Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Amundi - Rentier Invest Línia 6 (Pioneer)

  • Správca fondov Rentier Invest je Generali Poisťovňa
  • Produkt životného cyklu - investičný horizont 1 - 3 roky
  • Referenčná mena EUR
  • Poradca a administrátor Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
  • Skladba fondov a ich podiely v jednotlivých líniách môžu byť v priebehu času menené. Tieto činnosti vykonáva správca fondov spolu s administrátorom. Správca s administrátorom dodržiava cieľový podiel akciových, dlhopisových a peňažných fondov v jednotlivých líniách.
  • Spoločnosť Pioneer sa 3.7.2017 stala súčasťou skupiny Amundi. K 1.11.2017 sa Pioneer Asset Management, a. s. premenoval na na Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Fri Jan 19 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac 0.2268216614686791 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace 0.7409518381305213 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov 1.1155606407322605 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov 1.6096579476861272 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku 0.5403868031854442 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky 2.1676300578034713 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. 0.7141121842747955 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov 6.495406387675806 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. 1.2631050540877098 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 0.3711104767342155 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Fri Mar 01 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 02 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 03 00:00:00 CET 2017 3.482 +0.0 +0.0
Fri Mar 04 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 04 00:00:00 CET 2016 3.465 -0.002000000000000224 -0.05768676088838731
Fri Mar 05 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 06 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 06 00:00:00 CET 2015 3.563 +0.0 +0.0
Fri Mar 07 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Mar 07 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 08 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 09 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 10 00:00:00 CET 2017 3.46 -0.0030000000000001137 -0.08663008951775453
Fri Mar 11 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 11 00:00:00 CET 2016 3.469 +0.021999999999999797 +0.6382361473745277
Fri Mar 12 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 13 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 14 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Mar 14 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 15 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 16 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 17 00:00:00 CET 2017 3.47 +0.002000000000000224 +0.05767012687427098
Fri Mar 18 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 18 00:00:00 CET 2016 3.474 +0.0030000000000001137 +0.08643042350908559
Fri Mar 19 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 20 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 21 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 22 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 23 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 24 00:00:00 CET 2017 3.477 +0.0040000000000000036 +0.11517420097897002
Fri Mar 26 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 27 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 27 00:00:00 CET 2015 3.574 +9.999999999998899E-4 +0.02798768541840957
Fri Mar 28 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Mar 28 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 30 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 31 00:00:00 CEST 2017 3.488 +9.999999999998899E-4 +0.02867794665901613
Fri May 02 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri May 02 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 03 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 04 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 05 00:00:00 CEST 2017 3.517 +0.005999999999999783 +0.1708914839077238
Fri May 06 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 06 00:00:00 CEST 2016 3.456 +0.004999999999999893 +0.14488554042306134
Fri May 07 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 09 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri May 09 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 10 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 11 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 12 00:00:00 CEST 2017 3.514 +0.0040000000000000036 +0.11396011396011829
Fri May 13 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 13 00:00:00 CEST 2016 3.465 +0.005999999999999783 +0.17346053772766368
Fri May 14 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 15 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 15 00:00:00 CEST 2015 3.537 +0.008999999999999897 +0.25510204081631116
Fri May 16 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri May 16 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 17 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 18 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 19 00:00:00 CEST 2017 3.512 +0.0040000000000000036 +0.1140250855188043
Fri May 20 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 20 00:00:00 CEST 2016 3.47 +0.008000000000000007 +0.23108030040440042
Fri May 21 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 22 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 22 00:00:00 CEST 2015 3.553 +9.999999999998899E-4 +0.028153153153141375
Fri May 23 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri May 23 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 24 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 25 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 26 00:00:00 CEST 2017 3.515 +0.0040000000000000036 +0.11392765593846832
Fri May 27 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 27 00:00:00 CEST 2016 3.494 +0.002000000000000224 +0.0572737686139817
Fri May 28 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 29 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 29 00:00:00 CEST 2015 3.552 -0.007000000000000117 -0.19668446192750366
Fri May 30 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri May 30 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 31 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 02 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Nov 02 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 03 00:00:00 CET 2017 3.534 +9.999999999998899E-4 +0.02830455703369239
Fri Nov 04 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 04 00:00:00 CET 2016 3.469 -0.0030000000000001137 -0.0864055299539217
Fri Nov 05 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 06 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 06 00:00:00 CET 2015 3.5 -0.007000000000000117 -0.19960079840319622
Fri Nov 07 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Nov 07 00:00:00 CET 2014 3.382 -0.0019999999999997797 -0.05910165484633012
Fri Nov 08 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 09 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Nov 09 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 10 00:00:00 CET 2017 3.519 -0.004999999999999893 -0.14188422247445942
Fri Nov 11 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 11 00:00:00 CET 2016 3.461 -0.008000000000000007 -0.23061400980110136
Fri Nov 12 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 13 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 13 00:00:00 CET 2015 3.498 +0.0 +0.0
Fri Nov 14 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Nov 14 00:00:00 CET 2014 3.386 +0.0 +0.0
Fri Nov 15 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Nájdených 2 613 záznamov, zobrazujem 301 až 400.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
Stiahnuť hodnoty v tabuľke
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií