Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Amundi - Rentier Invest Línia 6 (Pioneer)

  • Správca fondov Rentier Invest je Generali Poisťovňa
  • Produkt životného cyklu - investičný horizont 1 - 3 roky
  • Referenčná mena EUR
  • Poradca a administrátor Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
  • Skladba fondov a ich podiely v jednotlivých líniách môžu byť v priebehu času menené. Tieto činnosti vykonáva správca fondov spolu s administrátorom. Správca s administrátorom dodržiava cieľový podiel akciových, dlhopisových a peňažných fondov v jednotlivých líniách.
  • Spoločnosť Pioneer sa 3.7.2017 stala súčasťou skupiny Amundi. K 1.11.2017 sa Pioneer Asset Management, a. s. premenoval na na Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Fri Jan 19 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac 0.2268216614686791 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace 0.7409518381305213 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov 1.1155606407322605 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov 1.6096579476861272 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku 0.5403868031854442 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky 2.1676300578034713 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. 0.714764284581948 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov 6.495406387675806 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. 1.2637999984350223 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 0.3711104767342155 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Fri Dec 12 00:00:00 CET 2014 3.399 -0.01100000000000012 -0.32258064516129537
Fri Dec 13 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 14 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Dec 14 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 15 00:00:00 CET 2017 3.529 -9.999999999998899E-4 -0.028328611898004397
Fri Dec 16 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 16 00:00:00 CET 2016 3.495 +0.007000000000000117 +0.20068807339450245
Fri Dec 17 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 18 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 18 00:00:00 CET 2015 3.483 -0.0019999999999997797 -0.05738880918219991
Fri Dec 19 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Dec 19 00:00:00 CET 2014 3.418 +0.0040000000000000036 +0.11716461628587638
Fri Dec 20 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 21 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Dec 21 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 22 00:00:00 CET 2017 3.524 -0.0019999999999997797 -0.0567214974475263
Fri Dec 23 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 23 00:00:00 CET 2016 3.504 +0.0040000000000000036 +0.11428571428571388
Fri Dec 27 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 28 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Dec 28 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 29 00:00:00 CET 2017 3.516 -0.0030000000000001137 -0.08525149190110426
Fri Dec 30 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 30 00:00:00 CET 2016 3.503 -0.0029999999999996696 -0.08556759840271866
Fri Feb 01 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Feb 01 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 03 00:00:00 CET 2017 3.462 -0.0019999999999997797 -0.05773672055427426
Fri Feb 04 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 05 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 05 00:00:00 CET 2016 3.435 -0.007000000000000117 -0.20337013364323298
Fri Feb 06 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 06 00:00:00 CET 2015 3.507 -9.999999999998899E-4 -0.028506271379697523
Fri Feb 07 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 08 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Feb 08 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 10 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 10 00:00:00 CET 2017 3.463 -0.005999999999999783 -0.17296050735082247
Fri Feb 11 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 12 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 12 00:00:00 CET 2016 3.406 +0.008000000000000007 +0.23543260741611505
Fri Feb 13 00:00:00 CET 2015 3.516 +0.0129999999999999 +0.3711104767342164
Fri Feb 14 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 15 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Feb 15 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 17 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 17 00:00:00 CET 2017 3.469 -0.002000000000000224 -0.05762028233938565
Fri Feb 18 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 19 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 19 00:00:00 CET 2016 3.436 -0.0040000000000000036 -0.11627906976744384
Fri Feb 20 00:00:00 CET 2009 3.3194 +0.0 +0.0
Fri Feb 20 00:00:00 CET 2015 3.524 +0.002000000000000224 +0.05678591709256864
Fri Feb 21 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 22 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Feb 22 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 24 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 24 00:00:00 CET 2017 3.476 +0.0019999999999997797 +0.0575705238917692
Fri Feb 25 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 26 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 26 00:00:00 CET 2016 3.455 +0.008999999999999897 +0.26117237376668356
Fri Feb 27 00:00:00 CET 2009 3.319392 -7.999999999785956E-6 -2.4100741097754508E-4
Fri Feb 28 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 29 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jan 02 00:00:00 CET 2009 3.3194 +0.0 +0.0
Fri Jan 02 00:00:00 CET 2015 3.432 +0.0040000000000000036 +0.11668611435237608
Fri Jan 03 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 04 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jan 04 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 05 00:00:00 CET 2018 3.529 +0.007000000000000117 +0.1987507098239547
Fri Jan 06 00:00:00 CET 2017 3.49 -0.005999999999999783 -0.1716247139588063
Fri Jan 07 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 08 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 08 00:00:00 CET 2016 3.447 -0.008000000000000007 -0.23154848046308985
Fri Jan 09 00:00:00 CET 2009 3.3194 +0.0 +0.0
Fri Jan 10 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 11 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jan 11 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 12 00:00:00 CET 2018 3.53 +0.006999999999999673 +0.19869429463523147
Fri Jan 13 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 13 00:00:00 CET 2017 3.49 +0.001000000000000334 +0.028661507595302282
Fri Jan 14 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 15 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 15 00:00:00 CET 2016 3.426 -0.01399999999999979 -0.40697674418603924
Fri Jan 16 00:00:00 CET 2009 3.3194 +0.0 +0.0
Fri Jan 16 00:00:00 CET 2015 3.457 +0.010999999999999677 +0.3192106790481688
Fri Jan 17 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 18 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jan 18 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 19 00:00:00 CET 2018 3.535 +0.0040000000000000036 +0.11328235627301808
Fri Jan 20 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 20 00:00:00 CET 2017 3.474 -0.004999999999999893 -0.1437194596148288
Fri Jan 21 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 22 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 22 00:00:00 CET 2016 3.441 +0.0129999999999999 +0.3792298716452649
Fri Jan 23 00:00:00 CET 2009 3.3194 +0.0 +0.0
Fri Jan 23 00:00:00 CET 2015 3.505 +0.017999999999999794 +0.5162030398623472
Fri Jan 24 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 25 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jan 25 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 27 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 27 00:00:00 CET 2017 3.469 -0.007000000000000117 -0.2013808975834337
Nájdených 2 613 záznamov, zobrazujem 101 až 200.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
Stiahnuť hodnoty v tabuľke
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií