Mám aj dobré skúsenosti a mám aj zlé skúsenosti. Sám neviem či by som si čokoľvek dal poistiť len preto, že Generali. To je prípad od prípadu. Bohužiaľ na Slovensku v súčasnosti neplatí, že ak je niečo dobré a spoľahlivé v niečom alebo pre niekoľko prípadov (služieb), že to bude zákonite platiť aj pre ten ďalší.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie