Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Amundi - Rentier Invest Línia 6 (Pioneer)

  • Správca fondov Rentier Invest je Generali Poisťovňa
  • Produkt životného cyklu - investičný horizont 1 - 3 roky
  • Referenčná mena EUR
  • Poradca a administrátor Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
  • Skladba fondov a ich podiely v jednotlivých líniách môžu byť v priebehu času menené. Tieto činnosti vykonáva správca fondov spolu s administrátorom. Správca s administrátorom dodržiava cieľový podiel akciových, dlhopisových a peňažných fondov v jednotlivých líniách.
  • Spoločnosť Pioneer sa 3.7.2017 stala súčasťou skupiny Amundi. K 1.11.2017 sa Pioneer Asset Management, a. s. premenoval na na Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Fri Jan 19 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac 0.2268216614686791 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace 0.7409518381305213 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov 1.1155606407322605 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov 1.6096579476861272 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku 0.5403868031854442 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky 2.1676300578034713 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. 0.714764284581948 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov 6.495406387675806 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. 1.2637999984350223 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 0.3711104767342155 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Fri Jan 28 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 29 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 29 00:00:00 CET 2016 3.462 +0.019000000000000128 +0.5518443218123679
Fri Jan 30 00:00:00 CET 2009 3.319392 -7.999999999785956E-6 -2.4100741097754508E-4
Fri Jan 31 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 01 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 01 00:00:00 CEST 2016 3.504 +0.0040000000000000036 +0.11428571428571388
Fri Jul 02 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 03 00:00:00 CEST 2009 3.31939188740623 +0.0 +0.0
Fri Jul 03 00:00:00 CEST 2015 3.489 +0.0019999999999997797 +0.05735589331803226
Fri Jul 04 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jul 04 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 06 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jul 06 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 07 00:00:00 CEST 2017 3.477 -0.017000000000000348 -0.4865483686319436
Fri Jul 08 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 08 00:00:00 CEST 2016 3.504 +0.01200000000000001 +0.3436426116838476
Fri Jul 09 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 10 00:00:00 CEST 2009 3.31939188740623 +0.0 +0.0
Fri Jul 10 00:00:00 CEST 2015 3.493 +0.0029999999999996696 +0.08595988538679933
Fri Jul 11 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jul 11 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 12 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 13 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jul 13 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 14 00:00:00 CEST 2017 3.491 +0.002000000000000224 +0.057323015190618776
Fri Jul 15 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 15 00:00:00 CEST 2016 3.507 -0.006999999999999673 -0.19920318725098696
Fri Jul 16 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 17 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 17 00:00:00 CEST 2015 3.541 +0.007000000000000117 +0.1980758347481526
Fri Jul 18 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jul 18 00:00:00 CEST 2014 3.3314 +0.006599999999999717 +0.19850818094320744
Fri Jul 19 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 20 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jul 20 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 21 00:00:00 CEST 2017 3.493 -0.0040000000000000036 -0.11438375750643104
Fri Jul 22 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 22 00:00:00 CEST 2016 3.516 +0.002000000000000224 +0.056915196357437026
Fri Jul 23 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 24 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 24 00:00:00 CEST 2015 3.535 +0.001000000000000334 +0.028296547821170748
Fri Jul 25 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jul 25 00:00:00 CEST 2014 3.3365 -0.0024999999999999467 -0.07487271638214565
Fri Jul 26 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 27 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jul 27 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 28 00:00:00 CEST 2017 3.488 -0.010000000000000231 -0.28587764436821317
Fri Jul 29 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 29 00:00:00 CEST 2016 3.53 +0.008999999999999897 +0.25560920193126435
Fri Jul 30 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 31 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 31 00:00:00 CEST 2015 3.54 +0.0040000000000000036 +0.11312217194570451
Fri Jun 01 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jun 01 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 02 00:00:00 CEST 2017 3.516 +0.002000000000000224 +0.056915196357437026
Fri Jun 03 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 03 00:00:00 CEST 2016 3.491 +0.0 +0.0
Fri Jun 04 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 05 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 05 00:00:00 CEST 2015 3.501 -0.01100000000000012 -0.313211845102515
Fri Jun 06 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jun 06 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 07 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 08 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jun 08 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 09 00:00:00 CEST 2017 3.518 +0.005999999999999783 +0.17084282460135114
Fri Jun 10 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 10 00:00:00 CEST 2016 3.485 -0.009000000000000341 -0.25758443045221213
Fri Jun 11 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 12 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 12 00:00:00 CEST 2015 3.497 -0.007000000000000117 -0.19977168949772306
Fri Jun 13 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jun 13 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 14 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 15 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jun 15 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 16 00:00:00 CEST 2017 3.517 +0.0019999999999997797 +0.05689900426742156
Fri Jun 17 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 17 00:00:00 CEST 2016 3.465 +0.0040000000000000036 +0.11557353366077905
Fri Jun 18 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 19 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 19 00:00:00 CEST 2015 3.495 +0.007000000000000117 +0.20068807339450245
Fri Jun 20 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jun 20 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 21 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 22 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jun 22 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 23 00:00:00 CEST 2017 3.527 +0.0 +0.0
Fri Jun 24 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 24 00:00:00 CEST 2016 3.462 -0.02699999999999969 -0.7738607050730764
Fri Jun 25 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 26 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 26 00:00:00 CEST 2015 3.506 -0.0040000000000000036 -0.11396011396010408
Fri Jun 27 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jun 27 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 28 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 29 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jun 29 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 30 00:00:00 CEST 2017 3.487 -0.0040000000000000036 -0.11458034947006013
Nájdených 2 613 záznamov, zobrazujem 201 až 300.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
Stiahnuť hodnoty v tabuľke
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií