Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Amundi - Rentier Invest Línia 5 (Pioneer)

  • Správca fondov Rentier Invest je Generali Poisťovňa
  • Produkt životného cyklu - investičný horizont 3 - 5 rokov
  • Referenčná mena EUR
  • Poradca a administrátor Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
  • Skladba fondov a ich podiely v jednotlivých líniách môžu byť v priebehu času menené. Tieto činnosti vykonáva správca fondov spolu s administrátorom. Správca s administrátorom dodržiava cieľový podiel akciových, dlhopisových a peňažných fondov v jednotlivých líniách.
  • Spoločnosť Pioneer sa 3.7.2017 stala súčasťou skupiny Amundi. K 1.11.2017 sa Pioneer Asset Management, a. s. premenoval na na Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Fri Jan 19 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac 0.5251641137855589 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace 1.7271922054916011 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov 2.7510624021471752 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov 3.9601719846119154 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku 1.055873295204579 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky 6.614063587839403 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. 2.145907932344948 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov 28.76643215517001 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. 5.169199934462854 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 2.019748653500897 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Wed Sep 30 00:00:00 CEST 2015 4.298 +0.030999999999999694 +0.7265057417389187
Wed Sep 30 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 29 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 27 00:00:00 CEST 2017 4.487 +0.0019999999999997797 +0.04459308807133766
Wed Sep 26 00:00:00 CEST 2012 3.4604 +0.0 +0.0
Wed Sep 26 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Sep 25 00:00:00 CEST 2013 3.7292 +0.007500000000000284 +0.20152081038236247
Wed Sep 24 00:00:00 CEST 2014 4.152 +0.0129999999999999 +0.3140855279052772
Wed Sep 24 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Sep 23 00:00:00 CEST 2015 4.308 -0.001000000000000334 -0.02320724065909019
Wed Sep 23 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 22 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 21 00:00:00 CEST 2016 4.456 +0.005000000000000782 +0.11233430689733837
Wed Sep 21 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 20 00:00:00 CEST 2017 4.473 +0.0 +0.0
Wed Sep 19 00:00:00 CEST 2012 3.4489 -0.0013000000000000789 -0.03767897513188245
Wed Sep 19 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Sep 18 00:00:00 CEST 2013 3.7129 -0.0038000000000000256 -0.10224123550462139
Wed Sep 17 00:00:00 CEST 2014 4.135 +0.008999999999999453 +0.2181289384391505
Wed Sep 17 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Sep 16 00:00:00 CEST 2015 4.331 +0.010000000000000675 +0.23142791020597997
Wed Sep 16 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 4.428 +0.008000000000000007 +0.18099547511312153
Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 13 00:00:00 CEST 2017 4.47 +0.005999999999999339 +0.13440860215052908
Wed Sep 12 00:00:00 CEST 2012 3.4454 +0.005900000000000016 +0.17153656054658484
Wed Sep 12 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2013 3.6925 +0.010999999999999677 +0.2987912535651134
Wed Sep 10 00:00:00 CEST 2014 4.143 -0.004000000000000448 -0.09645526886907874
Wed Sep 10 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Sep 09 00:00:00 CEST 2015 4.349 +0.014000000000000234 +0.3229527104959544
Wed Sep 09 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 08 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 07 00:00:00 CEST 2016 4.501 +0.0030000000000001137 +0.06669630947087057
Wed Sep 07 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Sep 06 00:00:00 CEST 2017 4.446 -0.0030000000000001137 -0.0674308833445707
Wed Sep 05 00:00:00 CEST 2012 3.3923 +0.0 +0.0
Wed Sep 05 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Sep 04 00:00:00 CEST 2013 3.6728 +0.0 +0.0
Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2014 4.131 +0.002000000000000668 +0.04843787842094116
Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Sep 02 00:00:00 CEST 2015 4.304 +0.015000000000000568 +0.34973187223130253
Wed Sep 02 00:00:00 CEST 2009 3.31939188740623 +0.0 +0.0
Wed Oct 31 00:00:00 CET 2012 3.4616 +0.006199999999999761 +0.17942929906811855
Wed Oct 31 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Oct 30 00:00:00 CET 2013 3.7781 +0.0 +0.0
Wed Oct 29 00:00:00 CET 2014 4.097 +0.017000000000000348 +0.4166666666666714
Wed Oct 29 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Oct 28 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 27 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2016 4.418 -0.020999999999999908 -0.4730795224149489
Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 25 00:00:00 CEST 2017 4.503 -0.009999999999999787 -0.22158209616662816
Wed Oct 24 00:00:00 CEST 2012 3.4585 -0.018200000000000216 -0.5234849138550999
Wed Oct 24 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Oct 22 00:00:00 CEST 2014 4.075 +0.009000000000000341 +0.22134776192818606
Wed Oct 22 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Oct 21 00:00:00 CEST 2015 4.361 +0.005999999999999339 +0.13777267508609725
Wed Oct 21 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 20 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2016 4.438 +0.005999999999999339 +0.13537906137182176
Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 18 00:00:00 CEST 2017 4.524 -0.0039999999999995595 -0.08833922261483451
Wed Oct 17 00:00:00 CEST 2012 3.4734 +0.009599999999999831 +0.2771522605231098
Wed Oct 17 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Oct 16 00:00:00 CEST 2013 3.7403 +0.005199999999999871 +0.13921983347164257
Wed Oct 15 00:00:00 CEST 2014 4.041 -0.02999999999999936 -0.7369196757553311
Wed Oct 15 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Oct 14 00:00:00 CEST 2015 4.331 -0.008999999999999453 -0.20737327188939503
Wed Oct 14 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 13 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 12 00:00:00 CEST 2016 4.412 -0.01499999999999968 -0.3388299073864829
Wed Oct 12 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 11 00:00:00 CEST 2017 4.51 +0.0019999999999997797 +0.04436557231588267
Wed Oct 10 00:00:00 CEST 2012 3.4547 -0.0047999999999999154 -0.13874837404247842
Wed Oct 10 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Oct 09 00:00:00 CEST 2013 3.7075 -0.012900000000000134 -0.34673691000968176
Wed Oct 08 00:00:00 CEST 2014 4.109 -0.006000000000000227 -0.1458080194410769
Wed Oct 08 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Oct 07 00:00:00 CEST 2015 4.346 +0.0030000000000001137 +0.06907667510938609
Wed Oct 07 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 06 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2016 4.437 -0.017999999999999794 -0.4040404040404013
Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Oct 04 00:00:00 CEST 2017 4.502 -0.004000000000000448 -0.08877052818465359
Wed Oct 03 00:00:00 CEST 2012 3.4463 +0.0011999999999998678 +0.03483208034600693
Wed Oct 03 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Oct 02 00:00:00 CEST 2013 3.7338 +0.01540000000000008 +0.4141566265060419
Wed Oct 01 00:00:00 CEST 2014 4.156 -0.007000000000000561 -0.16814797021380912
Wed Oct 01 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Nov 30 00:00:00 CET 2016 4.377 -0.007000000000000561 -0.15967153284672975
Wed Nov 30 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Wed Nov 29 00:00:00 CET 2017 4.558 -0.0030000000000001137 -0.06577504933127898
Wed Nov 28 00:00:00 CET 2012 3.4827 +0.0 +0.0
Wed Nov 28 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Nov 27 00:00:00 CET 2013 3.8282 +0.01089999999999991 +0.2855421371126283
Wed Nov 26 00:00:00 CET 2014 4.205 -0.001000000000000334 -0.02377555872563164
Wed Nov 26 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Wed Nov 25 00:00:00 CET 2015 4.475 +0.022999999999999687 +0.5166217430368363
Nájdených 2 616 záznamov, zobrazujem 1 až 100.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
Stiahnuť hodnoty v tabuľke
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií