Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Amundi - Rentier Invest Línia 5 (Pioneer)

  • Správca fondov Rentier Invest je Generali Poisťovňa
  • Produkt životného cyklu - investičný horizont 3 - 5 rokov
  • Referenčná mena EUR
  • Poradca a administrátor Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
  • Skladba fondov a ich podiely v jednotlivých líniách môžu byť v priebehu času menené. Tieto činnosti vykonáva správca fondov spolu s administrátorom. Správca s administrátorom dodržiava cieľový podiel akciových, dlhopisových a peňažných fondov v jednotlivých líniách.
  • Spoločnosť Pioneer sa 3.7.2017 stala súčasťou skupiny Amundi. K 1.11.2017 sa Pioneer Asset Management, a. s. premenoval na na Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Fri Jan 19 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac 0.5251641137855589 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace 1.7271922054916011 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov 2.7510624021471752 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov 3.9601719846119154 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku 1.055873295204579 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky 6.614063587839403 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. 2.147879560087218 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov 28.76643215517001 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. 5.172096454523412 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 2.019748653500897 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Fri Sep 24 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 25 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 25 00:00:00 CEST 2015 4.302 +0.022999999999999687 +0.5375087637298464
Fri Sep 26 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Sep 26 00:00:00 CEST 2014 4.153 +0.008000000000000007 +0.19300361881784056
Fri Sep 27 00:00:00 CEST 2013 3.7268 -0.0028999999999999027 -0.07775424296859512
Fri Sep 28 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Sep 28 00:00:00 CEST 2012 3.4562 +0.0 +0.0
Fri Sep 29 00:00:00 CEST 2017 4.499 +0.011999999999999567 +0.26743926899932546
Fri Sep 30 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 30 00:00:00 CEST 2016 4.463 +0.004000000000000448 +0.0897062121552068
Mon Apr 02 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 03 00:00:00 CEST 2017 4.461 +0.0030000000000001137 +0.06729475100941329
Mon Apr 04 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 04 00:00:00 CEST 2016 4.346 +0.0030000000000001137 +0.06907667510938609
Mon Apr 06 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2014 3.9325 -0.019099999999999895 -0.4833485170563847
Mon Apr 08 00:00:00 CEST 2013 3.6138 -9.999999999998899E-4 -0.027664047803469316
Mon Apr 10 00:00:00 CEST 2017 4.474 +0.0 +0.0
Mon Apr 11 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 11 00:00:00 CEST 2016 4.328 -9.999999999994458E-4 -0.0231000231000138
Mon Apr 12 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 14 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Apr 14 00:00:00 CEST 2014 3.9117 +0.005900000000000016 +0.15105740181269312
Mon Apr 15 00:00:00 CEST 2013 3.6355 -0.005800000000000249 -0.1592837722791387
Mon Apr 16 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2016 4.363 -0.0039999999999995595 -0.09159606136934428
Mon Apr 19 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 20 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 20 00:00:00 CEST 2015 4.605 +0.013000000000000789 +0.28310104529619196
Mon Apr 21 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Apr 22 00:00:00 CEST 2013 3.6096 +0.007400000000000073 +0.20543001499085278
Mon Apr 23 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 24 00:00:00 CEST 2017 4.483 +0.02799999999999958 +0.6285072951739608
Mon Apr 25 00:00:00 CEST 2016 4.345 -0.012000000000000455 -0.27541886619233935
Mon Apr 26 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 27 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Apr 27 00:00:00 CEST 2015 4.615 +0.01100000000000012 +0.23892267593397776
Mon Apr 28 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Apr 28 00:00:00 CEST 2014 3.9378 -9.999999999998899E-4 -0.025388443180659692
Mon Apr 29 00:00:00 CEST 2013 3.6751 -9.999999999998899E-4 -0.027202742036394056
Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 01 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 01 00:00:00 CEST 2016 4.461 -0.008999999999999453 -0.20134228187917813
Mon Aug 02 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 03 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 03 00:00:00 CEST 2015 4.516 +0.009000000000000341 +0.19968937208787452
Mon Aug 04 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Aug 04 00:00:00 CEST 2014 4.0381 +0.0023999999999997357 +0.05946923705923268
Mon Aug 05 00:00:00 CEST 2013 3.708 +0.005300000000000082 +0.1431387906122552
Mon Aug 06 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Aug 06 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 08 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 08 00:00:00 CEST 2016 4.475 +0.0019999999999997797 +0.044712720769041425
Mon Aug 09 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 10 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 10 00:00:00 CEST 2015 4.5 +0.006000000000000227 +0.13351134846462287
Mon Aug 11 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Aug 11 00:00:00 CEST 2014 4.0322 +0.017399999999999416 +0.4333964331971458
Mon Aug 12 00:00:00 CEST 2013 3.7116 +0.005699999999999594 +0.15380879138669457
Mon Aug 13 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Aug 13 00:00:00 CEST 2012 3.4131 +0.004100000000000215 +0.12026987386330745
Mon Aug 14 00:00:00 CEST 2017 4.459 +0.011999999999999567 +0.2698448392174413
Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2016 4.493 +0.0 +0.0
Mon Aug 16 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 17 00:00:00 CEST 2009 3.31939188740623 +0.0 +0.0
Mon Aug 17 00:00:00 CEST 2015 4.47 +0.01100000000000012 +0.24669208342677962
Mon Aug 18 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Aug 18 00:00:00 CEST 2014 4.0611 +0.01019999999999932 +0.2517958972080123
Mon Aug 19 00:00:00 CEST 2013 3.7017 -0.016199999999999992 -0.43572984749454235
Mon Aug 20 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Aug 20 00:00:00 CEST 2012 3.4287 +0.011299999999999866 +0.33066073623221826
Mon Aug 21 00:00:00 CEST 2017 4.442 -0.006999999999999673 -0.15733872780398883
Mon Aug 22 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 22 00:00:00 CEST 2016 4.468 +0.011999999999999567 +0.26929982046677026
Mon Aug 23 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 24 00:00:00 CEST 2009 3.31939188740623 +0.0 +0.0
Mon Aug 24 00:00:00 CEST 2015 4.278 -0.0810000000000004 -1.858224363386114
Mon Aug 25 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Aug 25 00:00:00 CEST 2014 4.1184 +0.025599999999999845 +0.6254886630179755
Mon Aug 26 00:00:00 CEST 2013 3.6831 +0.0040000000000000036 +0.10872224185263235
Mon Aug 27 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Aug 27 00:00:00 CEST 2012 3.4137 -0.002000000000000224 -0.05855315162339991
Mon Aug 28 00:00:00 CEST 2017 4.434 -0.006000000000000227 -0.13513513513514397
Mon Aug 29 00:00:00 CEST 2016 4.473 +0.006999999999999673 +0.15673981191221742
Mon Aug 30 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Aug 31 00:00:00 CEST 2009 3.31939188740623 +0.0 +0.0
Mon Aug 31 00:00:00 CEST 2015 4.336 -0.01100000000000012 -0.25304807913504135
Mon Dec 01 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Dec 01 00:00:00 CET 2014 4.211 -0.008000000000000007 -0.18961839298411576
Mon Dec 02 00:00:00 CET 2013 3.8286 -0.0037000000000002586 -0.09654776504972062
Mon Dec 03 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Dec 03 00:00:00 CET 2012 3.5114 -0.0015000000000000568 -0.04269976372796691
Mon Dec 04 00:00:00 CET 2017 4.567 +0.0030000000000001137 +0.06573181419807383
Mon Dec 05 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Dec 05 00:00:00 CET 2016 4.366 -0.005000000000000782 -0.11439029970260606
Mon Dec 06 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Nájdených 2 616 záznamov, zobrazujem 501 až 600.[<<] 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 [>>]
Stiahnuť hodnoty v tabuľke
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií