Zadanie rodného čísla je nevyhnutné, aby sme overili, že požiadavka na aktiváciu EKOR je od oprávnenej osoby. Zároveň slúži na jednoznačné priradenie údajov z formulára k údajom v našich systémoch. RČ zadajte vo formáte bez lomítka. Údaje zadané do formulára sú pri spracovaní zabezpečené a chránené.
vo formáte +4219xxxxxxxxx

Poučenie

  • udelením súhlasu prechádzate na elektronickú korešpondenciu na všetkých doteraz dojednaných zmluvách
  • písomnosti pre poistníka/poisteného, vrátane predpisov poistného a písomností k likvidácii poistnej udalosti a pod. sa doručujú výlučne na uvedenú funkčnú e-mailovú adresu
  • písomnosti, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zasielania na poštovú adresu budú naďalej zasielané poštou
  • bezodkladne oznámim poisťovni každú zmenu e-mailovej adresy a zabezpečím jej funkčnosť - svoj súhlas so zasielaním e-korešpondencie môžem kedykoľvek odvolať

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácií

Načítavanie