Prečo práve naše poistenie

 • jedna platba
 • široký rozsah krytia
 • zohľadnenie predchádzajúceho bezškodového priebehu
 • krytie škody na vašom vozidle v balíkoch L a XL
 • možnosť dojednať špeciálne pripoistenia čelného skla a krádeže
 • spôsobené škody z PZP na MV sú hradené bez odpočtu amortizácie
 • rýchla a spoľahlivá likvidácia
 • možnosť hlásiť poistnú udalosť online, telefonicky, poštou či osobne
 • široký výber asistenčných služieb dostupných 24 hodín, 7 dní v týždni

Vyberte si balík, aký potrebujete

BalíkMLXL
Limit poistného plnenia PZP: Škoda na zdraví 5,24 mil. €6 mil. €10 mil. €
Limit poistného plnenia PZP: Materiálna škoda1,05 mil. €6 mil. €10 mil. €
Asistenčné služby KLASIKxxx
Úraz dopravovaných osôbxx
Živel a hlodavecxx
Výtlkxx
Asistenčné služby PREMIUMx
Stret so zveroux
Pneumatikyx

Aké škody kryjú jednotlivé riziká

Živel a hlodavec

poškodenia spôsobené prírodnými živlami (napr. krupobitím, víchricou, povodňou, zosuvom pôdy) a poškodenia hlodavcom (napr. rozhryzenie káblov)

Výtlk

poškodenia diskov a pneumatík z dôvodu zlého stavu vozovky

Úraz dopravovaných osôb

riziko smrti, trvalých následkov a nevyhnutného liečenia zranení spôsobených úrazom dopravovaných osôb vrátane vodiča

Stret so zverou

škody spôsobené stretom so zverou

Pneumatiky

poškodenia pneumatiky defektom, defektom pri dopravnej nehode alebo vandalizmom

Asistenčné služby KLASIK

24 hodín denne, 7 dní v týždni

V prípade núdze zabezpečíme:

 • dočerpanie paliva,
 • odtiahnutie nepojazdného vozidla,
 • náhradnú dopravu,
 • výmenu pneumatiky,
 • ubytovanie,
 • otvorenie „zabuchnutého“ auta,
 • právne poradenstvo.

Prehľad rozsahu, podmienok a limitov plnenia asistenčných služieb PZP KLASIK

Asistenčné služby PREMIUM

nadštandardná asistencia, poskytuje vyššie krytie a limity ako asistenčné služby KLASIK

Prehľad rozsahu, podmienok a limitov plnenia asistenčných služieb PZP PREMIUM

Kontakt na asistenčné služby

 • Zo Slovenska: 0800 121 122
 • Zo zahraničia: + 421 2 58 57 22 66

Špeciálne pripoistenia k balíčkom

Čelné sklo

Kryje poškodenia v prípade havárie, živelnej udalosti, vandalizmu či odleteného kameňa

Krádež

Kryje krádež celého vozidla alebo jeho časti

Čo robiť po nehode?

Ak sa stane nehoda, poskytnite zraneným prvú pomoc a privolajte záchrannú službu. Následne vyplňte záznam o nehode a bezodkladne oznámte škodu PZP poisťovateľovi vinníka. Ak sa neviete dohodnúť na priebehu nehody, ak došlo k úrazu alebo ak odhadujete škodu na viac ako cca 4 000 EUR, privolajte políciu.

Dokumenty na stiahnutie

Všeobecné poistné podmienky [ PDF, 373,82 KB ] Informačný dokument o poistnom produkte [ PDF, 393,36 KB ] Oceňovacie tabuľky [ PDF, 273,16 KB ] Poistné podmienky pre doplnkové poistenia k PZP 2021 [ PDF, 225,10 KB ] Poistné podmienky pre doplnkové poistenia k PZP Balík 2021 (L a XL) [ PDF, 337,38 KB ] Poistné podmienky pre asistenčné služby PZP KLASIK 2021 [ PDF, 255,27 KB ] Poistné podmienky pre asistenčné služby PREMIUM 2021 [ PDF, 272,84 KB ]

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácií

Načítavanie