Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Amundi - Rentier Invest Línia 6 (Pioneer)

  • Správca fondov Rentier Invest je Generali Poisťovňa
  • Produkt životného cyklu - investičný horizont 1 - 3 roky
  • Referenčná mena EUR
  • Poradca a administrátor Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
  • Skladba fondov a ich podiely v jednotlivých líniách môžu byť v priebehu času menené. Tieto činnosti vykonáva správca fondov spolu s administrátorom. Správca s administrátorom dodržiava cieľový podiel akciových, dlhopisových a peňažných fondov v jednotlivých líniách.
  • Spoločnosť Pioneer sa 3.7.2017 stala súčasťou skupiny Amundi. K 1.11.2017 sa Pioneer Asset Management, a. s. premenoval na na Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Fri Jan 19 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac 0.2268216614686791 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace 0.7409518381305213 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov 1.1155606407322605 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov 1.6096579476861272 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku 0.5403868031854442 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky 2.1676300578034713 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. 0.7141121842747955 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov 6.495406387675806 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. 1.2631050540877098 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 0.3711104767342155 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Wed Sep 30 00:00:00 CEST 2015 3.46 +0.0129999999999999 +0.3771395416304131
Wed Sep 30 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 29 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 27 00:00:00 CEST 2017 3.498 -9.999999999998899E-4 -0.028579594169769962
Wed Sep 26 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 26 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Sep 25 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 24 00:00:00 CEST 2014 3.39 +0.0050000000000003375 +0.14771048744461268
Wed Sep 24 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Sep 23 00:00:00 CEST 2015 3.46 +0.0 +0.0
Wed Sep 23 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 22 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 21 00:00:00 CEST 2016 3.519 -9.999999999998899E-4 -0.028409090909093493
Wed Sep 21 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 20 00:00:00 CEST 2017 3.496 -9.999999999998899E-4 -0.028595939376600654
Wed Sep 19 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 19 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Sep 18 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 17 00:00:00 CEST 2014 3.383 +0.006000000000000227 +0.17767249037608224
Wed Sep 17 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Sep 16 00:00:00 CEST 2015 3.467 +0.0030000000000001137 +0.08660508083140428
Wed Sep 16 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 3.51 +0.004999999999999893 +0.14265335235377563
Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 13 00:00:00 CEST 2017 3.496 +0.0030000000000001137 +0.08588605782995273
Wed Sep 12 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 12 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 10 00:00:00 CEST 2014 3.387 -0.0030000000000001137 -0.08849557522123064
Wed Sep 10 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Sep 09 00:00:00 CEST 2015 3.479 +0.007000000000000117 +0.20161290322579362
Wed Sep 09 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 08 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 07 00:00:00 CEST 2016 3.546 +0.0 +0.0
Wed Sep 07 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 06 00:00:00 CEST 2017 3.487 -0.0019999999999997797 -0.057323015190590354
Wed Sep 05 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 05 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Sep 04 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2014 3.382 +0.002000000000000224 +0.05917159763313862
Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Sep 02 00:00:00 CEST 2015 3.456 +0.004999999999999893 +0.14488554042306134
Wed Sep 02 00:00:00 CEST 2009 3.31939188740623 +0.0 +0.0
Wed Oct 31 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 31 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Oct 30 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 29 00:00:00 CET 2014 3.36 +0.006999999999999673 +0.20876826722337682
Wed Oct 29 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Oct 28 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 27 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2016 3.496 -0.01100000000000012 -0.313658397490741
Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 25 00:00:00 CEST 2017 3.503 -0.0029999999999996696 -0.08556759840271866
Wed Oct 24 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 24 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Oct 22 00:00:00 CEST 2014 3.353 +0.0040000000000000036 +0.11943863839951518
Wed Oct 22 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Oct 21 00:00:00 CEST 2015 3.487 +0.006000000000000227 +0.1723642631427822
Wed Oct 21 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 20 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2016 3.509 +0.0030000000000001137 +0.08556759840274708
Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 18 00:00:00 CEST 2017 3.512 -0.0019999999999997797 -0.056915196357422815
Wed Oct 17 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 17 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Oct 16 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 15 00:00:00 CEST 2014 3.342 -0.016000000000000014 -0.476474091721272
Wed Oct 15 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Oct 14 00:00:00 CEST 2015 3.476 -0.002000000000000224 -0.05750431282346824
Wed Oct 14 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 13 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 12 00:00:00 CEST 2016 3.495 -0.009999999999999787 -0.28530670470755126
Wed Oct 12 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 11 00:00:00 CEST 2017 3.508 +9.999999999998899E-4 +0.028514399771879084
Wed Oct 10 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 10 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Oct 09 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 08 00:00:00 CEST 2014 3.369 -0.004999999999999893 -0.14819205690574222
Wed Oct 08 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Oct 07 00:00:00 CEST 2015 3.48 +0.0 +0.0
Wed Oct 07 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 06 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2016 3.511 -0.009999999999999787 -0.28401022436807466
Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 04 00:00:00 CEST 2017 3.505 -0.002000000000000224 -0.05702879954377238
Wed Oct 03 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 03 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Oct 02 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 01 00:00:00 CEST 2014 3.394 -0.0019999999999997797 -0.05889281507654687
Wed Oct 01 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Nov 30 00:00:00 CET 2016 3.465 -0.0030000000000001137 -0.08650519031142778
Wed Nov 30 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Nov 29 00:00:00 CET 2017 3.526 -0.002000000000000224 -0.05668934240364365
Wed Nov 28 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Nov 28 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Nov 27 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Nov 26 00:00:00 CET 2014 3.411 +0.0 +0.0
Wed Nov 26 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Nov 25 00:00:00 CET 2015 3.524 +0.0129999999999999 +0.370264881800054
Nájdených 2 613 záznamov, zobrazujem 1 až 100.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
Stiahnuť hodnoty v tabuľke
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií