Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Amundi - Rentier Invest Línia 5 (Pioneer)

  • Správca fondov Rentier Invest je Generali Poisťovňa
  • Produkt životného cyklu - investičný horizont 3 - 5 rokov
  • Referenčná mena EUR
  • Poradca a administrátor Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
  • Skladba fondov a ich podiely v jednotlivých líniách môžu byť v priebehu času menené. Tieto činnosti vykonáva správca fondov spolu s administrátorom. Správca s administrátorom dodržiava cieľový podiel akciových, dlhopisových a peňažných fondov v jednotlivých líniách.
  • Spoločnosť Pioneer sa 3.7.2017 stala súčasťou skupiny Amundi. K 1.11.2017 sa Pioneer Asset Management, a. s. premenoval na na Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Fri Jan 19 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac 0.5251641137855589 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace 1.7271922054916011 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov 2.7510624021471752 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov 3.9601719846119154 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku 1.055873295204579 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky 6.614063587839403 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. 2.147879560087218 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov 28.76643215517001 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. 5.172096454523412 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 2.019748653500897 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Fri Jan 27 00:00:00 CET 2017 4.409 -0.008000000000000007 -0.18111840615802066
Fri Jan 28 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 29 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 29 00:00:00 CET 2016 4.334 +0.045999999999999375 +1.0727611940298374
Fri Jan 30 00:00:00 CET 2009 3.319392 -7.999999999785956E-6 -2.4100741097754508E-4
Fri Jan 31 00:00:00 CET 2014 3.8524 +0.0043999999999999595 +0.11434511434511307
Fri Jul 01 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 01 00:00:00 CEST 2016 4.404 +0.011999999999999567 +0.2732240437158424
Fri Jul 02 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 03 00:00:00 CEST 2009 3.31939188740623 +0.0 +0.0
Fri Jul 03 00:00:00 CEST 2015 4.402 +0.0030000000000001137 +0.06819731757217085
Fri Jul 04 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jul 04 00:00:00 CEST 2014 4.0638 +0.0031999999999996476 +0.07880608777026055
Fri Jul 06 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jul 06 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 07 00:00:00 CEST 2017 4.428 -0.03200000000000003 -0.7174887892376631
Fri Jul 08 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 08 00:00:00 CEST 2016 4.409 +0.0259999999999998 +0.5932010038786046
Fri Jul 09 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 10 00:00:00 CEST 2009 3.31939188740623 +0.0 +0.0
Fri Jul 10 00:00:00 CEST 2015 4.413 +0.004999999999999893 +0.11343012704175237
Fri Jul 11 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jul 11 00:00:00 CEST 2014 4.0248 +0.0011999999999998678 +0.0298240381747803
Fri Jul 12 00:00:00 CEST 2013 3.6654 +0.0024000000000001798 +0.06552006552007583
Fri Jul 13 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jul 13 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 14 00:00:00 CEST 2017 4.462 +0.0039999999999995595 +0.08972633467921298
Fri Jul 15 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 15 00:00:00 CEST 2016 4.422 -0.012000000000000455 -0.2706359945872805
Fri Jul 16 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 17 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 17 00:00:00 CEST 2015 4.523 +0.01499999999999968 +0.33274179236910584
Fri Jul 18 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jul 18 00:00:00 CEST 2014 4.0518 +0.0038000000000000256 +0.09387351778656239
Fri Jul 19 00:00:00 CEST 2013 3.6857 +0.015000000000000124 +0.4086414035470227
Fri Jul 20 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jul 20 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 21 00:00:00 CEST 2017 4.463 -0.008000000000000007 -0.1789308879445315
Fri Jul 22 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 22 00:00:00 CEST 2016 4.447 +0.004999999999999893 +0.11256190904998675
Fri Jul 23 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 24 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 24 00:00:00 CEST 2015 4.498 -0.0039999999999995595 -0.08884940026653965
Fri Jul 25 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jul 25 00:00:00 CEST 2014 4.0639 -0.0038999999999997925 -0.0958749201042366
Fri Jul 26 00:00:00 CEST 2013 3.6827 -0.006899999999999906 -0.1870121422376485
Fri Jul 27 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jul 27 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 28 00:00:00 CEST 2017 4.448 -0.020999999999999908 -0.46990378160661805
Fri Jul 29 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 29 00:00:00 CEST 2016 4.47 +0.013999999999999346 +0.31418312387789626
Fri Jul 30 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 31 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 31 00:00:00 CEST 2015 4.507 +0.0030000000000001137 +0.06660746003552731
Fri Jun 01 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jun 01 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 02 00:00:00 CEST 2017 4.503 +0.004999999999999893 +0.11116051578478903
Fri Jun 03 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 03 00:00:00 CEST 2016 4.381 -0.009999999999999787 -0.22773855613755245
Fri Jun 04 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 05 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 05 00:00:00 CEST 2015 4.433 -0.015000000000000568 -0.33723021582736123
Fri Jun 06 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jun 06 00:00:00 CEST 2014 4.0445 +0.02430000000000021 +0.6044475399233988
Fri Jun 07 00:00:00 CEST 2013 3.6422 -0.025800000000000267 -0.703380588876783
Fri Jun 08 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jun 08 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 09 00:00:00 CEST 2017 4.507 +0.009999999999999787 +0.22237046920167813
Fri Jun 10 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 10 00:00:00 CEST 2016 4.371 -0.01899999999999924 -0.4328018223234409
Fri Jun 11 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 12 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 12 00:00:00 CEST 2015 4.417 -0.016000000000000014 -0.36092939318746176
Fri Jun 13 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jun 13 00:00:00 CEST 2014 4.0415 +0.00509999999999966 +0.12635021306113003
Fri Jun 14 00:00:00 CEST 2013 3.634 +0.0017999999999998018 +0.04955674247011643
Fri Jun 15 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jun 15 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 16 00:00:00 CEST 2017 4.502 +0.0 +0.0
Fri Jun 17 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 17 00:00:00 CEST 2016 4.33 +0.0030000000000001137 +0.06933210076265084
Fri Jun 18 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 19 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 19 00:00:00 CEST 2015 4.411 +0.016000000000000014 +0.36405005688283154
Fri Jun 20 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jun 20 00:00:00 CEST 2014 4.0487 -0.0027999999999996916 -0.06911020609649654
Fri Jun 21 00:00:00 CEST 2013 3.5988 -0.04689999999999994 -1.2864470472062948
Fri Jun 22 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jun 22 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 23 00:00:00 CEST 2017 4.526 +0.0 +0.0
Fri Jun 24 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 24 00:00:00 CEST 2016 4.32 -0.054999999999999716 -1.2571428571428385
Fri Jun 25 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 26 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 26 00:00:00 CEST 2015 4.437 -0.004999999999999893 -0.11256190904998675
Fri Jun 27 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jun 27 00:00:00 CEST 2014 4.0381 -0.0035999999999996035 -0.08907143033870568
Fri Jun 28 00:00:00 CEST 2013 3.6126 +0.017199999999999882 +0.47838905267842335
Fri Jun 29 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jun 29 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Nájdených 2 616 záznamov, zobrazujem 201 až 300.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
Stiahnuť hodnoty v tabuľke
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií