Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Ďakujeme za Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na marketingové účely.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania na adresu sídla Generali Poisťovne alebo odvolania prostredníctvom webového sídla Generali Poisťovne

Načítavanie