznamov, zobrazujem 501 až 600.[<<] 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 [>>]
Stiahnuť hodnoty v tabuľke
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií