Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Amundi - Rentier Invest Línia 5 (Pioneer)

  • Správca fondov Rentier Invest je Generali Poisťovňa
  • Produkt životného cyklu - investičný horizont 3 - 5 rokov
  • Referenčná mena EUR
  • Poradca a administrátor Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
  • Skladba fondov a ich podiely v jednotlivých líniách môžu byť v priebehu času menené. Tieto činnosti vykonáva správca fondov spolu s administrátorom. Správca s administrátorom dodržiava cieľový podiel akciových, dlhopisových a peňažných fondov v jednotlivých líniách.
  • Spoločnosť Pioneer sa 3.7.2017 stala súčasťou skupiny Amundi. K 1.11.2017 sa Pioneer Asset Management, a. s. premenoval na na Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Thu Jan 18 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac -0.13074743952931067 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace 1.3041556145004352 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov 2.780892576810956 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov 3.664329337254002 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku 0.8139023317201843 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky 6.358783940589463 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. 2.0666565705970585 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov 28.458110267118887 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. 5.1218204637203835 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 2.019748653500897 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Fri Nov 16 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Nov 18 00:00:00 CET 2016 4.368 +0.001000000000000334 +0.022899015342332518
Fri Nov 20 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 20 00:00:00 CET 2015 4.473 +0.004999999999999893 +0.111906893464635
Fri Nov 21 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Nov 21 00:00:00 CET 2014 4.196 +0.030999999999999694 +0.7442977190876405
Fri Nov 23 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Nov 23 00:00:00 CET 2012 3.4772 +0.01639999999999997 +0.4738788719371314
Fri Nov 24 00:00:00 CET 2017 4.551 -0.008000000000000007 -0.17547707830665615
Fri Nov 25 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 26 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 27 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 27 00:00:00 CET 2015 4.486 +0.0019999999999997797 +0.04460303300623991
Fri Nov 28 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Nov 28 00:00:00 CET 2014 4.219 +0.001000000000000334 +0.023707918444770826
Fri Nov 29 00:00:00 CET 2013 3.8323 +3.00000000000189E-4 +0.007828810020882315
Fri Nov 30 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Nov 30 00:00:00 CET 2012 3.5129 +0.011600000000000055 +0.33130551509439954
Fri Oct 01 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 02 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 02 00:00:00 CEST 2015 4.319 +0.01499999999999968 +0.34851301115241995
Fri Oct 03 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Oct 03 00:00:00 CEST 2014 4.14 +0.013999999999999346 +0.3393116820164579
Fri Oct 04 00:00:00 CEST 2013 3.7177 -0.006600000000000161 -0.17721451010929457
Fri Oct 05 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Oct 05 00:00:00 CEST 2012 3.4482 -9.000000000001229E-4 -0.02609376359050941
Fri Oct 06 00:00:00 CEST 2017 4.505 -0.004000000000000448 -0.0887114659569761
Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2016 4.422 -0.019000000000000128 -0.4278315694663348
Fri Oct 08 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 09 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 09 00:00:00 CEST 2015 4.352 +0.001000000000000334 +0.022983222247759727
Fri Oct 10 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Oct 10 00:00:00 CEST 2014 4.081 -0.01499999999999968 -0.3662109374999858
Fri Oct 11 00:00:00 CEST 2013 3.7224 +0.018100000000000005 +0.4886213319655468
Fri Oct 12 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Oct 12 00:00:00 CEST 2012 3.4566 +0.00849999999999973 +0.24651257214117095
Fri Oct 13 00:00:00 CEST 2017 4.519 +0.007000000000000561 +0.15514184397164854
Fri Oct 14 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 14 00:00:00 CEST 2016 4.417 +0.006000000000000227 +0.1360235774200902
Fri Oct 15 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 16 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 16 00:00:00 CEST 2015 4.365 +0.012000000000000455 +0.27567195037904924
Fri Oct 17 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Oct 17 00:00:00 CEST 2014 4.044 +0.0259999999999998 +0.6470881035340881
Fri Oct 19 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Oct 19 00:00:00 CEST 2012 3.4911 +0.007899999999999796 +0.22680293982544697
Fri Oct 20 00:00:00 CEST 2017 4.514 -0.0019999999999997797 -0.04428697962798367
Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2016 4.446 +0.0 +0.0
Fri Oct 22 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 23 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 23 00:00:00 CEST 2015 4.443 +0.032999999999999474 +0.7482993197278915
Fri Oct 24 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Oct 24 00:00:00 CEST 2014 4.083 +0.001000000000000334 +0.024497795198442418
Fri Oct 26 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Oct 26 00:00:00 CEST 2012 3.4623 +0.0015000000000000568 +0.04334257975034461
Fri Oct 27 00:00:00 CEST 2017 4.548 +0.017000000000000348 +0.3751931141028564
Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 29 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 30 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Oct 30 00:00:00 CET 2015 4.437 -0.006999999999999673 -0.1575157515751613
Fri Oct 31 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Oct 31 00:00:00 CET 2014 4.146 +0.032999999999999474 +0.8023340627279225
Fri Sep 01 00:00:00 CEST 2017 4.452 +0.0019999999999997797 +0.044943820224702336
Fri Sep 02 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 02 00:00:00 CEST 2016 4.48 +0.015000000000000568 +0.33594624860022293
Fri Sep 03 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 04 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 04 00:00:00 CEST 2015 4.32 -0.022999999999999687 -0.5295878425051797
Fri Sep 05 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Sep 05 00:00:00 CEST 2014 4.162 +0.009000000000000341 +0.21671081146159565
Fri Sep 06 00:00:00 CEST 2013 3.6723 -0.0015000000000000568 -0.04082965866405175
Fri Sep 07 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Sep 07 00:00:00 CEST 2012 3.4262 +0.03200000000000003 +0.9427847504566671
Fri Sep 08 00:00:00 CEST 2017 4.455 -0.0039999999999995595 -0.08970621215517838
Fri Sep 09 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 09 00:00:00 CEST 2016 4.445 -0.03200000000000003 -0.7147643511279824
Fri Sep 10 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 11 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 11 00:00:00 CEST 2015 4.327 -0.01100000000000012 -0.25357307514983063
Fri Sep 12 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Sep 12 00:00:00 CEST 2014 4.134 -0.004999999999999893 -0.12080212611741104
Fri Sep 13 00:00:00 CEST 2013 3.6987 -5.999999999999339E-4 -0.01621928472954437
Fri Sep 14 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Sep 14 00:00:00 CEST 2012 3.4547 +0.0036000000000000476 +0.10431456637014946
Fri Sep 15 00:00:00 CEST 2017 4.466 -0.0039999999999995595 -0.08948545861296964
Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2016 4.43 -0.001000000000000334 -0.02256826901377451
Fri Sep 17 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 18 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 18 00:00:00 CEST 2015 4.319 -0.006999999999999673 -0.16181229773462746
Fri Sep 19 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Sep 19 00:00:00 CEST 2014 4.156 +0.01100000000000012 +0.2653799758745521
Fri Sep 20 00:00:00 CEST 2013 3.7258 +0.009799999999999809 +0.26372443487620956
Fri Sep 21 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Sep 21 00:00:00 CEST 2012 3.46 +0.0040999999999997705 +0.11863769206283337
Fri Sep 22 00:00:00 CEST 2017 4.476 +0.0019999999999997797 +0.044702726866347575
Fri Sep 23 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Sep 23 00:00:00 CEST 2016 4.48 -0.006999999999999673 -0.15600624024961007
Fri Sep 24 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Nájdených 2 615 záznamov, zobrazujem 401 až 500.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
Stiahnuť hodnoty v tabuľke
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií