Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Amundi - Rentier Invest Línia 6 (Pioneer)

  • Správca fondov Rentier Invest je Generali Poisťovňa
  • Produkt životného cyklu - investičný horizont 1 - 3 roky
  • Referenčná mena EUR
  • Poradca a administrátor Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
  • Skladba fondov a ich podiely v jednotlivých líniách môžu byť v priebehu času menené. Tieto činnosti vykonáva správca fondov spolu s administrátorom. Správca s administrátorom dodržiava cieľový podiel akciových, dlhopisových a peňažných fondov v jednotlivých líniách.
  • Spoločnosť Pioneer sa 3.7.2017 stala súčasťou skupiny Amundi. K 1.11.2017 sa Pioneer Asset Management, a. s. premenoval na na Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Thu Jan 18 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac -0.1414027149321262 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace 0.5410022779043233 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov 1.145803494700659 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov 1.4363688595231405 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku 0.4266211604095682 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky 2.1405843216661946 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. 0.7072003233457025 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov 6.374902391763304 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. 1.2422897416517253 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 0.3711104767342155 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Fri Nov 18 00:00:00 CET 2016 3.461 -0.002000000000000224 -0.05775339301185056
Fri Nov 19 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 20 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 20 00:00:00 CET 2015 3.524 +9.999999999998899E-4 +0.028384899233600436
Fri Nov 21 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Nov 21 00:00:00 CET 2014 3.404 +0.015000000000000124 +0.44260843906758396
Fri Nov 23 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Nov 23 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 24 00:00:00 CET 2017 3.524 -0.0040000000000000036 -0.11337868480725888
Fri Nov 25 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 26 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 27 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 27 00:00:00 CET 2015 3.53 +9.999999999998899E-4 +0.02833663927457053
Fri Nov 28 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Nov 28 00:00:00 CET 2014 3.419 +9.999999999998899E-4 +0.02925687536570365
Fri Nov 29 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 30 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Nov 30 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 01 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 02 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 02 00:00:00 CEST 2015 3.47 +0.007000000000000117 +0.20213687554144144
Fri Oct 03 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Oct 03 00:00:00 CEST 2014 3.384 +0.004999999999999893 +0.1479727730097551
Fri Oct 04 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 05 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Oct 05 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 06 00:00:00 CEST 2017 3.505 -0.002000000000000224 -0.05702879954377238
Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2016 3.502 -0.010000000000000231 -0.28473804100228506
Fri Oct 08 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 09 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 09 00:00:00 CEST 2015 3.483 +9.999999999998899E-4 +0.028719126938540285
Fri Oct 10 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Oct 10 00:00:00 CEST 2014 3.359 -0.007000000000000117 -0.2079619726678601
Fri Oct 11 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 12 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Oct 12 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 13 00:00:00 CEST 2017 3.511 +0.0030000000000001137 +0.08551881413912099
Fri Oct 14 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 14 00:00:00 CEST 2016 3.499 +0.0030000000000001137 +0.08581235697940315
Fri Oct 15 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 16 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 16 00:00:00 CEST 2015 3.489 +0.006999999999999673 +0.201033888569782
Fri Oct 17 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Oct 17 00:00:00 CEST 2014 3.344 +0.01399999999999979 +0.42042042042041317
Fri Oct 19 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Oct 19 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 20 00:00:00 CEST 2017 3.506 -0.0030000000000001137 -0.08549444286121854
Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2016 3.512 -9.999999999998899E-4 -0.028465698832903286
Fri Oct 22 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 23 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 23 00:00:00 CEST 2015 3.519 +0.010000000000000231 +0.28498147620406655
Fri Oct 24 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Oct 24 00:00:00 CEST 2014 3.354 -9.999999999998899E-4 -0.02980625931445502
Fri Oct 26 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Oct 26 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 27 00:00:00 CEST 2017 3.521 +0.0040000000000000036 +0.11373329542223587
Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 29 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 30 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 30 00:00:00 CET 2015 3.515 -9.999999999998899E-4 -0.028441410693972102
Fri Oct 31 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Oct 31 00:00:00 CET 2014 3.381 +0.01399999999999979 +0.4158004158004047
Fri Sep 01 00:00:00 CEST 2017 3.489 +0.0 +0.0
Fri Sep 02 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 02 00:00:00 CEST 2016 3.535 +0.006000000000000227 +0.17001983564750844
Fri Sep 03 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 04 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 04 00:00:00 CEST 2015 3.466 -0.008999999999999897 -0.2589928057553976
Fri Sep 05 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Sep 05 00:00:00 CEST 2014 3.398 +0.0040000000000000036 +0.1178550383028778
Fri Sep 06 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 07 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Sep 07 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 08 00:00:00 CEST 2017 3.493 -0.002000000000000224 -0.057224606580845716
Fri Sep 09 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 09 00:00:00 CEST 2016 3.519 -0.016000000000000014 -0.45261669024044693
Fri Sep 10 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 11 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 11 00:00:00 CEST 2015 3.467 -0.005999999999999783 -0.17276130146845503
Fri Sep 12 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Sep 12 00:00:00 CEST 2014 3.383 -9.999999999998899E-4 -0.02955082742316506
Fri Sep 13 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 14 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Sep 14 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 15 00:00:00 CEST 2017 3.493 -0.0030000000000001137 -0.08581235697940315
Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2016 3.508 -0.0019999999999997797 -0.05698005698005204
Fri Sep 17 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 18 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 18 00:00:00 CEST 2015 3.467 +0.002000000000000224 +0.05772005772006139
Fri Sep 19 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Sep 19 00:00:00 CEST 2014 3.392 +0.004999999999999893 +0.14762326542663118
Fri Sep 20 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 21 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Sep 21 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 22 00:00:00 CEST 2017 3.498 +0.002000000000000224 +0.0572082379862735
Fri Sep 23 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 23 00:00:00 CEST 2016 3.534 -0.0040000000000000036 -0.11305822498586338
Fri Sep 24 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Nájdených 2 612 záznamov, zobrazujem 401 až 500.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
Stiahnuť hodnoty v tabuľke
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií