Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Ženy investujú v životnom poistení s menšou mierou rizika ako muži

Ženy riskujú v životnom poistení menej ako muži. Potvrdzujú to štatistiky poisťovne Generali Slovensko, z ktorých vyplýva, že ženy sa v porovnaní s mužmi správajú konzervatívnejšie pri investičnom poistení. Pri životnom poistení zároveň evidujeme vyšší záujem žien o poistenie pre prípad závažných ochorení.

Poisťovňa Generali Slovensko zaznamenala v investičnom poistení mierny 4-percentný medziročný nárast podielu mužov, čo potvrdzuje konzervatívnosť a opatrnosť žien v oblasti investícií v čase krízy. Trend väčšej opatrnosti žien pri životnom poistení v porovnaní s mužmi je najevidentnejší v prístupe k rizikám. „Ženy sú vo všeobecnosti opatrnejšie, čo môže súvisieť s rolou matky – ochrankyne rodiny v spoločnosti a naopak muži sa často bezhlavo vrhajú do rôznych nebezpečných situácií. Pre poisťovníctvo z toho vyplýva, že ženy majú v úrazovom poistení 40 %-ný podiel poistných zmlúv v porovnaní so 60 %-ným podielom mužov, u ktorých je pravdepodobnosť úrazu štatisticky vyššia,“ vysvetlil súvislosť medzi životným štýlom žien a mužov a životným poistením vrchný riaditeľ Úseku životného poistenia Branislav Jendroľ. Z celkových štatistík tiež vyplýva, že vplyv pohlavia na poistenie je úzko spätý so životným štýlom klienta.

Ďalším trendom pri porovnávaní poistenia žien a mužov je vyšší záujem žien o poistenie pre prípad závažných ochorení v porovnaní so záujmom mužov o poistenie uvedeného rizika. Vzhľadom na toto zistenie reagovala poisťovňa Generali Slovensko vytvorením špeciálneho životného poistenia na mieru pre ženy Slnečnica+. Ide o variabilné životné poistenie, ktoré poskytuje nadštandardnú poistnú ochranu vo výške dvojnásobku dojednanej poistnej sumy v prípade výskytu závažného ochorenia typického pre ženy ako je napríklad onkologické ochorenie prsníkov alebo krčka maternice. Poistenie Slnečnica+ sa prispôsobí žene na mieru aj pri investičnej stratégii, pričom ponúka možnosť bezrizikového investovania, ako aj investovanie do investičných fondov pre ženy, ktoré sú ochotné podstupovať väčšiu mieru rizika.

Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií