Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Amundi - Rentier Invest Línia 5 (Pioneer)

  • Správca fondov Rentier Invest je Generali Poisťovňa
  • Produkt životného cyklu - investičný horizont 3 - 5 rokov
  • Referenčná mena EUR
  • Poradca a administrátor Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
  • Skladba fondov a ich podiely v jednotlivých líniách môžu byť v priebehu času menené. Tieto činnosti vykonáva správca fondov spolu s administrátorom. Správca s administrátorom dodržiava cieľový podiel akciových, dlhopisových a peňažných fondov v jednotlivých líniách.
  • Spoločnosť Pioneer sa 3.7.2017 stala súčasťou skupiny Amundi. K 1.11.2017 sa Pioneer Asset Management, a. s. premenoval na na Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Fri Jan 19 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac 0.5251641137855589 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace 1.7271922054916011 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov 2.7510624021471752 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov 3.9601719846119154 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku 1.055873295204579 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky 6.614063587839403 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. 2.145907932344948 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov 28.76643215517001 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. 5.169199934462854 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 2.019748653500897 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Fri Jun 30 00:00:00 CEST 2017 4.447 -0.006999999999999673 -0.1571621014818163
Fri Mar 01 00:00:00 CET 2013 3.5762 +0.01650000000000018 +0.4635222069275642
Fri Mar 02 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 03 00:00:00 CET 2017 4.452 -0.001000000000000334 -0.02245677071638852
Fri Mar 04 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 04 00:00:00 CET 2016 4.341 -0.004999999999999893 -0.11504832029451961
Fri Mar 05 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 06 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 06 00:00:00 CET 2015 4.528 +0.004999999999999893 +0.1105460977227466
Fri Mar 07 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Mar 07 00:00:00 CET 2014 3.9006 -0.011100000000000332 -0.2837640923383731
Fri Mar 08 00:00:00 CET 2013 3.5992 +0.0020999999999999908 +0.05838036195824259
Fri Mar 09 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 10 00:00:00 CET 2017 4.408 -0.006999999999999673 -0.158550396375972
Fri Mar 11 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 11 00:00:00 CET 2016 4.346 +0.04300000000000015 +0.9993028119916261
Fri Mar 12 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 13 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 14 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Mar 14 00:00:00 CET 2014 3.8656 -0.006999999999999673 -0.18075711408354778
Fri Mar 15 00:00:00 CET 2013 3.6232 +0.008199999999999985 +0.2268326417703861
Fri Mar 16 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 17 00:00:00 CET 2017 4.427 +0.0019999999999997797 +0.04519774011298239
Fri Mar 18 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 18 00:00:00 CET 2016 4.352 +0.007000000000000561 +0.16110471806676685
Fri Mar 19 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 20 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 21 00:00:00 CET 2014 3.8866 +0.0026000000000001577 +0.06694129763131684
Fri Mar 22 00:00:00 CET 2013 3.6204 +0.0019000000000000128 +0.0525079452812065
Fri Mar 23 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 24 00:00:00 CET 2017 4.431 +0.006000000000000227 +0.13559322033897558
Fri Mar 26 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 27 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 27 00:00:00 CET 2015 4.549 +0.0030000000000001137 +0.06599208095028075
Fri Mar 28 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Mar 28 00:00:00 CET 2014 3.9237 +0.010900000000000354 +0.27857288897976673
Fri Mar 30 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 31 00:00:00 CEST 2017 4.458 +0.001000000000000334 +0.022436616558223932
Fri May 02 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri May 02 00:00:00 CEST 2014 3.9605 +0.0041999999999999815 +0.10615979576877521
Fri May 03 00:00:00 CEST 2013 3.7046 +0.013600000000000279 +0.36846383094012936
Fri May 04 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 05 00:00:00 CEST 2017 4.505 +0.009999999999999787 +0.22246941045605695
Fri May 06 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 06 00:00:00 CEST 2016 4.31 +0.009999999999999787 +0.2325581395348877
Fri May 07 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 09 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri May 09 00:00:00 CEST 2014 3.9735 +0.018899999999999917 +0.47792444242146814
Fri May 10 00:00:00 CEST 2013 3.7283 +0.0 +0.0
Fri May 11 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 12 00:00:00 CEST 2017 4.504 +0.004999999999999893 +0.11113580795732503
Fri May 13 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 13 00:00:00 CEST 2016 4.328 +0.010000000000000675 +0.2315886984715263
Fri May 14 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 15 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 15 00:00:00 CEST 2015 4.487 +0.017999999999999794 +0.40277466994854194
Fri May 16 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri May 16 00:00:00 CEST 2014 3.9783 -1.9999999999997797E-4 -0.005027020233754342
Fri May 17 00:00:00 CEST 2013 3.7348 +0.0043999999999999595 +0.11794981771390667
Fri May 18 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 19 00:00:00 CEST 2017 4.489 +0.006000000000000227 +0.13383894713361144
Fri May 20 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 20 00:00:00 CEST 2016 4.343 +0.01499999999999968 +0.34658040665433987
Fri May 21 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 22 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 22 00:00:00 CEST 2015 4.536 +0.006999999999999673 +0.15455950540956565
Fri May 23 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri May 23 00:00:00 CEST 2014 3.9884 +0.008799999999999919 +0.22112775153281916
Fri May 24 00:00:00 CEST 2013 3.7188 -0.03049999999999997 -0.813485183900994
Fri May 25 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 26 00:00:00 CEST 2017 4.5 +0.009999999999999787 +0.22271714922048602
Fri May 27 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 27 00:00:00 CEST 2016 4.397 +0.008000000000000007 +0.18227386648439392
Fri May 28 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 29 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 29 00:00:00 CEST 2015 4.534 -0.016000000000000014 -0.3516483516483504
Fri May 30 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri May 30 00:00:00 CEST 2014 4.0141 -0.0019999999999997797 -0.049799556783938215
Fri May 31 00:00:00 CEST 2013 3.704 +0.0032000000000000917 +0.08646779074794608
Fri Nov 02 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Nov 02 00:00:00 CET 2012 3.4607 -8.999999999996788E-4 -0.025999537785978077
Fri Nov 03 00:00:00 CET 2017 4.574 +0.0039999999999995595 +0.08752735229758457
Fri Nov 04 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 04 00:00:00 CET 2016 4.353 -0.007000000000000561 -0.16055045871561902
Fri Nov 05 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 06 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 06 00:00:00 CET 2015 4.431 -0.006000000000000227 -0.13522650439486483
Fri Nov 07 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Nov 07 00:00:00 CET 2014 4.153 -0.0030000000000001137 -0.07218479307026371
Fri Nov 08 00:00:00 CET 2013 3.807 +0.007699999999999818 +0.20266891269444898
Fri Nov 09 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Nov 09 00:00:00 CET 2012 3.4688 -0.006800000000000139 -0.19564967199909233
Fri Nov 10 00:00:00 CET 2017 4.544 -0.01100000000000012 -0.24149286498354172
Fri Nov 11 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 11 00:00:00 CET 2016 4.356 -0.017999999999999794 -0.4115226337448519
Fri Nov 12 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 13 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 13 00:00:00 CET 2015 4.418 -0.0030000000000001137 -0.0678579506898842
Fri Nov 14 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Nov 14 00:00:00 CET 2014 4.161 +9.999999999994458E-4 +0.024038461538438582
Nájdených 2 616 záznamov, zobrazujem 301 až 400.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
Stiahnuť hodnoty v tabuľke
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií