Vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine odporúča Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky občanom SR bezodkladne opustiť územie Ukrajiny a vyhnúť sa cestovaniu na Ukrajinu. Viac informácií TU.

Z tohto dôvodu je platnosť cestovného poistenia nasledovná:

  • Klienti, ktorí sa na Ukrajinu chystajú vycestovať nebudú krytí cestovným poistením. Cestujú na vlastné riziko.
  • Klienti, ktorí sa dňa 24. 02. 2022 už nachádzali na Ukrajine, sú povinní sa do 14 dní od tohto vyhlásenia cestovného odporúčania vrátiť späť. Ich poistná ochrana platí najviac po dobu 14 dní. POZOR! Na udalosti, ktoré sú priamym či nepriamym dôsledkom vojnových udalostí sa nevzťahuje poistné krytie. Ak by prišlo k zraneniu z dôvodu boja a pod., klienti nebudú mať nárok na plnenie.

Platnosť cestovného poistenia v okolitých krajinách

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky aktuálne odporúča občanom SR necestovať aj do:

  • Ruska
  • Moldavska
  • Bieloruska
  • Klienti, ktorí sa chystajú vycestovať do týchto krajín nebudú krytí cestovným poistením. Cestujú na vlastné riziko.
  • Klienti, ktorí sa v čase vyhlásenia odporúčania necestovať už nachádzali v týchto krajinách, sú povinní sa do 14 dní od tohto vyhlásenia cestovného odporúčania vrátiť späť. Ich poistná ochrana platí najviac po dobu 14 dní. 

Klientom odporúčame pred cestou a počas cesty v zahraničí sledovať aktuálne cestovné odporúčania zverejnené na stránke MZVaEZ SR, pretože krytie cestovného poistenia je týmito odporúčaniami obmedzené.

Cestovné odporúčania sú zverejnené tu.

Načítavanie