Cestovné poistenie

Poistenie do zahraničia, kryje aj dovolenky na Slovensku vrátane poistenia do hôr. Ak sa chystáte na dovolenku alebo na pobyt, či už v zahraničí, alebo na Slovensku, je dobré myslieť aj na cestovné poistenie.

 • Poistenie do zahraničia, kryje aj dovolenky na Slovensku.
 • Môžete si vybrať krátkodobé poistenie, alebo poistenie na celý rok.
Uzatvoriť online
4,5/5
147 hodnotení

Špeciálne navhrnuté ponuky poistenia na mieru

Dovolenka

Dovolenka

 • Krátkodobé poistenie na jednu cestu
 • Ročné poistenie na opakované cesty s dĺžkou až 90 dní
 • Poistenie kryje dovolenky v zahraničí aj na Slovensku.
Služobná cesta

Služobná cesta

 • Krátkodobé poistenie na jednu cestu
 • Ročné poistenie na opakované cesty s dĺžkou až 90 dní
 • Možnosť poistiť si aj manuálnu prácu
Turistika na horách na Slovensku

Turistika na horách na Slovensku

 • Poistenie do hôr na jednu cestu alebo ročné
 • Základné poistenie pre turistiku, lyžovanie, snowboarding, sánkovanie a jazda na boboch
 • V balíku Extrém sú všetky rekreačné aktivity
Študijný pobyt

Študijný pobyt

 • Pre osoby vo veku 0-34 rokov počas študijného pobytu v zahraničí
 • Na dobu 6 alebo 12 mesiacov
 • S krytím študentskej brigády počas študijného pobytu

Výhody cestovného poistenia

Poistenie liečebných nákladov
v zahraničí až do výšky 1 000 000 €
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí až do výšky 1 000 000 €
Poistenie do zahraničia, kryje aj dovolenky na Slovensku vrátane poistenia do Hôr
Poistenie do zahraničia, kryje aj dovolenky na Slovensku vrátane poistenia do Hôr
Asistenčné služby v cene poistenia a možnosť získať asistenčné služby PLUS
Asistenčné služby v cene poistenia a možnosť získať asistenčné služby PLUS
Možnosť poistiť si batožinu až do výšky 4000 tis. €
Možnosť poistiť si batožinu až do výšky 4000 tis. €
Pripoistenie stornopoplatkov

Pripoistenie stornopoplatkov

Pripoistenie stornopoplatkov – kryje vašu finančnú stratu (storno poplatky) pri zrušení plánovanej cesty alebo pri predčasnom návrate z cesty napr. v prípade nečakaného náhleho ťažkého ochorenia alebo náhleho ťažkého úrazu prípadne značnej vecnej škody na majetku (následok živlu, vlámania sa do vášho bydliska) a pod. Chránite sa pre prípady ako je storno zájazdu, storno letenky a storno poplatky.

Nenastúpenie na cestu – kryjeme vyčíslené storno poplatky za tieto nevyužité služby:

 • za storno letenky, storno lístku na vlak alebo autobus,
 • za zrušenie, storno pobytu a stravy v ubytovacom zariadení (hotel, penzión, kemping a iné).

Predčasný návrat – pri predčasnom návrate z cesty hradíme tieto náklady za nevyužité služby:

 • za pobyt a stravu v hoteli, rekreačnom objekte alebo obdobnom ubytovacom zariadení,
 • za dodatočné cestovné náklady spojené s predčasným návratom.
Pripoistenia ku krátkodobému poisteniu na jednu cestu

Pripoistenia ku krátkodobému poisteniu na jednu cestu

Asistencia k motorovému vozidlu PREMIUM

Asistencia k motorovému vozidlu PREMIUM – nepretržitá pomoc pri riešení situácií na ceste, ktorých následkom je poistené vozidlo nepojazdné alebo nespôsobilé na prevádzku až do výšky 2 000 €. Pričom poistiť si môžete nie len osobné motorové vozidlá, ale aj motorky, či obytné prívesy.

Poskytneme vám:

 • Telefonickú pomoc – v prípade, že potrebujete zistiť informácie alebo kontakt na najbližší servis, alebo telefonickú konzultáciu technických otázok, ktoré sa týkajú prevádzky vozidla.
 • Technickú pomoc – v prípade, že riešite niektorú z nasledujúcich poistných udalostí: nehoda, poškodenie vozidla zvieraťom, porucha, vandalizmus, krádež.
Poistenie psa a mačky

Poistenie psa a mačky – kryje vášho psa alebo vašu mačku počas cesty v zahraničí v prípade úrazu, uhynutia alebo utratenia

V prípade úrazu vám preplatíme preukázané náklady na:

 • nevyhnutnú veterinárnu starostlivosť,
 • hospitalizáciu po ošetrení po úraze, ak je nevyhnutná.

V prípade úhynu alebo utrateniu preplatíme preukázané náklady na:

 • utratenie,
 • kremáciu (spopoľnenie).
Asistenčné služby

Asistenčné služby

Asistenčné služby (základné)

Nepretržitá pomoc pri riešení naliehavých situácií na cestách v zahraničí:
• 24 hodinová služba
• Lekárske odporúčania
• Priama úhrada nákladov asistenčnou službou
• Zaistenie liekov pre naliehavé prípady
• Letecká ambulancia
• Organizácia návratu spolupoistenej osoby
• Organizácia cesty pre návštevu v mieste pobytu v zahraničí z dôvodu vašej hospitalizácie
• Organizácia repatriácie telesných pozostatkov v prípade úmrtiaPomoc pri strate a znovuzískaní cestovných dokladov

Asistenčné služby PLUS

Pomoc v zahraničí pri riešení týchto situácií:

 • Kaucia – ak sa ocitnete vo väzbe alebo vám hrozí väzba
 • Právna pomoc – v prípadoch trestného alebo správneho konania po dopravnej nehode,
  alebo sporu zo spotrebiteľských vzťahov alebo nároku na náhradu škody alebo ujmy na zdraví
 • Asistencia v opustenej domácnosti – v stave núdze v mieste vášho bydliska
 • Prevoz vecí zomrelého
 • Privolanie náhradného pracovníka – pri neschopnosti vykonávať svoju pracovnú činnosť v zahraničí v dôsledku akútneho ochorenia, úrazu, hospitalizácie či úmrtia
 • Veterinárna asistencia – telefonická konzultácia s veterinárom, vyhľadanie najbližšieho veterinára, zaistenie dopravy k veterinárovi a pod.

Máte otázku? Prezrite si najčastejšie kladené otázky

Kedy sa poistenie začína?

Poistná ochrana začína nástupom na cestu t.j. opustením bydliska, prechodného pobytu, pracoviska na Slovensku. Výnimkou je Poistenie stornopoplatkov, to začína hneď po uzavretí poistenia. Ak sa poistený nenachádza v čase dojednania poistenia v mieste bydliska a poistenie bezprostredne nenadväzuje na zánik pôvodného poistenia v našej poisťovni, vtedy sa poistná ochrana začne najskôr 6. deň po dátume uzavretia poistnej zmluvy.

Je možné uzavrieť poistenie v deň odchodu na zájazd?

Áno, je to možné. Poistenie si zjednajte pred nástupom na cestu. Poistné uhraďte hneď cez platobnú bránu.

Ako dlho platí cestovné poistenie?

Krátkodobé poistenie na jednu cestu platí počas jednej cesty.

Cesta môže trvať od 1 dňa až do 365 dní. Ročné poistenie platí rok, počet ciest počas roka je neobmedzený, vycestovať môžete opakovane. Každá jednotlivá cesta v ročnom poistení môže trvať 90 dní.

Poistenie pre Študijný pobyt platí 6 alebo 12 mesiacov (podľa dojednania). Poistený môže byť vycestovaný na študijnom pobyte nepretržite, alebo sa môže počas platnosti poistenia vrátiť do bydliska a opakovane vycestovať na študijný pobyt.

Ktoré krajiny patria do územnej platnosti Európa pri cestovnom poistení?
V cestovnom poistení patria do Európy tieto krajiny: Alandy, Albánsko, Andorra, Azerbajdžan, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Egypt, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Gibraltár, Grécko, Gruzínsko, Guernsey, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Izrael, Jersey, Kazachstan, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Man, Maroko, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, európska časť Rusko, San Maríno, Severné Írsko, Severné Macedónsko, Slovensko (ak nie je uvedené, že ide o krytie v zahraničí), Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Vatikán, Veľká Británia.
Potrebujem potvrdenie v anglickom jazyku. Kde ho nájdem?

Pri zjednaní poistenia dostanete automaticky potvrdenie o poistení v anglickom jazyku. Zašleme vám ho emailom spolu so zmluvnou dokumentáciou.

Využijete ho napr. ak cestujete do krajiny, kde je potrebné predložiť potvrdenie o cestovnom poistení na to, aby ste dostali vstupné víza.

Je potrebné pri poistnej udalosti predkladať Asistenčnú kartu?

Asistenčnú kartu nie je potrebné nikde predkladať, slúži iba pre poistené osoby. Je tam kontakt na asistenčnú službu a číslo poistnej zmluvy. Asistenčnú kartu zasielame emailom pri zjednaní poistenia. Je možné si ju stiahnuť do mobilu.

Potrebujete pomoc v núdzi?

Ak potrebujete pomoc v zahraničí kontaktujte Asistenčnú službu dostupnú 24 hodín denne, 7 dní v týždni . Kontakt +421 2 585 722 66

Ak potrebujete pomoc na horách na Slovensku kontaktujte Horskú záchrannú službu. Môže tak urobiť telefonicky na čísle 18 300, alebo na čísle tiesňového volania 112, alebo prostredníctvom aplikácie Horská záchranná služba.

Na čo slúži asistenčná služba?

Asistenčná služba je pomoc pri riešení naliehavých situácií na ceste v zahraničí. Asistenčné služby môžu využívať všetky poistené osoby uvedené v poistnej zmluve. Poskytuje ich náš zahraničný zástupca – asistenčná spoločnosť Europ Assistance, s. r. o. Dostupné sú kedykoľvek počas doby trvania poistenia (24/7). Komunikácia prebieha v slovenskom alebo českom jazyku.

Ak sa ocitnete v naliehavej situácii v zahraničí, volajte na telefónne číslo: +421 2 58 57 22 66

Pripravte si:

 • číslo poistnej zmluvy (nájdete ho na asistenčnej kartičke),
 • meno poistenej osoby, ktorá je v naliehavej situácii,
 • adresu, kde sa nachádza poistená osoba,
 • stručne opíšte vzniknutú situáciu,
 • uveďte telefónne číslo a e-mail, na ktorom budete zastihnuteľný.
Ako nahlásiť poistnú udalosť?

Poistnú udalosť je možné nahlásiť elektronicky prostredníctvom formulára na našej webovej stránke, alebo poštou na adresu sídla našej spoločnosti.

Hodnotenia klientov

4,5/5
147 hodnotení
„Aj napriek tomu, že zatiaľ som (našťastie) vaše poistenie nemusela využiť, mne ste boli odporučení spokojnými známymi…“
Martina K.
„Uzatvarala som rocne poistenie na 1 rok a nie viacrocne s automatickym predlzovanim zmluvy. Ak potrebujem poistenie aj na dalsi rok, tak si ho kupim a nie, aby som bola v strese, aby som stihla zmluvu vypovedat vcas.“
Dana H.
„rýchlosť a ústretovosť pri uzatváraní zmluvy a komunikácii“
Viktor Z.
„Otec mal absolutne nonsense trip everything went wrong a Vasa poistovna neuhradila ani cent!!!“
Emil G.
„Rýchla a jasná komunikácia s operátorom a nájdené dobré riešenie problému.“
Emil P.
„Maximálna spokojnosť,profesionálne a korektné jednanie“
Ladislav R.
„Promptne vybavene všetko“
Marián K.
„Spokojnosť s bezproblémovú likvidáciou škodovej udalosti.“
Samuel P.
„Myslimnsi, ze zatial OK, riesenia problemov OK, jeden mininedostatok vyrieseny rychlo.“
Daniel D.
„Mám tam zriadenú poistku už piaty rok , na dve deti ktoré mám v opatere u seba , a som spokojná aj s prístupom pani ktorá nám zriaďovala poistku bola k nám bola milá a ústretová .“
Monika V.
„Omylom som si 2krat uzavrela rovnake cestovne poistenie u vas, domnienke, ze to stare mi vyprsalo a potrebujem nove poistenie. Nikto ma na to neupozornil, len som doplacala za rozdiel zrusenia. Evidentne ste na tom chceli zarobit, alebo mate zle nastavene systemy. Celkove sklamanie.“
Beata D.
„Nespokojnost s vyriesenim mojej poistnej udalosti“
Emília L.
„Veľmi promtná likvidácia poistnej udalosti. Riešili sme predčasné ukončenie zájazdu z dôvodu úrazu.“
Monika S.
„Rýchla likvidácia PU“
Janka Ď.
„Požiadal som o zrušenie ročnej cestovnej poistky, ktorá sa každý rok automaticky obnovuje a doteraz som od vás nedostal odpoveď mimo počítačom generovaného mailu. Pravdepodobne čakáte na to, že za pár dní skončí doba na ukončenie poistky a budem to musieť znovu zaplatiť.“
Peter P.
Načítavanie