Ako postupovať pri škodách spôsobených zemetrasením Zobraziť viac

Vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine odporúča Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky občanom SR bezodkladne opustiť územie Ukrajiny a vyhnúť sa cestovaniu na Ukrajinu. Viac informácií TU

V zmysle Všeobecných poistných podmienok pre cestovné poistenie nekryjeme udalosti na cestách, na ktoré poistený nastúpil napriek varovaniu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vyhlásením 3. stupňa cestovného odporúčania – necestovať do krajiny (necestovať do určitých oblastí) alebo 4. stupňa – odporúčanie opustiť krajinu.

Klientom odporúčame pred cestou a počas cesty v zahraničí sledovať aktuálne cestovné odporúčania zverejnené na stránke MZVaEZ SR, pretože krytie cestovného poistenia je týmito odporúčaniami obmedzené.

Načítavanie