Dopravno – preventívnu akciu s názvom Jabko – Citrón organizuje poisťovňa Generali spoločne s Policajným zborom SR každý rok v máji. Počas jedného týždňa skontrolujú zmiešané detsko-policajné hliadky na 50-tich stanovištiach po celom Slovensku takmer 2-tisíc vodičov. Akcia sa prvýkrát konala už v roku 2000.

Jedinečná je v tom, že vodičov počas nej hliadky upozorňujú na porušenia dopravných predpisov netradičnou formou. Pri menej závažnom porušení, za ktoré by inak dostali pokutu, dostanú od detí zo základných škôl kyslý citrón a napomenutie. Naopak, za vzornú jazdu deti vodičov odmenia sladkým jablkom, obrázkom, ktorý samé namaľovali, a drobným darčekom od poisťovne Generali.

Napomenutie z úst detí vodiči mnohokrát prijímajú pozitívnejšie ako klasickú formu sankcie zo strany polície. Zaznamenali sme napríklad prípady, keď sa vodiči po tom, ako dostali od detí ovocie, vrátili späť a deťom na oplátku priniesli sladkosti.

Cieľom akcie je šíriť osvetu o potrebe dodržiava dopravných predpisov medzi vodičmi, deťmi aj širokou verejnosťou. V roku 2017 sa akcia konala od 29. mája do 2. júna. Detsko – policajné hliadky rozdali počas akcie za porušenie dopravných predpisov takmer 400 citrónov. Potešujúce je, že väčšina vodičov dopravné predpisy dodržala. Hliadky totiž skontrolovali viac ako 1500 vodičov a až 76 percent z nich jazdilo predpisovo.

Vyhodnotenie akcie Jablko – Citrón ukazuje, že o čosi zodpovednejšie jazdia ženy než muži. Zo skontrolovaných vodičiek porušilo predpisy niečo vyše 22 percent, u mužov to bolo takmer 24 percent.

Vo väčšine prípadov išlo zo strany vodičov o prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti. Najväčšieho hriešnika zastavila hliadka v Žilinskom kraji, keď prekročil rýchlosť v obci až o 38 km/h.

Viceprezident Policajného zboru Ľubomír Ábel upozorňuje, že pri takýchto závažných porušeniach dopravných predpisov boli policajti aj počas trvania akcie nekompromisní. „Pri závažných priestupkoch sme udeľovali aj klasické pokuty. Sme radi, že takýchto prípadov nebolo veľa. Znižovanie nehodovosti na cestách je naším dlhodobým cieľom. Veríme, že k jeho dosiahnutiu prispievajú aj takéto netradičné dopravno – preventívne akcie.“

„Je pozitívne, že väčšina vodičov dopravné predpisy dodržiava. Stále si však myslíme, že nehôd na slovenských cestách môže byť menej. Práve preto organizujeme akciu Jablko – Citrón, ktorá vodičov na porušenia predpisov upozorňuje nezvyčajnou formou, keď ich o zodpovednejšiu jazdu žiadajú deti. Prevencia je vždy lepšia ako odstraňovanie následkov nehôd,“ vysvetlil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Generali Roman Juráš.

Načítavanie