Príjemná komunikácia s pracovníčkou na pobočke pri ohlásení škody. Rýchle ukončenie likvidácie poistnej udalosti a uhradenie plných nákladov na opravu vozidla formou krycieho listu. Pohotové písomné informovanie o stave riešenia. Drobné rezervy vidím ohľadom komunikácie o poskytnutí náhradného vozidla.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie