Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Amundi - Rentier Invest Línia 5 (Pioneer)

  • Správca fondov Rentier Invest je Generali Poisťovňa
  • Produkt životného cyklu - investičný horizont 3 - 5 rokov
  • Referenčná mena EUR
  • Poradca a administrátor Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
  • Skladba fondov a ich podiely v jednotlivých líniách môžu byť v priebehu času menené. Tieto činnosti vykonáva správca fondov spolu s administrátorom. Správca s administrátorom dodržiava cieľový podiel akciových, dlhopisových a peňažných fondov v jednotlivých líniách.
  • Spoločnosť Pioneer sa 3.7.2017 stala súčasťou skupiny Amundi. K 1.11.2017 sa Pioneer Asset Management, a. s. premenoval na na Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Thu Jan 18 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac -0.13074743952931067 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace 1.3041556145004352 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov 2.780892576810956 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov 3.664329337254002 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku 0.8139023317201843 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky 6.358783940589463 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. 2.0666565705970585 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov 28.458110267118887 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. 5.1218204637203835 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 2.019748653500897 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Mon Dec 07 00:00:00 CET 2015 4.424 +0.020000000000000462 +0.45413260672117417
Mon Dec 08 00:00:00 CET 2014 4.242 +0.0030000000000001137 +0.07077140835103535
Mon Dec 09 00:00:00 CET 2013 3.7969 +0.005700000000000038 +0.1503481747204205
Mon Dec 10 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Dec 10 00:00:00 CET 2012 3.5313 +0.0042999999999997485 +0.12191664303939831
Mon Dec 11 00:00:00 CET 2017 4.586 -9.999999999994458E-4 -0.021800741225192155
Mon Dec 12 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 12 00:00:00 CET 2016 4.399 -0.011999999999999567 -0.27204715484016617
Mon Dec 13 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 14 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 14 00:00:00 CET 2015 4.345 -0.02800000000000047 -0.6402927052366891
Mon Dec 15 00:00:00 CET 2014 4.156 -0.020999999999999908 -0.5027531721331115
Mon Dec 16 00:00:00 CET 2013 3.7845 +0.013700000000000045 +0.3633181287790279
Mon Dec 17 00:00:00 CET 2012 3.53 +0.0022999999999999687 +0.06519828783626735
Mon Dec 18 00:00:00 CET 2017 4.589 +0.016000000000000014 +0.34987972884322005
Mon Dec 19 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 4.461 +0.01100000000000012 +0.24719101123595522
Mon Dec 20 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 21 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 21 00:00:00 CET 2015 4.377 -0.009000000000000341 -0.20519835841314205
Mon Dec 22 00:00:00 CET 2008 3.3194 +8.112999999809745E-6 +2.444122380325098E-4
Mon Dec 22 00:00:00 CET 2014 4.234 +0.008000000000000007 +0.18930430667296605
Mon Dec 23 00:00:00 CET 2013 3.8142 +0.0043000000000001926 +0.11286385469435345
Mon Dec 27 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 28 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 28 00:00:00 CET 2015 4.395 +0.0019999999999997797 +0.04552697473252465
Mon Dec 29 00:00:00 CET 2008 3.3194 +0.0 +0.0
Mon Dec 29 00:00:00 CET 2014 4.249 +0.005999999999999339 +0.14140938015555093
Mon Dec 30 00:00:00 CET 2013 3.829 +0.005300000000000082 +0.1386092005125903
Mon Dec 31 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Dec 31 00:00:00 CET 2012 3.5445 +0.0 +0.0
Mon Feb 01 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 01 00:00:00 CET 2016 4.325 -0.008999999999999453 -0.20766035994461163
Mon Feb 02 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 02 00:00:00 CET 2015 4.387 +0.006999999999999673 +0.15981735159815003
Mon Feb 03 00:00:00 CET 2014 3.8365 -0.015899999999999803 -0.4127297269234731
Mon Feb 04 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Feb 04 00:00:00 CET 2013 3.568 +0.0043999999999999595 +0.12347064765967275
Mon Feb 06 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 06 00:00:00 CET 2017 4.377 -0.016000000000000014 -0.36421579786023983
Mon Feb 07 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 08 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 08 00:00:00 CET 2016 4.234 -0.03000000000000025 -0.7035647279549693
Mon Feb 09 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 09 00:00:00 CET 2015 4.395 -0.009000000000000341 -0.20435967302454117
Mon Feb 10 00:00:00 CET 2014 3.8579 -0.0022999999999999687 -0.05958240505673018
Mon Feb 11 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Feb 11 00:00:00 CET 2013 3.5676 +0.011800000000000033 +0.3318521851622762
Mon Feb 13 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 13 00:00:00 CET 2017 4.419 +0.016000000000000014 +0.3633885986827181
Mon Feb 14 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 15 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 15 00:00:00 CET 2016 4.243 +0.03900000000000059 +0.9276879162702301
Mon Feb 16 00:00:00 CET 2015 4.425 -0.001000000000000334 -0.022593764121111803
Mon Feb 17 00:00:00 CET 2014 3.885 +0.0040000000000000036 +0.10306622004638655
Mon Feb 18 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Feb 18 00:00:00 CET 2013 3.5766 -0.004100000000000215 -0.11450275085877593
Mon Feb 20 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 20 00:00:00 CET 2017 4.424 +0.001000000000000334 +0.022609088853727144
Mon Feb 21 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 22 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 22 00:00:00 CET 2016 4.299 +0.025000000000000355 +0.5849321478708589
Mon Feb 23 00:00:00 CET 2015 4.464 +0.016000000000000014 +0.3597122302158198
Mon Feb 24 00:00:00 CET 2014 3.8975 +0.00749999999999984 +0.19280205655527993
Mon Feb 25 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Feb 25 00:00:00 CET 2013 3.5802 +0.012799999999999923 +0.35880473173739347
Mon Feb 27 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 27 00:00:00 CET 2017 4.439 +0.0019999999999997797 +0.04507550146495021
Mon Feb 28 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Feb 29 00:00:00 CET 2016 4.33 +0.014000000000000234 +0.32437442075996614
Mon Jan 02 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 02 00:00:00 CET 2017 4.463 +0.006999999999999673 +0.15709156193895524
Mon Jan 03 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 04 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 04 00:00:00 CET 2016 4.372 -0.019000000000000128 -0.43270325666135534
Mon Jan 05 00:00:00 CET 2009 3.3194 +0.0 +0.0
Mon Jan 05 00:00:00 CET 2015 4.231 -0.022999999999999687 -0.5406676069581522
Mon Jan 06 00:00:00 CET 2014 3.8361 -0.0028000000000001357 -0.0729375602386142
Mon Jan 07 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jan 07 00:00:00 CET 2013 3.5698 +0.0 +0.0
Mon Jan 08 00:00:00 CET 2018 4.585 +0.006999999999999673 +0.15290519877675024
Mon Jan 09 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 09 00:00:00 CET 2017 4.445 +0.002000000000000668 +0.045014629754675184
Mon Jan 10 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 11 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 11 00:00:00 CET 2016 4.298 -0.011999999999999567 -0.2784222737818993
Mon Jan 12 00:00:00 CET 2009 3.3194 +0.0 +0.0
Mon Jan 12 00:00:00 CET 2015 4.249 -0.004999999999999893 -0.11753643629525357
Mon Jan 13 00:00:00 CET 2014 3.8605 +0.005900000000000016 +0.15306387173765756
Mon Jan 14 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jan 14 00:00:00 CET 2013 3.5648 -0.008999999999999897 -0.25183278303207146
Mon Jan 15 00:00:00 CET 2018 4.576 -0.006000000000000227 -0.1309471846355308
Mon Jan 16 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 16 00:00:00 CET 2017 4.433 -0.009000000000000341 -0.20261143628997047
Mon Jan 17 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 18 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 18 00:00:00 CET 2016 4.255 -0.006999999999999673 -0.16424213984043945
Mon Jan 19 00:00:00 CET 2009 3.3194 +0.0 +0.0
Mon Jan 19 00:00:00 CET 2015 4.309 +0.0 +0.0
Mon Jan 20 00:00:00 CET 2014 3.8885 -3.9999999999995595E-4 -0.010285684898036607
Nájdených 2 615 záznamov, zobrazujem 601 až 700.[<<] 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [>>]
Stiahnuť hodnoty v tabuľke
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií